Aikataulu ja ilmoittautuminen

SYKSY 2019 | HÖSTEN 2019

SYKSYN KOULUTUkset ovat KÄYNNISSÄ! TIEDUSTELUT JA TEKNINEN TUKI: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Kaikki syksyllä järjestettävät LUMATIKKA-koulutukset on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Järjestämme vapaaehtoisia tapaamisia joidenkin kurssien aiheisiin liittyen tukemaan verkko-opiskelua. Lähikoulutuspäiviin on mahdollista osallistua, vaikka ei osallistuisikaan verkkokurssille – ja päinvastoin. Kurssikuvauksissa ilmoitetut laajuudet (opintopisteet) perustuvat verkkototeutukseen, ja kokonainen kurssisuoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamista. Jos haluat suorittaa sekä verkko- että kontaktiopintoja, ilmoittaudu molempiin erikseen!

Alla olevien painikkeiden värien merkitykset:
VIHREÄ Verkkokurssin voi aloittaa vapaasti milloin vain.
SININEN Verkkokurssi on alkanut, mutta se etenee ajastetusti, joten kurssialueelle pääsee vain katsomaan materiaaleja.
PUNAINEN Verkkokurssi on alkanut, ja kurssialueelle on pääsy vain ennakkoon ilmoittautuneilla.

Kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät valikon kohdasta KOULUTUKSEN RAKENNE.

HÖSTENS KURSER HAR ÖPPNATS! FÖRFRÅGNINGAR OCH TEKNISK SUPPORT: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet*. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet.
*LUMATIKKA2: Åk 1-6 – För att få kursen avlagd ska du utföra alla uppgifter som finns på MOOCen och delta i samtliga närstudiedagar.

Betydelse av knappfärger nedan:
GRÖN Man kan börja avlägga nätkursen när som helst.
RÖD Nätkursen har börjat, och endast förranmälda har tillgång till kursplattformen.

Kursbeskrivningar i mer detalj hittar du i menyfliken STRUKTUR.

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI | DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA KURSEN

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyvä vapaaehtoinen lähikoulutuspäivä (3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 15.12.2019 mennessä

Lähipäivä Helsinki
ti 12.11.2019 klo 9–12 (toteutetaan)

Lähipäivä Joensuu
ke 13.11.2019 klo 9–12 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Kurssin verkko-opintoihin ei tarvitse ilmoittautua, etkä tarvitse erillistä kurssiavainta.
Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Lähipäiviin ilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella osoitteesta info@lumatikka.luma.fi.

På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell.

Tidpunkt: Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Det är möjligt att få vägledning på kursen och ett kursintyg tills 15.12.2019.

Anmälning:
BÖRJA TA ITU MED KURSENS NÄTSTUDIER HÄR! Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen.

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DE ÅRSKURSSPECIFIKA KURSERNA

Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään 15.12.2019 saakka.

Lähipäivät Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ti 12.11.2019 klo 13–16 (toteutetaan)

Lähipäivät Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ke 13.11.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Lähipäiviin ilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella osoitteesta info@lumatikka.luma.fi.

Småbarnspedagogiken och förskolan (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 × 3 h) kring temana på kursen i Åbo och Helsingfors.

Tidpunkt: Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Det är möjligt att få vägledning på kursen och ett kursintyg tills 15.12.2019.

Närstudiedagar Åbo
tor 12.9.2019 kl 13–16
tor 17.10.2019 kl 13–16
tor 14.11.2019 kl 13–16

Närstudiedagar Helsingfors
ons 11.9.2019 kl 13–16
fre 18.10.2019 kl 13–16
fre 15.11.2019 kl 13–16

Anmälning:
BÖRJA TA ITU MED KURSENS NÄTSTUDIER HÄR! Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen.

Anmälning till närstudiedagarna är stängd.

Peruskoulun luokat 1–6 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään 15.12.2019 saakka.

