Hem

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevinriktade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin, och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket.

NÄSTA KURSSTART ÄR PÅ GÅNG! Kursplattformar för höstens 2021 kurser har  öppnats den 23.8.2021. För instruktionerna om hur du loggar in på kursplattformen, klicka dig in på sidan Tidtabell för programmet och anmälan till kurserna. 
Vi vill gärna samarbeta med kommuner! Läs mera: För kommuner

Jag hade redan tidigare bekantat mig rätt mycket med konkreta verktyg och elevaktivering i matematik och var därför förberedd på att kursen inte skulle ge mig några nya perspektiv för min matematikundervisning. Till min glädje hade jag helt fel. Kursmodulen om problemorienterade uppgifter gav mig idéer till nya undervisningsmetoder. Dessutom erbjöd kursen en hel del bra material, som jag direkt kan börja använda i undervisningen. Tack för en välplanerad och välgenomförd utbildning!

– klasslärare

Kursen har varit mångsidig och till stor nytta. Den har fått mig att reflektera närmare över lärandet och undervisningen i matematik och gett mig flera goda genomförbara och insiktsfulla idéer och uppgifter jag kan jobba med tillsammans med barnen.

– förskollärare

För vem

Aktörer

För programmet svarar LUMA-center Finland. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

luma keskus suomen logo

De universitet och yrkeshögskolor som deltar i programmet är:

Aalto-yliopiston logo

Helsingfors universitet

Itä-Suomen yliopiston logo

Oulun yliopiston logo

Åbo akademin logo

Nätutbildningen som ingår i programmet koordineras av Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+.