Aikataulu ja ilmoittautuminen

SYKSY 2019 | HÖSTEN 2019

SYKSYN KOULUTUSTEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ! TIEDUSTELUT JA TEKNINEN TUKI: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Kaikki syksyllä järjestettävät LUMATIKKA-koulutukset on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Järjestämme vapaaehtoisia tapaamisia joidenkin kurssien aiheisiin liittyen tukemaan verkko-opiskelua. Lähikoulutuspäiviin on mahdollista osallistua, vaikka ei osallistuisikaan verkkokurssille – ja päinvastoin. Kurssikuvauksissa ilmoitetut laajuudet (opintopisteet) perustuvat verkkototeutukseen, ja kokonainen kurssisuoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamista. Jos haluat suorittaa sekä verkko- että kontaktiopintoja, ilmoittaudu molempiin erikseen!

Kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät valikon kohdasta KOULUTUKSEN RAKENNE.

ANMÄLAN TILL HÖSTENS KURSER HAR ÖPPNATS! FÖRFRÅGNINGAR OCH TEKNISK SUPPORT: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet*. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet. 

Kursbeskrivningar i mer detalj hittar du i menyfliken STRUKTUR.

*LUMATIKKA2: Åk 1-6 – För att få kursen avlagd ska du utföra alla uppgifter som finns på MOOCen och delta i samtliga närstudiedagar.

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI | DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA KURSEN

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyvä vapaaehtoinen lähikoulutuspäivä (3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 3.6.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Ohjausta kurssilla tarjotaan hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Helsinki
ti 12.11.2019 klo 9–12

Joensuu
ke 13.11.2019 klo 9–12

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Kurssin verkko-opintoihin ei tarvitse ilmoittautua, etkä tarvitse erillistä kurssiavainta.
Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–29.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras en frivillig närstudiedag (3 h) kring temana på kursen i Helsingfors. Närmare information på gång!

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter kan deltagare börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Det är möjligt att få vägledning på kursen och ett kursintyg tills LUMATIKKA-projekttiden går ut (i december 2019).

Helsingfors
tor 10.10.2019 kl 9-12

Anmälning:
BÖRJA TA ITU MED KURSENS NÄTSTUDIER HÄR! Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen.

ANMÄL DIG TILL KURSENS NÄRSTUDIEDAG HÄR! Anmäl dig senast 22.9. Närstudiedagen ordnas om tillräckligt många anmält sig till den.

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DE ÅRSKURSSPECIFIKA KURSERNA

Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Lähipäivät Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ti 12.11.2019 klo 13–16

Lähipäivät Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ke 13.11.2019 klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki marraskuun lähipäivään 29.10. asti. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Småbarnspedagogiken och förskolan (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 × 3 h) kring temana på kursen i Åbo och Helsingfors.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter kan deltagare börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Det är möjligt att få vägledning på kursen och ett kursintyg tills LUMATIKKA-projekttiden går ut (i december 2019).

Åbo
tor 12.9.2019 kl 13–16
tor 17.10.2019 kl 13–16
tor 14.11.2019 kl 13–16

Helsingfors
ons 11.9.2019 kl 13–16
fre 18.10.2019 kl 13–16
fre 15.11.2019 kl 13–16

Anmälning:
BÖRJA TA ITU MED KURSENS NÄTSTUDIER HÄR! Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen.

ANMÄL DIG TILL KURSENS NÄRSTUDIEDAGAR HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Peruskoulun luokat 1–6 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Lähipäivät Helsinki
ti 10.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ti 12.11. klo 13–16

Lähipäivät Joensuu
to 12.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
to 14.11. klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen marraskuun lähipäivään on auki 29.10. asti. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Årskurserna 1–6 (6 sp)

Genomförande: Kursen består både av delar som avläggs på nätet och av tre närstudiedagar (á 3 h). För att få kursen avlagd ska du utföra alla uppgifter som finns på MOOCen och delta i samtliga närstudiedagar.

Tidpunkt: Nätstudier 12.9-1.12.2019

Vasa
ons 25.9.2019 kl 14–17
ons 23.10.2019 kl 14–17
ons 27.11.2019 kl 14–17

Helsingfors
mån 23.9.2019 kl 14–17
mån 21.10.2019 kl 14–17
tis 26.11.2019 kl 14–17

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSENS NÄRSTUDIEDAGAR HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Änmälning till kursens nätstudier har stängts. Kontakta info@lumatikka.luma.fi för lediga kursplatser.

