Ilmoittautuminen

Kaikille yhteisen osan ensimmäisen koulutuskierroksen ilmoittautuminen on käynnissä! Ilmoittautumiseen

Ilmoittautuminen valinnaisen osan syksyn matematiikkaa ja taidetta yhistäville kursseille myös käynnissä! Lue lisää

Anmälan till den första kursomgångens för alla gemensamma del är öppen! Länken till anmälningen

 


nron 1 symboliKaikille yhteinen osa (3 op)
Gemensam del för alla (3 sp)

Ensimmäinen toteutus (S2018) / Första kursomgång (H2018)

Toinen toteutus (K2019) / Andra kursomgång (V2019)

Kolmas toteutus (S2019) / Tredje kursomgång (H2019)

 


nro 1.1 symboliEnsimmäinen toteutus: syksy 2018
Första kursomgång: hösten 2018

Suomenkielinen koulutus 17.9.-14.12.2018
Utbildningen på svenska 1.10-21.12.2018

Koulutukseen sisältyvien lähitapaamisten paikkakunnat ja ajankohdat
Orter och tidtabell för närstudier

Helsinki

PE 26.10.2018 klo 10-16
TO 29.11.2018 klo 10-16

Tampere

TO 25.10.2018 klo 10-16
PE 30.11.2018 klo 10-16

Oulu

MA 15.10.2018 klo 10-16
MA 26.11.2018 klo 10-16

Vasa

TIS. 30.10.2018 kl 10-16 (på svenska)
MÅN. 3.12.2018 kl 10-16 (på svenska)

ILMOITTAUDU TÄSTÄ! Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2018.
ANMÄL DIG HÄR! Änmälan stängs 2.9.2018.

Kaikki oikeudet pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.


nro 1.2 symboliToinen toteutus: kevät 2019
Andra kursomgång: våren 2019

Suomenkielinen koulutus tammi-maaliskuu 2019
Utbildningen på svenska januari till och med mars 2019

ALUSTAVASTI – Koulutukseen sisältyvien lähitapaamisten paikkakunnat ja ajankohdat
PRELIMINÄRT – Orter och tidtabell för närstudier

Rovaniemi

vko 4 & 8

Kuopio

vko 4 & 8

Helsinki

vko 4 & 9

Turku

vko 5 & 9

Helsingfors

vko 5 & 9

Linkki ilmoittautumiseen (aukeaa syksyllä 2018). Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!

Länk till anmälan (öppnas på hösten 2018). Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!

Kaikki oikeudet pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.

 


nron 1.3 symboliKolmas toteutus: syksy 2019
Tredje kursomgång: hösten 2019

Verkossa / På nätet

Kaikille yhteisen osion (3 op) voi suorittaa täysin verkko-opintoina sekä suomeksi että ruotsiksi.
Den gemensamma delen för alla (3 sp) kan i sin helhet avläggas som distansstudier både på finska och på svenska.

Linkki ilmoittautumiseen (aukeaa keväällä 2019). Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!
Länk till anmälan (öppnas på våren 2019). Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!

Kaikki oikeudet pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.

 


 

nron 2 symboliLuokka-astekohtainen osa
Årskursspecifik del

 

Ensimmäinen toteutus (K2019) / Första kursomgång (V2019)

Toinen toteutus (S2019) / Andra kursomgång (H2019)

 


nron 2.1. symboliEnsimmäinen toteutus: kevät 2019
Första kursomgång: våren 2019

Suomenkielinen koulutus helmi-toukokuu 2019
Utbildningen på svenska februari till och med maj 2019

ALUSTAVASTI – Koulutukseen sisältyvien lähitapaamisten paikkakunnat ja ajankohdat
PRELIMINÄRT – Orter och tidtabell för närstudier

Helsinki

Varhaiskasvatus ja esiopetus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 15 & 19)

Alkuopetus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 15 & 19)

Peruskoulun luokat 3-6 (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 15 & 19)

Peruskoulun luokat 7-9 (kevään 2019 aikana neljä lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 6, 10, 15 & 19)

Lukio (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 15 & 19)

Ammattillinen koulutus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 15 & 19)

Tampere

Varhaiskasvatus ja esiopetus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 14 & 19)

