Hem

LUMATIKKA-programmet (15 sp) är ett fortbildningsprogram för undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik. Målet med utbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla
utbildningsstadier. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är gratis för deltagarna vad beträffar innehåll.

I projektfasen genomförs fortbildningen med hjälp av blandade lärmiljöer som innefattar både närstudier och distansstudier på nätet. Under projektets gång kommer kursinnehållet att samlas till en nätbaserad helhet (MOOC), som kommer att vara fritt tillgänglig för alla intresserade att avlägga även
efter att projektet avslutats.

Vi vill gärna samarbeta med kommuner! Läs mera: För kommuner

ANMÄL DIG HÄR

För vem

Aktörer

För programmet svarar LUMA-center Finland. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

luma keskus suomen logo

De universitet och yrkeshögskolor som deltar i programmet är:

Aalto-yliopiston logo

Helsingfors universitet

Itä-Suomen yliopiston logo

Oulun yliopiston logo

Åbo akademin logo

Nätutbildningen som ingår i programmet koordineras av Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+.