Peruskoulun luokat 7–9 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Lähipäivät Helsinki
ma 9.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ma 11.11. klo 13–16

Lähipäivät Joensuu
ke 11.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ke 13.11. klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen marraskuun lähipäivään on auki 29.10. asti. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Årskurserna 7–9 (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 × 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors.

Tidpunkt: Nätstudier 2.9-20.12.2019

Helsingfors
tor 12.9.2019 kl 13–16
tor 10.10.2019 kl 13–16
ons 13.11.2019 kl 13–16

Anmälning:

ANMÄL DIG TILL KURSENS NÄRSTUDIEDAGAR HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Änmälning till kursens nätstudier har stängts. Kontakta info@lumatikka.luma.fi för lediga kursplatser.

Lukio (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Lähipäivät Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ti 12.11.2019 klo 13–16

Lähipäivät Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ke 13.11.2019 klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen marraskuun lähipäivään on auki 29.10. asti. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Ammatillinen koulutus (6 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Verkko-opinnot 2.9.-3.11.2019

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on päättynyt 1.9.2019 ja kirjautumisohjeet verkkoympäristöön lähetetty ilmoittautuneille. Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella info@lumatikka.luma.fi.

LUMATIKKA 3: VALINNAISET KURSSIT | DE VALFRIA KURSERNA

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Verkko-opinnot 2.9.–5.12.2019. Voit aloittaa kurssin silloin kuin itsellesi parhaiten sopii, mutta kaikki kurssipalautukset tulee olla valmiina 5.12. mennessä!

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Verkko-opinnot 2.9.–24.11.2019. Ensimmäisen kurssitehtävän palautus on 22.9. Kurssia ei voi aloittaa enää tämän päivämäärän jälkeen.

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen teoriaosuuden voi suorittaa omassa tahdissaan haluamanaan ajankohtana, kuitenkin 1.6.2020 mennessä. Harjoitteluosuus suoritetaan 2.9.–1.12.2019. Harjoitteluosan ensimmäisen kurssitehtävän palautus on 29.9. Harjoitteluosaa ei voi aloittaa enää tämän päivämäärän jälkeen.

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Automaattinen arviointi STACK (2 op)

Valitettavasti kurssi on peruttu vähäisen ilmoittautumismäärän takia syksyltä 2019.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoinen lähitapaaminen (4 h) Tampereella ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.–5.12.2019.

Tampere
ti 29.10. klo 12–16

Helsinki
pe 1.11. klo 12–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–27.10.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–13.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: 28.10.–5.12.2019.

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–27.10.2019.

Rakennetaan matemaattisia esineitä (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoisia lähitapaamisia (2 × 3 h) Espoossa.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.–20.12.2019

Espoo
pe 29.11. klo 13–16
pe 13.12. klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–27.10.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–10.11.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras tre frivilliga närstudiedagar (1 × 6 h, 2 × 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 30.9–5.12.2019

Vasa
tor 3.10.2019 kl 9–16
tor 24.10.2019 kl 9–12
tis 26.11.2019 kl 13–16

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Programmering (2 sp)

Genomförande: Kursen avläggas i sin helhet på nätet.

Tidpunkt: 7.10–5.12.2019

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR senast 6.10!

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras två frivilliga närstudiedagar (à 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 21.10–5.12.2019

Vasa
tor 24.10.2019 kl 13–16
tis 26.11.2019 kl 9–12

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Projektlärande (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras två frivilliga närstudiedagar (á 6 h) kring temana på kursen i Helsingfors.

Tidpunkt: Distansstudier 1.11.–15.12.2019

Helsingfors
tor 7.11 kl 14-17
ons 4.12 kl 14-17

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Yhteistyö Joustavaan matematiikkaan -hankkeen kanssa

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Kurssipalautetta täyttäessäsi mainitse, että suoritus tulee osaksi LUMATIKKA-kokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!


KEVÄT 2020 LÄHTIEN | FR.O.M. VÅREN 2020

Hankevaiheen päättymisen jälkeen kurssien materiaalit jäävät vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäviksi itseopiskeluun. Kurssisuoritusten myöntäminen ei välttämättä ole mahdollista enää hankevaiheen jälkeen.

Efter projektet avslutats blir kursinnehållet fritt tillgängligt för alla intresserade att avläggä som självstudier. Det är inte nödvändigtvis möjligt att fördela kursintyg efter att projektet avslutats.Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.