Mot elevcentrerad och inspirerande matematikundervisning – med hjälp av uppdaterade LUMATIKKA+ -fortbildningsprogrammet!

Läs mer om vad LUMATIKKA+ är för något
Upptäck våra nätkurser med handledning
Plocka idéer direkt från materialet för din undervisning

Aktuellt från LUMATIKKA+ -bloggen

Tidigare deltagares tankar kring LUMATIKKA-fortbildningar

Kursen har varit mångsidig och till stor nytta. Den har fått mig att reflektera närmare över lärandet och undervisningen i matematik och gett mig flera goda genomförbara och insiktsfulla idéer och uppgifter jag kan jobba med tillsammans med barnen.

Förskollärare

Jag hade redan tidigare bekantat mig rätt mycket med konkreta verktyg och elevaktivering i matematik och var därför förberedd på att kursen inte skulle ge mig några nya perspektiv för min matematikundervisning. Till min glädje hade jag helt fel. Dessutom erbjöd kursen en hel del bra material, som jag direkt kan börja använda i undervisningen. Tack för en välplanerad och välgenomförd utbildning!

Klasslärare

”Jag har lärt mig jättemycket tack vare den här kursen. Jag tycker att de olika delområdena har tagits upp på ett mycket användbart och samtidigt lättförståeligt sätt. Det material som vi har fått ta del av på den här kursen kommer att vara mycket användbart i det praktiska arbetet. Alla fina tips och idéer är också superbra.”

Studerande inom småbarnspedagogik
Top