Klasserna 7–9

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


LUMATIKKA 2: Klasserna 7-9 (6 sp)

Kursstarten på höstterminen 2019!

Beskrivning

På den här kursen behandlas metoder och arbetssätt som fördjupar förståelsen av olika matematiska begrepp och deras inbördes relationer och uppmuntrar eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang.

Centrala temaområden är:

> motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen
> konkretiserande och undersökande arbetssätt samt olika hjälpmedel
> matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation
> ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället
> användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen
> fördjupning av algoritmiskt tänkande
> ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

Målgrupp

Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 (eventuellt gymnasie- och yrkeslärare)

Mål

I kursen får du:

> exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse samt på konkreta sätt att integrera matematiken i ämnesövergripande projekt
> möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik
> verktyg så att du kan differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
> nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial

Omfattning och genomförande 

Omfattning av kursen är sex studiepoäng (omfattar ungefär 162 timmar arbete; 1 sp motsvarar ungefär 27 timmar). Studierna kan avläggas i sin helhet på nätet. Kursen består av följande delar:

> att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet
> egna undervisningsexperiment som innehåller planering, rapportering och reflektioner

Utöver distansstudier arrangerar vi tre närstudiedagar (á 3 h) som ger kursdeltagarna möjlighet att diskutera och umgås kring de intressanta temana på kursen. Små föreläsningar varvas med grupparbete och redovisningar av undervisningsexperiment. Studiematerialet på kursen är i sin helhet webbaserat. Det är möjligt att avlägga kursen även om man skulle vara förhindrad att delta.

tidtabell, Orter & anmälan
FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
UTBILDARE

Ray Pörn
Ray Pörn

forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi


Martina Aaltonen

postdoc-forskare i matematik vid Helsingfors universitet

Berit Kurtén

Berit Kurten

Akademilektor vid Åbo Akademi


till kursplattformen (våren 2019)

Instruktioner för inloggning har skickats per e-post till de anmälda. Om du inte har fått något meddelande kontakta info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.