Klasserna 7–9

LUMATIKKA 2: Klasserna 7-9 (6 sp)

Nästa kursstart i februari 2020 – anmäl dig till kursen nu!

Beskrivning

På den här kursen behandlas metoder och arbetssätt som fördjupar förståelsen av olika matematiska begrepp och deras inbördes relationer och uppmuntrar eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang.

Centrala temaområden är:

 • motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen
 • konkretiserande och undersökande arbetssätt samt olika hjälpmedel
 • matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation
 • ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället
 • användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen
 • fördjupning av algoritmiskt tänkande
 • ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

Målgrupp

Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 (eventuellt gymnasie- och yrkeslärare)

Mål

I kursen får du:

 • exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse samt på konkreta sätt att integrera matematiken i ämnesövergripande projekt
 • möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik
 • verktyg så att du kan differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
 • nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial

Nätstudier på VT 2020

Anmäl dig till kursens nätstudier här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Kursplattformen öppnas den 10.2.2020. Det är möjligt att få vägledning på kursen och ett kursintyg tills 24.5.2020.

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen. Stöter du på tekniska problem får du gärna ta kontakt med oss: info@lumatikka.luma.fi!

Kursen består av följande delar:

 • att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet
 • egna undervisningsexperiment som innehåller planering, rapportering och reflektioner

Förberedelser inför utbildningen

Länken till förberedelsetipser

Utbildare

Ray Pörn

Ray Pörn
forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Berit Kurtén

Berit Kurtén
akademilektor vid Åbo Akademi

Martina Aaltonen
postdoc-forskare i matematik vid Helsingfors universitet


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.