Aikataulu ja ilmoittautuminen

Koulutusohjelman aikataulu ja ilmoittautuminen kursseille

Tidtabell för programmet och anmälan till kurserna


Syksy 2020

Verkkokurssit ja webinaarit

Hösten 2020

Nätkurser och webbinarier

Syksyn verkkokurssit ovat päättyneet 29.11.2020. Syksyllä pidettyjen webinaarien tallenteet löydät tästä julkaisusta.

Höstens nätstudier har avslutats 29.11.2020. Inspelningarna av höstens LUMATIKKA-webbinarier hittar du här.


Kevät 2021

Verkkokurssit

Våren 2021

Nätkurser

Kevään verkko-opinnot ovat alkaneet 11.1.2021 ja päättyvät 18.4.2021. Kursseille voi vielä osallistua liittymällä kurssin MOOC-oppimisympäristöön. Tarjolla olevat kurssit ja niiden MOOC-linkit ovat alla olevien sinisten painikkeiden takana. Tiedustelut ja tekninen tuki: info@lumatikka.luma.fi

Vårens nätstudier påbörjades 11.1.2021 och avslutas 18.4.2021. Man kan registrera sig till kurserna via MOOC-länkarna. MOOC-länkerna finns bakom de blå knapparna. Förfrågningar och teknisk support: info@lumatikka.luma.fi

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI | DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA KURSEN

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 11.1.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

En avlagd nätkurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Anmälning:

Anslut dig till kursplattformen via den här länken.

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DE ÅRSKURSSPECIFIKA KURSERNA

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matikkaa lapsilähtöisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum! (6 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 11.1.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

En avlagd nätkurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Anmälning:

Anslut dig till kursplattformen via den här länken.

Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6 (6 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 11.1.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

En avlagd nätkurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Anmälning:

Anslut dig till kursplattformen via den här länken.

Luokkien 7–9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 7–9 (6 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 11.1.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

Kursen innehåller övningar som går ut på att du tillämpar det du lärt dig i din egen undervisning. Om du inte har någon undervisningsgrupp att arbeta med just nu, finns det alternativa övningar som istället fokuserar på planering och reflektion.

Anmälning:

Anslut dig till kursplattformen via den här länken.

Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Ammatillisen koulutuksen matikkaa opiskelijakeskeisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkossa suoritettavista opinnoista ja oman oppilasryhmän kanssa tehtävistä harjoituksista.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

LUMATIKKA 3: VALINNAISET KURSSIT | DE VALFRIA KURSERNA

Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä ja omassa työssä suunniteltavasta opetuskokeilusta.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Matematiikka ja taide (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssin verkko-opinnoissa edetään yhteisessä, mutta joustavassa tavoiteaikataulussa.
Osa 1: Ohjelmoinnin harjoittelu 21.2. mennessä
Osa 2: Ohjelmointikokeilu 28.3. mennessä

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssi koostuu kahdesta osasta: teoriaosa ja käytännön harjoittelu joko matematiikasta tai luonnontieteistä. Teoriaosan voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa kuka vain aiheesta kiinnostunut. Käytännön harjoitteluun sisältyy oman ryhmän kanssa suunniteltava ja toteutettava oppimisprojekti. Harjoitteluosassa edetään muiden osallistujien kanssa yhteisessä aikataulussa.

Ajankohta:

Teoriaosuus on avoinna 31.8.2020-31.5.2021, ja sen voi aloittaa ja suoritta haluamanaan ajankohtana tuolla aikavälillä.

Matematiikan harjoitteluosuus alkaa 11.1.2021 ja päättyy 18.4.2021.

Luonnontieteiden harjoitteluosuuden mahdollisesta järjestetämisestä tiedotetaan StarT-ohjelman nettisivuilla.

Ilmoittautuminen:

Pelkän teoriaosuuden suorittamista varten ei vaadita erillistä ennakkoilmoittautumista, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen. Kurssialueelle pääset kirjautumaan tästä linkistä.

Matematiikan harjoitteluosuuden kurssialue on auennut 11.1.2021 ja sinne pääsee tästä.

Luonnontieteiden harjoitteluun ilmoittautuminen alkaa myöhempänä ajankohtana StarT-ohjelman nettisivuilla.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla edetään yhteisessä, joustavassa aikataulussa. Osallistujilla on muutama viikko aikaa tutustua materiaaleihin ja palauttaa tehtävät kussakin luvussa.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä toteutettavista opetuskokeiluista (4 kpl).