Lähipäivät Helsinki
ti 10.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ti 12.11. klo 13–16 (toteutuu)

Lähipäivät Joensuu
to 12.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
to 14.11. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! EErillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Kurssin materiaaleja pääsee tarkastelemaan vierailijana (log in as guest). Suorittaaksesi kurssin luo itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Lähipäiviin ilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella osoitteesta info@lumatikka.luma.fi.

Årskurserna 1–6 (6 sp)

Genomförande: Kursen består både av delar som avläggs på nätet och av tre närstudiedagar (á 3 h). För att få kursen avlagd ska du utföra alla uppgifter som finns på MOOCen och delta i samtliga närstudiedagar.

Tidpunkt: Nätstudier 12.9-1.12.2019

Närstudiedagar Vasa
ons 25.9.2019 kl 14–17
ons 23.10.2019 kl 14–17
ons 27.11.2019 kl 14–17

Närstudiedagar Helsingfors
mån 23.9.2019 kl 14–17
mån 21.10.2019 kl 14–17
tis 26.11.2019 kl 14–17

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSENS NÄRSTUDIEDAGAR HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Anmälning till kursens nätstudier är stängd. Kontakta info@lumatikka.luma.fi för lediga kursplatser.

Peruskoulun luokat 7–9 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään 15.12.2019 saakka.

Lähipäivät Helsinki
ma 9.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ma 11.11. klo 13–16

Lähipäivät Joensuu
ke 11.9. klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ke 13.11. klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Kurssin materiaaleja pääsee tarkastelemaan vierailijana (log in as guest). Suorittaaksesi kurssin luo itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Lähipäiviin ilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella osoitteesta info@lumatikka.luma.fi.

Årskurserna 7–9 (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 × 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors.

Tidpunkt: Nätstudier 2.9-20.12.2019

Närstudiedagarna Helsingfors
tor 12.9.2019 kl 13–16
tor 10.10.2019 kl 13–16
ons 13.11.2019 kl 13–16

Anmälning:
Anmälning till kursen är stängd.

Lukio (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Kurssisuorituksia myönnetään 15.12.2019 saakka.

Lähipäivät Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ti 12.11.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)

Lähipäivät Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
ke 13.11.2019 klo 13–16 (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Kurssin materiaaleja pääsee tarkastelemaan vierailijana (log in as guest). Suorittaaksesi kurssin luo itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Ilmoittautuminen lähipäiviin on päättynyt.

Ammatillinen koulutus (6 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Verkko-opinnot 2.9.-3.11.2019

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on päättynyt, ja kirjautumisohjeet verkkoympäristöön lähetetty ilmoittautuneille.

LUMATIKKA 3: VALINNAISET KURSSIT | DE VALFRIA KURSERNA

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Verkko-opinnot 2.9.–5.12.2019. Voit aloittaa kurssin silloin kuin itsellesi parhaiten sopii, mutta kaikki kurssipalautukset tulee olla valmiina 5.12. mennessä!

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Verkko-opinnot 2.9.–24.11.2019. Ensimmäisen kurssitehtävän palautus on 22.9. Kurssia ei voi aloittaa enää tämän päivämäärän jälkeen, mutta materiaaleja pääsee katsomaan.

Ilmoittautuminen:
TUTUSTU KURSSIN VERKKOMATERIAALEIHIN TÄSTÄ! Erillistä kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun. Kurssin voi suorittaa seuraavan kerran keväällä 2020.

Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Kurssin teoriaosuuden voi suorittaa omassa tahdissaan haluamanaan ajankohtana, kuitenkin 1.6.2020 mennessä. Harjoitteluosuus suoritetaan 2.9.–1.12.2019. Harjoitteluosan ensimmäisen kurssitehtävän palautus on 29.9. Harjoitteluosaa ei voi aloittaa enää tämän päivämäärän jälkeen.

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoinen lähitapaaminen (4 h) Tampereella ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.–15.12.2019. Voit aloittaa verkko-opinnot haluamanasi ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssisuorituksia otetaan vastaan 15.12. saakka.

