Aikataulu ja ilmoittautuminen

Koulutusohjelman aikataulu ja ilmoittautuminen kursseille

Tidtabell för programmet och anmälan till kurserna


Syksy 2020

Hösten 2020

Syksyn verkko-opinnot ajoittuvat 31.8.-29.11. Kursseille voi osallistua luomalla käyttäjätunnuksen Helsingin yliopiston MOOC-palveluun ja liittymällä osallistujaksi kurssialueelle. Linkit kurssialueille avautuvat sinisistä painikkeista. Tiedustelut ja tekninen tuki: info@lumatikka.luma.fi

Höstens nätstudier påbörjas 31.8 och avslutas 29.11. Förfrågningar och teknisk support: info@lumatikka.luma.fi

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI | DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA KURSEN

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DE ÅRSKURSSPECIFIKA KURSERNA

LUMATIKKA 3: VALINNAISET KURSSIT | DE VALFRIA KURSERNA

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 31.8, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 29.11. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

En avlagd nätkurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Anmälning:

Till kursen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matikkaa lapsilähtöisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum! (6 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 31.8, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 29.11. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

En avlagd nätkurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Anmälning:

Till kursen.

Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6 (6 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 31.8, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 29.11. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

En avlagd nätkurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Det är fritt fram för alla intresserade att gå kursen ända upp till Teoriexpert-kompetensmärket. Däremot förutsätter Undervisningsutvecklare-kompetensmärket att du har en undervisningsgrupp som du kan genomföra ett undervisningsexperiment med.

Anmälning:

Till kursen.

Luokkien 7–9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Ammatillisen koulutuksen matikkaa opiskelijakeskeisesti (6 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu kahden osaamismerkin suorittamisesta verkko-opintoina. Teoriaosaaja-merkki on kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa, mutta Opetuksen kehittäjä -merkkiä suorittavalla tulee olla opetuskokeiluja varten opetusryhmä käytettävänään.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä ja omassa työssä suunniteltavasta opetuskokeilusta.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Matematiikka ja taide (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä suunniteltavasta ja toteutettavasta opetuskokeilusta.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Toteutustapa:

Verkkokurssi koostuu kahdesta osasta: teoriaosa ja käytännön harjoittelu joko matematiikasta tai luonnontieteistä. Teoriaosan voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa kuka vain aiheesta kiinnostunut. Käytännön harjoitteluun sisältyy oman ryhmän kanssa suunniteltava ja toteutettava oppimisprojekti. Harjoitteluosassa edetään muiden osallistujien kanssa yhteisessä aikataulussa.

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut 31.8.2020. Kurssin teoriaosan voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana 31.5.2021 saakka. Matematiikan harjoitteluosuus päättyy 29.11.2020. Luonnontieteiden harjoitteluosuus järjestetään myöhemmin syksyllä, ja siitä saa lisätietoja StarT-ohjelman sivulta tai kurssin alkaessa kurssialueelta.

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen. Luonnontieteiden harjoitteluun ilmoittautuminen alkaa myöhempänä ajankohtana StarT-ohjelman nettisivuilla sähköpostiin.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Ajankohta:

Kurssialue on avautunut osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla edetään yhteisessä, joustavassa aikataulussa. Osallistujilla on muutama viikko aikaa tutustua materiaaleihin ja palauttaa tehtävät kussakin luvussa.

Toteutustapa:

Kurssi koostuu verkkotehtävistä sekä omassa työssä toteutettavista opetuskokeiluista (4 kpl).

Ilmoittautuminen:

LIITY KURSSIALUEELLE TÄSTÄ. Erillistä ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan täytät taustatietosi kurssialueella olevaan lomakkeeseen.

Programmering (2 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 31.8, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 29.11. Inom den här tidsperioden kan man avlägga uppgifterna i den takt man själv önskar.

Genomförande:

För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter. Därutöver ska kursdeltagarna under kursen genomföra undervisningsexperiment tillsammans med sina egna elever.

Anmälning:

Till kursen.

Projektlärande (2 sp)

Tidpunkt:

Kursen har öppnats för kursdeltagarna på studieplattformen 31.8, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 29.11. Inom den här tidsperioden följer man det planerade, flexibla kursschemat. Kursdeltagarna har några veckor på sig att bekanta sig med kursmaterialet och att göra uppgifterna i varje kapitel.

Genomförande:

För att få kursen avlagd ska du utföra nätuppgifter. Därutöver ska kursdeltagarna under kursen genomföra undervisningsexperiment tillsammans med sina egna elever.

Anmälning:

Till kursen.

Yhteistyö JoMa-hankkeen kanssa | Samarbete med programmet Flexma

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!

Vi har inlett ett samarbete med fortbildningsprogrammet Flexibel matematik (Flexma), som erbjuder nätbaserade kurser om undervisning och lärande i matematik. Du kan inkludera valfria kurser från Flexma-programmet i studiehelheten på 15 studiepoäng. Kom ihåg att meddela vilka Flexma-kurser du har avlagt när du ber om ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Ta en titt på kursutbudet inom Flexma här!

WEBINAAREJA | WEBBINARIER

Tarkemmat sisällöt, linkit ZOOM-palveluun jne. löydät tästä julkaisusta.

3.9. klo 15 Mikä on LUMATIKKA & Innostusta matematiikan opetukseen ja oppimiseen

ke 23.9. klo 15:30-17 Matematiikan opetus etänä

ti 27.10. klo 14:30-16 Ongelmanratkaisu

ke 11.11. klo 15:30-17 Kielitietoisuus & ajatusten vaihtoa koulutuksen aikana heränneistä kokemuksista

mån 14.9 kl 12:30-13:30: Välkommen till LUMATIKKA-utbildning

tors 24.9 klo 14.00-15.00: Att mäta (för s.b-pedagoger)

tors 22.10 klo 14.00-15.00: Matematik och barnets språkliga utveckling (för s.b-pedagoger)


Kevät 2021

Våren 2021

11.1.-18.4.2021 Kurssivalikoima ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumisen avautumisesta voi tilata muistutuksen sähköpostiin.

11.1-18.4.2020 Kursurvalet meddelas senare.
Prenumerera på påminnelser om anmälningstider till din e-post.


Syksy 2021 – syksy 2022

Hösten 2021 – hösten 2022

Valikoima kursseja toteutetaan ohjatusti lukukausittain hankkeen päättymiseen saakka. Ennakkoilmoittautuminen kunkin lukukauden kursseille käynnistyy viimeistään kuukautta ennen kurssin alkamisajankohtaa.
Ilmoittautumisen avautumisesta voi tilata muistutuksen sähköpostiin.

Ett urval kurser genomförs med vägledning varje höst- och vårtermin tills projektet tar slut. Förhandsanmälan börjar senast en månad före ifrågavarande kursstart.
Prenumerera på påminnelser om anmälningstider till din e-post.


Kevät 2023 lähtien

Fr.o.m våren 2023

Hankevaiheen päättymisen jälkeen (2023) kurssien materiaalit jäävät vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäviksi itseopiskeluun. Kurssisuoritusten myöntäminen ei välttämättä ole mahdollista enää hankevaiheen jälkeen.

Efter projektet avslutats (2023) blir kursinnehållet fritt tillgängligt för alla intresserade att avläggä som självstudier. Det är inte nödvändigtvis möjligt att fördela kursintyg efter att projektet avslutats.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.