Aikataulu ja ilmoittautuminen

Koulutusohjelman aikataulu ja ilmoittautuminen kursseille

Kevät 2020 | Våren 2020

Kevään koulutukset ovat alkaaneet tai ennakkoilmoittautuminen on käynnissä! Katso kurssikohtaiset tiedot alempaa ja ilmoittaudu mukaan. Tiedustelut ja tekninen tuki: info@lumatikka.luma.fi

LUMATIKKA-hanke on saanut jatkoaikaa vuosille 2020-2022. Suomenkieliset verkkokurssit pyörivät ohjatusti tammi-huhtikuussa 2020 alla näkyvän taulukon mukaisesti.

kevään LUMATIKKA-kurssien aikataulu (alempana tekstinä)

Förhandsanmälan till vårens kurser har öppnats! Se närmare tidtabell nedan och anmäl dig med. Förfrågningar och teknisk support: info@lumatikka.luma.fi.

LUMATIKKA-projektet forsätter under åren 2020-2022! Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i vår kan avläggas i sin helhet på nätet. Det är möjligt att få vägledning på vårens svenska nätkurser tills maj 2020.

tidtabell för LUMATIKKA-kurser på VT2020 (se nedan som text)

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI | DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA KURSEN

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjällä tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 13.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Aloita kurssin verkko-opinnot tästä! Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Riittää, että luot itsellesi tunnuksen MOOC-palveluun. Kysymme taustatietojasi kurssin päätteeksi.

På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Genomförande:

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Tidpunkt:

Kursplattformen öppnas 10.2.2020. Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 24.5.2020.

Anmälning:

Anmäl dig till kursen här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DE ÅRSKURSSPECIFIKA KURSERNA

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matikkaa lapsilähtöisesti (6 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjällä tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 13.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana tai opiskella yhteisessä tavoiteaikataulussa, joka etenee kolmen viikon sykleissä. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Aloita kurssin verkko-opinnot tästä! Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Riittää, että luot itsellesi tunnuksen MOOC-palveluun. Kysymme taustatietojasi kurssin päätteeksi.

Småbarnspedagogiken och förskolan (6 sp)

Genomförande:

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Tidpunkt:

Kursplattformen öppnas 10.2.2020. Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 24.5.2020.

Anmälning:

Anmäl dig till kursen här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjällä tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 13.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana tai opiskella yhteisessä tavoiteaikataulussa, joka etenee kolmen viikon sykleissä. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Aloita kurssin verkko-opinnot tästä! Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Riittää, että luot itsellesi tunnuksen MOOC-palveluun. Kysymme taustatietojasi kurssin päätteeksi.

Årskurserna 1–6 (6 sp)

Genomförande:

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Tidpunkt:

Kursplattformen öppnas 10.2.2020. Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 24.5.2020.

Anmälning:

Anmäl dig till kursen här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Luokkien 7–9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjällä tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 14.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana tai opiskella yhteisessä tavoiteaikataulussa, joka etenee kolmen viikon sykleissä. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Aloita kurssin verkko-opinnot tästä! Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Riittää, että luot itsellesi tunnuksen MOOC-palveluun. Kysymme taustatietojasi kurssin päätteeksi.

Årskurserna 7–9 (6 sp)

Genomförande:

Kursen kan avläggas i sin helhet med hjälp av nätet. För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter. Kursdeltagarna har några veckor på sig att bekanta sig med kursmaterialet och att göra uppgifterna i åtta kapitel. Därutöver ska kursdeltagarna under kursen genomföra två undervisningsexperiment tillsammans med sina egna elever.

Tidpunkt:

Kursplattformen öppnas 10.2.2020. Alla prestationer bör vara avklarade senast 24.5.2020.

Anmälning:

Anmäl dig till kursen här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi (6 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjällä tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 14.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana tai opiskella yhteisessä tavoiteaikataulussa, joka etenee kolmen viikon sykleissä. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Aloita kurssin verkko-opinnot tästä! Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Riittää, että luot itsellesi tunnuksen MOOC-palveluun. Kysymme taustatietojasi kurssin päätteeksi.

Ammatillisen koulutuksen matikkaa opiskelijakeskeisesti (6 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjällä tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 14.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana tai opiskella yhteisessä tavoiteaikataulussa, joka etenee kolmen viikon sykleissä. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Aloita kurssin verkko-opinnot tästä! Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Riittää, että luot itsellesi tunnuksen MOOC-palveluun. Kysymme taustatietojasi kurssin päätteeksi.

