Årskursspecifik del

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


LUMATIKKA 2: Den årskursspecifika delen

Kursstarten på höstterminen 2020!

Våra årskursspecifika kurser behandlar för följande teman

> visualisering, konkretion och aktivering
> framställning och verbalisering, motivering och argumentation
> modellering och inspirerande problem och fenomen
> grunderna för läroplanen och bedömning.

För de årskursspecifika kurserna har man valt ut de teman som är de mest centrala förrespektive årskurs och som både stöder elevens kunskapsutveckling och ökar intresset för ämnet!

Läs närmare information om de årskursspecifika kursernas innehåll och tidtabell:

Småbarnspedagogik och förskolan | Klasserna 1–6 | Klasserna 7–9 | Gymnasiet & yrkesutbildning