Ilmoittautuminen

IdealamppuIlmoittautuminen valinnaisen osan matematiikkaa ja taidetta yhdistäville kursseille on käynnissä!

 

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille aukeaa marraskuussa 2018. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!
Anmälan till kurserna på våren 2019 öppnas i november 2018. Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


nron 1 symboliKaikille yhteinen osa (3 op)
Gemensam del för alla (3 sp)

Ensimmäinen toteutus (S2018) / Första kursomgång (H2018)

Toinen toteutus (K2019) / Andra kursomgång (V2019)

Kolmas toteutus (S2019) / Tredje kursomgång (H2019)

 


nro 1.1 symboliEnsimmäinen toteutus: syksy 2018
Första kursomgång: hösten 2018


Ilmoittautuminen päättynyt 16.9.2018.
Änmälan har stängts 30.9.2018.


nro 1.2 symboliToinen toteutus: kevät 2019
Andra kursomgång: våren 2019

 

Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä 2018. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!
Anmälan öppnas på hösten 2018. Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


nron 1.3 symboliKolmas toteutus: syksy 2019
Tredje kursomgång: hösten 2019

 

Ilmoittautuminen aukeaa keväällä 2019. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!
Anmälan öppnas på våren 2019. Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


 

nron 2 symboliLuokka-astekohtainen osa
Årskursspecifik del

 

Ensimmäinen toteutus (K2019) / Första kursomgång (V2019)

Toinen toteutus (S2019) / Andra kursomgång (H2019)

 


nron 2.1. symboliEnsimmäinen toteutus: kevät 2019
Första kursomgång: våren 2019

Varhaiskasvatus ja esiopetus / Småbarnsfostran och förskolan


Alkuopetus / Nybörjarundervisning


Peruskoulun luokat 3-6 / Årskurserna 3-6


Peruskoulun luokat 7-9 / Årskurserna 7-9


Lukio


Ammattillinen koulutus


Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä 2018. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!
Anmälan öppnas på hösten 2018. Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


nron 2.2. symboliToinen toteutus: syksy 2019
Andra kursomgång: hösten 2019

Ilmoittautuminen aukeaa keväällä 2019. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!
Anmälan öppnas på våren 2019. Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


 

Valinnainen osa
Valfri del

AJANKOHTAISET VALINNAISET KURSSIT – AKTUELLA VALFRIA KURSER

Ensimmäiset kurssit tarjolla jo marraskuussa 2018!

 

Matematiikka ja taide

– Origameilla oivalluksia oppimiseen

Linkki ilmoittautumiseenIlmoittautuminen päättyy 31.10.2018.

– Rakennetaan matemaattisia esineitä

Linkki ilmoittautumiseenIlmoittautuminen päättyy 6.1.2019.


TULOSSA 2019 – PÅ KOMMANDE UNDER 2019

Algoritmit ja ohjelmointi

– Algoritmisen ajattelun kehittäminen

Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä 2018. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!

– Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa

Ilmoittautumislinkki
Ilmoittautuminen on käynnissä 1.11.2018-14.4.2019. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!


Automaattinen arviointi – STACK

Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!


Matematiikka ja taide

– Crystal Flowers in Halls of Mirrors

Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä 2018. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!


Matematik som verktyg i naturvetenskap

Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä 2018. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!


Ongelmanratkaisu 0-6

Ilmoittautuminen aukeaa keväällä 2019. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!


Problemlösning med problemsekvenser

Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


Programmering

Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


Projektinlärning

Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!


Projektit opetuksen polkimena

Ilmoittautumislinkki
Ilmoittautuminen on käynnissä 1.11.2018-13.1.2019. Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.