LUMATIKKA

Mot elevcentrerad och inspirerande matematikundervisning!

Studera på egen hand på nätkurserna.
Avlägg kurser som en del av en universitetsexamen.
Plocka idéer direkt från materialet för din undervisning.

Feedback om LUMATIKKA-fortbildningen

Jag hade redan tidigare bekantat mig rätt mycket med konkreta verktyg och elevaktivering i matematik och var därför förberedd på att kursen inte skulle ge mig några nya perspektiv för min matematikundervisning. Till min glädje hade jag helt fel. Kursmodulen om problemorienterade uppgifter gav mig idéer till nya undervisningsmetoder. Dessutom erbjöd kursen en hel del bra material, som jag direkt kan börja använda i undervisningen. Tack för en välplanerad och välgenomförd utbildning!

– klasslärare

Kursen har varit mångsidig och till stor nytta. Den har fått mig att reflektera närmare över lärandet och undervisningen i matematik och gett mig flera goda genomförbara och insiktsfulla idéer och uppgifter jag kan jobba med tillsammans med barnen.

– förskollärare

Jag har lärt mig jättemycket tack vare den här kursen. Jag tycker att de olika delområdena har tagits upp på ett mycket användbart och samtidigt lättförståeligt sätt. Det material som vi har fått ta del av på den här kursen kommer att vara mycket användbart i det praktiska arbetet. Alla fina tips och idéer är också superbra.

– studerande inom småbarnspedagogik

Aktörer

LUMATIKKA-programmet har skapats av LUMA-center Finland-nätverket och olika samarbetspartner. Utbildningen finansierades fram till 2022 av Utbildningsstyrelsen.

luma keskus suomen logo

De universitet och yrkeshögskolor som deltog i genomförandet av programmet:

Aalto-yliopiston logo

Helsingfors universitet

Itä-Suomen yliopiston logo

Oulun yliopiston logo

Åbo akademin logo

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ ansvarade för det tekniska genomförandet av nätkurserna inom LUMATIKKA-utbildningsprogrammet.

Top