LUMATIKKA+ 3: Tietotekniikkaa ja ohjelmointia osana matematiikan opetusta (3 op)

Tummanvihreäpohjainen kuva, jonka taustalla binäärilukuja 1 sekä 0 ja edessä kuvioina tietokoneen näyttöjä sekä näppäimistöjä ja hiiriä

LUMATIKKA+ 3: Tietotekniikkaa ja ohjelmointia osana matematiikan opetusta –kurssin kevään 2024 oppimisympäristöön DigiCampuksessa pääset tästä linkistä. Sinun ei tarvitse ennakkoilmoittautua erikseen kurssille. Kysymme yhteystietosi kurssin oppimisympäristössä. Ohjeet DigiCampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä löydät sivulta Verkkokoulutukset. Tältä sivulta löydät puolestaan tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssin sisältö

Innostutaan tietotekniikan ja ohjelmoinnin opettamisesta! Tällä kurssilla saadaan konkreettista tukea sekä kartutetaan ideoita tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetukseen osana matematiikan opetusta.

Kurssin aikana rakennetaan ymmärrystä ohjelmointiosaamisen ja digitaalisen osaamisen kehittymisestä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ohjelmointiosaamista ja digitaalista osaamista lähestytään uusina lukutaitoina eli kaikille hyödyllisinä taitoina, jotka auttavat ymmärtämään, käyttämään ja soveltamaan ympärillämme olevaa teknologiaa niin arjessa kuin oppimisessa.

Kurssilla tutustutaan ohjelmointiin ja kokeillaan oman opetusryhmän ikätasolle sopivia ohjelmointiharjoituksia. Lisäksi lähestytään tietotekniikkaa usean mielenkiintoisen teeman kautta. Kurssin aikana tutustutaan niin tietokoneen ja internetin toimintaan, tekoälyyn ja tekoälyn lukutaitoon kuin myös oppimisanalytiikan ja matematiikkasovellusten mahdollisuuksiin opetuksen kontekstissa. Konkreettisten harjoitusten materiaalit ovat suoraan sovellettavissa opetukseen eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

1. Johdanto 2. Digitaalinen osaaminen 3. Ohjelmointi ja algoritmit opetuksessa 4. Tekoäly 5. Tietokoneen ja internetin toiminta 6. Tietotekniikka toiminnan tukena 7. Oppimisanalytiikka 8. Teoriatesti ja -todistus 9. Teoriasta käytäntöön 10. Kurssin päätös ja todistus 11. Tekijät
Kurssiaiheet oppimisalustalla

Kohderyhmä

 Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä erityisopettajille matematiikan, ohjelmoinnin sekä tieto- ja viestintäteknologisten taitojen opetuksen tueksi. Kurssimateriaaleihin voi tutustua myös kuka tahansa tietotekniikan sekä ohjelmoinnin opetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Kurssin lukukausi keväällä 2024 oli ma 12.2.– su 9.6. Uusi lukukausi on jälleen syksyllä ma 2.9.–su 1.12.2024 uudella oppimisalueella. Uusi oppimisalue avataan DigiCampukseen 26.8., jolloin sinne vievä linkki jaetaan myös tälle sivulle. Ohjatulla kaudella kursseilla on yhteinen suuntaa antava suoritusaikataulu, mutta silloin kaikkia tehtäviä voi silti tehdä ja palauttaa joustavassa aikataulussa aina kauden päättymiseen saakka.

Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin, kuten asiantuntijavideoihin ja –teksteihin, tutustumista ja niihin liittyvien tehtävien ja teoriatestien tekemisen. Teoriaosio on kahden opintopisteen laajuinen.

Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että toteutat kurssin aikana kaksi opetuskokeilua, jotka syventävät teoreettista osaamistasi ja siirtävät sitä käytännön tasolle. Ensimmäisenä opetuskokeiluna pidät omalle opetusryhmällesi ohjelmoinnin opetustuokion, johon saat valmiita ideoita ja materiaaleja kurssilta. Toisen opetuskokeilun suunnittelet ja toteutat valitsemastasi kurssilla käsitellystä aiheesta. Opetuksen kehittäjä -osio on yhden opintopisteen laajuinen. Koko kurssi on siten kolme opintopistettä.

Teoriaosion voit suorittaa kokonaisuudessaan myös lukukausien välissä: esimerkiksi ennen syyslukukauden 2024 alkua kevään 2024 kurssialueella. Uusi ohjattu syyslukukausi alkaa kuitenkin uudelta kurssialueelta, jonne tulee siirtyä tehdäkseen käytännön osion. Syksyn alueelta löytyvä Jatkaja-ryhmä sopii sinulle, joka suoritit aiemman kauden oppimisympäristössä vain teoriaosaajan opinnot ja haluat viimeistellä kurssin loppuun uudella kaudella, suorittaen käytännön sovellutukset.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua suuntaa antavaan kevään 2024 suoritusaikatauluun, joka on räätälöity opetuksen kehittäjille (syksyn 2024 aikataulut tulevat ennen sen kauden alkua). Kaikkia tehtäviä voi kuitenkin tehdä joustavasti kurssin ollessa käynnissä.

PäivämääräTehtävä
12.2.2024Kurssi avautuu osallistujille
12.2.-17.3.2024Kurssin osat 2–3: Uudet lukutaidot, Ohjelmointi ja algoritmit opetuksessa. Ohjelmointikokeilu ja reflektointi.
18.3.-21.4.2024 Kurssin osat 4–8: Tekoäly, Tietokoneen ja internetin toiminta, Matematiikkaohjelmistot, Oppimisanalytiikka. Teoriatesti.
21.4.-19.5.2024Osa 9: Opetuskokeilun suunnitelman palautusVertaispalaute opetuskokeilun suunnitelmasta 
19.5.-9.6.2024Osa 9: Opetuskokeilun toteutus ja raportin palautus
9.6.2024Viimeinen kurssitehtävien suoritus- ja palautuspäivä, kurssi päättyy

Tavoitteet

Teoriaosaajan tavoitteet

Teoriaosuuden suorittanut

 • ymmärtää digitaalinen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen (uudet lukutaidot) merkityksen jokaiselle oppijalle ja tietää, miten ne linkittyvät matematiikan opetukseen
 • ymmärtää, miten ohjelmoinnin oppimispolku etenee varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 • tuntee esimerkkejä ohjelmointitehtävistä, joita voi hyödyntää eri-ikäisten oppijoiden kanssa
 • ymmärtää perusteita ohjelmoinnista sekä tietokoneen ja internetin toiminnasta
 • tutustuu tekoälyyn ja tekoälyn lukutaitoon
 • tuntee matematiikkaohjelmistojen ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia opetuksen ja oppimisen tukena.

Opetuksen kehittäjän tavoitteet

Opetuksen kehittäjä -osuuden suorittanut lisäksi

 • tuntee erilaisia opetusmateriaaleja ja pedagogisesti mielekkäitä tapoja ohjelmoinnin opetuksen toteuttamiseen ja osaa soveltaa niitä omaan opetukseensa
 • hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja luovan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kurssin aihepiireistä mielekkäitä, oppilaidensa ikätasoon sopivia opetustuokioita.

Kurssivastaavat

Verkkokurssin kouluttaja

Riikka Keto-Tokoi

Riikka Keto-Tokoi
riikka.keto-tokoi@aalto.fi

Aalto-yliopisto / Teknologiakasvatuksen koordinaattori
Matematiikan aineenopettaja, luokanopettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

 • Riikka Keto-Tokoi
 • Leena Ikonen
 • Alisa Uusi-Kilponen

Top