Ilmoittautuminen:

Liity kurssialueelle tästä.

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 11.1.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man avlägga uppgifterna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter. Därutöver ska kursdeltagarna under kursen genomföra undervisningsexperiment tillsammans med sina egna elever.

Anmälning:

Anslut dig till kursplattformen via den här länken.

Programmering (2 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 11.1.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man avlägga uppgifterna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter. Därutöver ska kursdeltagarna under kursen genomföra undervisningsexperiment tillsammans med sina egna elever.

Anmälning:

Anslut dig till kursplattformen via den här länken.

Projektlärande (2 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 11.1.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden följer man det planerade, flexibla kursschemat. Kursdeltagarna har några veckor på sig att bekanta sig med kursmaterialet och att göra uppgifterna i varje kapitel.

Genomförande:

För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter. Därutöver ska kursdeltagarna under kursen genomföra undervisningsexperiment tillsammans med sina egna elever.

Anmälning:

Anslut dig till kursplattformen via den här länken.

Yhteistyö JoMa-hankkeen kanssa | Samarbete med programmet Flexma

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!

Huomaathan, että Helsingin yliopiston Avoin yliopisto vastaa opintopisteiden rekisteröinnistä vain LUMATIKKA-kurssien osalta.

Vi har inlett ett samarbete med fortbildningsprogrammet Flexibel matematik (Flexma), som erbjuder nätbaserade kurser om undervisning och lärande i matematik. Du kan inkludera valfria kurser från Flexma-programmet i studiehelheten på 15 studiepoäng. Kom ihåg att meddela vilka Flexma-kurser du har avlagt när du ber om ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Ta en titt på kursutbudet inom Flexma här!

Yhteistyö Aalto-yliopiston Math&Arts-opintojen kanssa | Samarbete med Aalto universitetets Math&Arts-studier

Teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston poikkitieteellisen Math&Arts-opintokokonaisuuden kanssa. Voit sisällyttää myös Math&Arts-opintojen matematiikkaa, taidetta, arkkitehtuuria ja designia yhdistäviä kursseja 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta valinnaiskurssien osuuteen. Osasuoritukset ovat myös mahdollisia. Tutustu Math&Artsin tarjontaan! Opinnot toteutetaan englanniksi.

Huomaathan, että Helsingin yliopiston Avoin yliopisto vastaa opintopisteiden rekisteröinnistä vain LUMATIKKA-kurssien osalta.

Vi har inlett ett samarbete med Aalto universitetets Math&Arts-studiehelhet, som erbjuder tvärvetenskapliga kurser om matematik, konst, arkitektur och design. Du kan inkludera kurser (eller delar av kurser) från Math&Arts-programmet i studiehelheten på 15 studiepoäng som valbara studier. Kom ihåg att meddela vilka Math&Arts-kurser du har avlagt när du ber om ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Ta en titt på kursutbudet inom Math&Arts här! Kurserna erbjuds på engelska.


Syksy 2021 – syksy 2022

Hösten 2021 – hösten 2022

Valikoima kursseja toteutetaan ohjatusti lukukausittain hankkeen päättymiseen saakka. Ennakkoilmoittautuminen kunkin lukukauden kursseille käynnistyy viimeistään kuukautta ennen kurssin alkamisajankohtaa.
Ilmoittautumisen avautumisesta voi tilata muistutuksen sähköpostiin.

Ett urval kurser genomförs med vägledning varje höst- och vårtermin tills projektet tar slut. Förhandsanmälan börjar senast en månad före ifrågavarande kursstart.
Prenumerera på påminnelser om anmälningstider till din e-post.


Kevät 2023 lähtien

Fr.o.m våren 2023

Hankevaiheen päättymisen jälkeen (2023) kurssien materiaalit jäävät vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäviksi itseopiskeluun. Kurssisuoritusten myöntäminen ei välttämättä ole mahdollista enää hankevaiheen jälkeen.

Efter projektet avslutats (2023) blir kursinnehållet fritt tillgängligt för alla intresserade att avläggä som självstudier. Det är inte nödvändigtvis möjligt att fördela kursintyg efter att projektet avslutats.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.