Årskurs 7–9

LUMATIKKA 2: Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 7–9 (6 sp)

Förhandsanmälan till nästa kursstart i augusti 2021 öppnas snart!

Beskrivning

Den här kursen behandlar metoder och arbetssätt som fördjupar förståelsen av olika matematiska begrepp och deras inbördes relationer samt uppmuntrar eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang.

Centrala temaområden är:

 • motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen
 • presentation av matematik som någonting viktigt och vardagsnära
 • konkretiserande och undersökande arbetssätt samt olika hjälpmedel
 • matematisk problemlösning och modellering
 • kommunikation, samarbete och kollaborativt lärande
 • mångsidig och formativ bedömning
 • ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

Målgrupp

Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 (eventuellt gymnasie- och yrkeslärare)

Målsättningar

I kursen får du:

 • exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse
 • verktyg att förbättra elevernas uttrycksförmåga och förutsättningarna för kollaborativt lärande
 • konkreta exempel på olika sorters övningar och problemlösningsuppgifter
 • möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik
 • verktyg så att du kan differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
 • nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial

Kursen innehåller övningar som går ut på att du tillämpar det du lärt dig i din egen undervisning. Om du inte har någon undervisningsgrupp att arbeta med just nu, finns det alternativa övningar som istället fokuserar på planering och reflektion.

Den som har avlagt kursen

 • Känner till mångsidiga sätt att stödja elevernas utvecklande av kunskap om begrepp och metoder samt utvecklandet av en positiv inställning till matematik genom egen aktivitet, kollaborativt lärande och verbalisering av det matematiska tänkandet.
 • Vet hur man lägger upp undervisningspass i matematik som motiverar eleverna och främjar deras förståelse för matematiska begrepp
 • Känner till problemlösningens och den matematiska modelleringens roll i skolmatematiken och kan uppmärksamma dessa i den egna undervisningen.
 • Förstår betydelsen av undersökande arbetssätt och av utvecklingen av ens eget arbete och ser dem båda som viktiga resurser i undervisnings- och fostringsarbetet 
 • Förstår hur bedömningen kan påverka och stödja eleverna och kan bedöma eleverna mångsidigt och formativt.
 • Vet hur man kan utveckla sin egen undervisning utifrån forskingsresultat, personliga reflektioner och reflekterande gruppdiskussioner med kollegorna.

Tidtabell

Nätstudier på hösten 2021

Kursen öppnas för kursdeltagarna på studieplattformen 30.8.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 28.11.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Man kan anmäla sig till kursen i förväg via den elektroniska blanketten som kommer till den här sidan inom närtid.

Nätstudier på våren 2021

Kursplattformen har öppnats den 11.1.2021. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man följa det planerade kursschemat eller genomföra kursen helt i egen takt.
Om du tidigare inte har skapat ett eget lösen inom Helsingfors universitets MOOC-plattform kan du skapa ett eget lösen via den här länken.

Du borde få en bekräftelse på din anmälan till din e-postadress. Vi har märkt att det kan dröja ett tag innan meddelandet når din e-post och ibland kan meddelandet hamna in i skräpposten. Det lönar sig alltså att kolla där. Ifall inget meddelande kommer kan du kontakta oss via adressen info@lumatikka.luma.fi och be om hjälp.

Då du har ditt lösen, logga in med ditt lösenord till kursplatformen (länken nedan). Efter den första inloggningen på kursen blir kursen i fortsättning synlig för dig på MOOC-sidan https://mooc.helsinki.fi/ under rubriken Mina kurser.

Du kan gå till kursplattformen via den här länken.

Förberedelser inför utbildningen

Länken till förberedelsetips

Utbildare

Sofia Karlsson
forskarassistent vid Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.