LUMATIKKA 3: VALINNAISET KURSSIT | DE VALFRIA KURSERNA

Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa joustavassa aikataulussa yhteisen tavoiteaikataulun raameissa. Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavista ja toteutettavista opetuskokeiluista.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 27.1.2020. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu ennakkoon kevään verkko-opintoihin 26.1. mennessä.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 27.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu ennakkoon kevään verkko-opintoihin 26.1. mennessä.

Matematiikka ja taide (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 27.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu ennakkoon kevään verkko-opintoihin 26.1. mennessä.

Huom! Sisältö pohjautuu aiempiin LUMATIKKA-kursseihin Rakennetaan matemaattisia esineitä ja Origameilla oivalluksia oppimiseen. Myös uutta sisältöä luvassa.

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 27.1.2020. Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu ennakkoon kevään verkko-opintoihin 26.1. mennessä.

Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssi koostuu kahdesta osasta: teoriaosa ja käytännön harjoittelu. Teoriaosan voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Käytännön harjoittelun voi suorittaa joustavassa aikataulussa yhteisen tavoiteaikataulun raameissa. Käytännön harjoitteluun sisältyy oman ryhmän kanssa suunniteltava ja toteutettava oppimisprojekti.

Ajankohta:

Kurssin teoriaosuuden voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin 1.6.2020 mennessä. Harjoitteluosuus suoritetaan 27.1.–26.4.2020. Teoriaosuus tulisi olla suoritettuna ennen harjoitteluosan aloittamista.

Ilmoittautuminen:

Teoriaosaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan voit aloittaa verkko-opinnot milloin vain luomalla itsellesi MOOC-palveluun käyttäjätunnukset. Siirry kurssin verkkoympäristöön tästä!

Ilmoittaudu kevään käytännön harjoitteluun tästä 26.1. mennessä.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssin voi suorittaa joustavassa aikataulussa yhteisen tavoiteaikataulun raameissa. Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavista ja toteutettavista opetuskokeiluista.

Ajankohta:

Kurssialue avautuu 27.1.2020. Tavoiteaikataulussa kurssin suoritus jakautuu neljään kolmen viikon pituiseen jaksoon. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu ennakkoon kevään verkko-opintoihin 26.1. mennessä.

Programmering (2 sp)

Genomförande:

Kursen kan avläggas i sin helhet med hjälp av nätet. För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter. Därutöver ska kursdeltagarna under kursen genomföra ett undervisningsexperiment tillsammans med sina egna elever.

Tidpunkt:

Kursplattformen öppnas 2.3.2020. Alla prestationer bör vara avklarade senast 24.5.2020.

Anmälning:

Anmäl dig till kursen här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Projektlärande (2 sp)

Genomförande:

Kursen kan avläggas i sin helhet med hjälp av nätet. För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter, planera och genomföra ett projektarbete med dina enga elver. Kursdeltagarna har några veckor på sig att bekanta sig med kursmaterialet och att göra uppgifterna i varje kapitel.

Tidpunkt:

Kursplattformen öppnas 2.3.2020. Alla prestationer bör vara avklarade senast 24.5.2020.

Anmälning:

Anmäl dig till kursen här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Yhteistyö Joustavaan matematiikkaan -hankkeen kanssa

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Kurssipalautetta täyttäessäsi mainitse, että suoritus tulee osaksi LUMATIKKA-kokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!


Syksy 2020 – syksy 2022 | Hösten 2020 – hösten 2022

Valikoima kursseja toteutetaan ohjatusti lukukausittain hankkeen päättymiseen saakka. Ennakkoilmoittautuminen kunkin lukukauden kursseille käynnistyy noin kuukautta ennen kurssin alkamisajankohtaa. Ilmoittautumisen avautumisesta voi tilata muistutuksen sähköpostiin.


Ett urval kurser genomförs med vägledning varje höst- och vårtermin tills projektet tar slut. Förhandsanmälan börjar ungefär en månad före ifrågavarande kursstart. Prenumerera på påminnelser om anmälningstider till din e-post.


Kevät 2023 lähien | Fr.o.m våren 2023

Hankevaiheen päättymisen jälkeen (2023) kurssien materiaalit jäävät vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäviksi itseopiskeluun. Kurssisuoritusten myöntäminen ei välttämättä ole mahdollista enää hankevaiheen jälkeen.


Efter projektet avslutats (2023) blir kursinnehållet fritt tillgängligt för alla intresserade att avläggä som självstudier. Det är inte nödvändigtvis möjligt att fördela kursintyg efter att projektet avslutats.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.