Alkuopetus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 14 & 19)

Peruskoulun luokat 3-6 (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 14 & 19)

Peruskoulun luokat 7-9 (kevään 2019 aikana neljä lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 6, 10, 14 & 19)

Lukio (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 15 & 19)

Ammatillinen koulutus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 10, 15 & 19)

Oulu

Varhaiskasvatus ja esiopetus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 11, 15 & 19)

Alkuopetus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 11, 15 & 19)

Peruskoulun luokat 3-6 (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 11, 15 & 19)

Peruskoulun luokat 7-9 (kevään 2019 aikana neljä lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 7, 11, 15 & 19)

Lukio (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 11, 15 & 19)

Ammatillinen koulutus (kevään 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi, alustavasti vko 11, 15 & 19)

Vasa

Småbarnsfostran och förskolan (på våren 2019 tre närstudiedagar på svenska, preliminärt v. 11, 15 & 19)

Nybörjarundervisning (på våren 2019 tre närstudiedagar på svenska, preliminärt v. 11, 15 & 19)

Årskurserna 3-6 (på våren 2019 tre närstudiedagar på svenska, preliminärt v. 11, 15 & 19)

Årskurserna 7-9 (på våren 2019 fyra närstudiedagar på svenska, preliminärt v. 7, 11, 15 & 19)

Gymnasiet (på våren 2019 preliminärt inga närstudiedagar på svenska)

Yrkesutbildningen (preliminärt på våren 2019 inga närstudiedagar på svenska)

Linkki ilmoittautumiseen (aukeaa syksyllä 2018). Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!

Länk till anmälan (öppnas på hösten 2018). Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!

Kaikki oikeudet pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.

 


nron 2.2. symboliToinen toteutus: syksy 2019
Andra kursomgång: hösten 2019

Suomenkielinen koulutus
Utbildningen på svenska

ALUSTAVASTI – Koulutukseen sisältyvien lähitapaamisten paikkakunnat ja ajankohdat
PRELIMINÄRT – Orter och tidtabell för närstudier

Helsinki tai Turku

Varhaiskasvatus ja esiopetus (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Alkuopetus (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Peruskoulun luokat 3-6 (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Peruskoulun luokat 7-9 (syksyn 2019 aikana neljä lähipäivää suomeksi)

Lukio (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Ammattillinen koulutus (alustavasti syksyn 2019 aikana ei lähipäiviä suomeksi)

Kuopio

Varhaiskasvatus ja esiopetus (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Alkuopetus (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Peruskoulun luokat 3-6 (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Peruskoulun luokat 7-9 (syksyn 2019 aikana neljä lähipäivää suomeksi)

Lukio (syksyn 2019 aikana kolme lähipäivää suomeksi)

Ammattillinen koulutus (alustavasti syksyn 2019 aikana ei lähipäiviä suomeksi)

Helsingfors

Småbarnsfostran och förskolan (på hösten 2019 tre närstudiedagar på svenska)

Nybörjarundervisning (på hösten 2019 tre närstudiedagar på svenska)

Årskurserna 3-6 (på hösten 2019 tre närstudiedagar på svenska)

Årskurserna 7-9 (på hösten 2019 fyra närstudiedagar på svenska)

Gymnasiet (preliminärt på hösten 2019 inga närstudiedagar på svenska)

Yrkesutbildningen (preliminärt på hösten 2019 inga närstudiedagar på svenska)

Linkki ilmoittautumiseen (aukeaa keväällä 2019). Tilaa tästä muistutus ilmoittautumisaikojen alkamisesta sähköpostiisi!

Länk till anmälan (öppnas på våren 2019). Klicka här för att få ett meddelande när anmälan öppnas!

Kaikki oikeudet pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.

 


 

Valinnainen osa
Valfri del

Valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

Voit osallistua useimmille valinnaisille kursseille, vaikka et olisi suorittanut osia 1 ja 2. (Jos näiden osien suorittamista edellytetään, siitä mainitaan kurssikuvauksessa.)

AJANKOHTAISET VALINNAISET KURSSIT

MATEMATIIKKA JA TAIDE

Ensimmäiset kurssit tajolla jo syksyllä 2018! Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 


Kaikki oikeudet pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.