Klasserna 7–9

LUMATIKKA 2: Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 7–9 (6 sp)

Beskrivning

På den här kursen behandlas metoder och arbetssätt som fördjupar förståelsen av olika matematiska begrepp och deras inbördes relationer och uppmuntrar eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang.

Centrala temaområden är:

 • motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen
 • konkretiserande och undersökande arbetssätt samt olika hjälpmedel
 • matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation
 • ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället
 • användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen
 • fördjupning av algoritmiskt tänkande
 • ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

Målgrupp

Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 (eventuellt gymnasie- och yrkeslärare)

Målsättningar

I kursen får du:

 • exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse samt på konkreta sätt att integrera matematiken i ämnesövergripande projekt
 • möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik
 • verktyg så att du kan differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
 • nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial

Nätstudier på hösten 2020

Kursplattformen har öppnats den 31.8.2020. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 29.11.2020.

Om man vill delta i kursen, liera i kursplattformen här.

Kursen består av följande delar:

 • att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet
 • egna undervisningsexperiment som innehåller planering, rapportering och reflektioner

Förberedelser inför utbildningen

Länken till förberedelsetipser

Utbildare

Ray Pörn

Ray Pörn
forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Berit Kurtén

Berit Kurtén
akademilektor vid Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.