Lähipäivä Tampere
ti 29.10. klo 12–16 (peruttu vähäisen ilmoittautumismäärän takia)

Lähipäivä Helsinki
pe 1.11. klo 12–16 (toteutuu)

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Ilmoittautuminen lähipäiviin on päättynyt.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssin osallistujille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen lähikoulutuspäivään Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.–15.12.2019. Voit aloittaa kurssin 30.11. asti. Kurssisuorituksia otetaan vastaan 6.1.2020 saakka.

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

Vapaaehtoiseen lähipäivään (viikolla 50) ilmoittaudutaan kurssialueella.

Rakennetaan matemaattisia esineitä (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoisia lähitapaamisia (2 × 3 h) Espoossa.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.–19.1.2020. Voit aloittaa opinnot haluamanasi ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssisuorituksia otetaan vastaan 19.1. asti.

Työpajat Espoo
pe 29.11. klo 13–16
pe 13.12. klo 13–16
Huom! Työpajoissa on keskenään eri sisältö.

Ilmoittautuminen:
ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ! Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–10.11.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras tre frivilliga närstudiedagar (1 × 6 h, 2 × 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 30.9–5.12.2019

Närstudiedagar Vasa
tor 3.10.2019 kl 9–16 INSTÄLLD p.g.a för få anmälda
tor 24.10.2019 kl 9–12
tis 26.11.2019 kl 13–16

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSENS NÄRSTUDIEDAGAR HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Anmälning till kursens nätstudier är stängd. Kontakta info@lumatikka.luma.fi för lediga kursplatser.

Programmering (2 sp)

Genomförande: Kursen avläggas i sin helhet på nätet.

Tidpunkt: Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 8.12.2019.

BÖRJA TA ITU MED KURSENS NÄTSTUDIER HÄR! Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen.

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras två frivilliga närstudiedagar (à 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 21.10–5.12.2019

Närstudiedagar Vasa
tor 24.10.2019 kl 13–16
tis 26.11.2019 kl 9–12

Anmälning:
ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Anmäl dig till ifrågavarande tillfälle senast två veckor i förväg. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Anmälning till kursens nätstudier är stängd. Kontakta info@lumatikka.luma.fi för lediga kursplatser.

Projektlärande (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras två frivilliga närstudiedagar (á 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors.

Tidpunkt: Distansstudier 1.11.–15.12.2019

Närstudiedagar Helsingfors
tor 7.11 kl 14-17 INSTÄLLD p.g.a för få anmälda
ons 4.12 kl 14-17 INSTÄLLD p.g.a för få anmälda

Anmälning:
Anmälning till kursen är stängd. Kontakta info@lumatikka.luma.fi för lediga kursplatser.

Yhteistyö Joustavaan matematiikkaan -hankkeen kanssa

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Kurssipalautetta täyttäessäsi mainitse, että suoritus tulee osaksi LUMATIKKA-kokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!


KEVÄT 2020 | VÅREN 2020

LUMATIKKA-hanke on saanut jatkoaikaa keväälle 2020! Toteutamme verkkokursseja toukokuuhun 2020 asti ohjatusti. Julkaisemme tarkemman aikataulun loppusyksystä 2019. Voit tilata muistutuksen sähköpostiisi tästä.

Hankevaiheen päättymisen jälkeen kurssien materiaalit jäävät vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäviksi itseopiskeluun. Kurssisuoritusten myöntäminen ei välttämättä ole mahdollista enää hankevaiheen jälkeen.

LUMATIKKA-projektet forsätter på våren 2020! Det är möjligt att få vägledning på nätkurser tills maj 2020. Vi offentliggör närmare tidtabell i senhöst 2019. Prenumerera en påminnelse till din e-post här.

Efter projektet avslutats blir kursinnehållet fritt tillgängligt för alla intresserade att avläggä som självstudier. Det är inte nödvändigtvis möjligt att fördela kursintyg efter att projektet avslutats.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.