Vanhat materiaalit

Vanhan LUMATIKKA-hankkeen aikana vuosina 2018–2022 luotiin mittava ja laadukas verkkokoulutus ja sille kokoelma opetus- ja kasvatushenkilöstölle suunnattuja materiaaleja. Hankekauden aikana tuotetut oppijalähtöiset, toiminnalliset, konkreettiset ja innostavat koulutussisällöt jaettiin avoimesti saataville ja pysyvät saatavilla LUMATIKKA+ -hankekaudellakin. Näin haluamme edistää sitä, että opettajat ympäri Suomen löytävät myös vanhat hyvät materiaalit. Tälle sivulle on koottu ne lähteet, joista materiaaleja löytää.

LUMATIKKA-aineistot

Video- ja audiotuotanto

Hankekauden 2018–2022 kursseilla ollut videotuotanto on jaettu julkiseksi Youtube-kanavalla LUMATIKKA: youtube.com/@lumatikka. Itseä kiinnostavia videoita voi löytää esimerkiksi soittolistoja selaamalla. Soittolistat on luokiteltu LUMATIKAn kurssien sekä matematiikan opetusaiheiden mukaan. Lisäksi muutamia audiotallenteita ja podcast-jaksoja voi kuunnella LUMA-keskus Suomen SoundCloud-tililtä.

YouTube-logo

Kurssimateriaalikokoelmat

Asiantuntijavideoista ja kirjallisista kurssimateriaaleista on julkaistu laaja materiaalikokoelma Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Materiaalikokoelmat on jaoteltu aihe- ja sisältöalueittain sekä opetusasteittain. Tutustu tarkemmin palveluun vietyihin kokoelmiin tämän sivun alakategoriasta Materiaalikokoelmat.

Avointen oppimateriaalien kirjaston logo

Vanhat LUMATIKKA-verkkokurssit

Vanhan LUMATIKKA-ohjelman verkkokurssit löytyvät maksutta itseopiskeltavina versioina DigiCampus-alustalta täältä. Vanhoilla kursseilla ei ole ohjausta. Opettajankoulutuksen kanssa luodun yhteistyön tuloksena osa LUMATIKKA-kursseista on myös saatu muokattuina Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kasvatustieteellisten tiedekuntien opetussuunnitelmiin. Kyseisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille tarjotaan siis vuodesta 2023 alkaen LUMATIKKA-koulutusta, josta voi saada rekisteröityä opintopisteitä osaksi opintoja. Opinnot pidetään yliopistojen omilla alustoilla. Lue lisää aiheesta sivun alakategoriasta Vanhat LUMATIKKA-kurssit.

Tekstiaineistot

Matematiikan opetuksen teemanumero

LUMATIKKA-hanketyöryhmä julkaisi vuonna 2022 kansainväliseen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen LUMAT-B-lehteen teemanumeron matematiikan opetukseen liittyvistä aiheista eri opetusasteilla. Teemanumeron tarkoituksena oli nostaa esille paitsi LUMATIKKA-ohjelman matematiikkainnostusta nostattavia hyviä käytänteitä sekä sisältöjä niin myös avartaa ohjelman vaikutusta suomalaisessa opettajankoulutuskentässä. Teemanumero pitää sisällään seuraavat aihe-alueet:

  • Pääkirjoitus: Johdatus matikkainnostusta nostattavaan LUMATIKKA-ohjelmaan
  • Leikkien kohti matematiikan oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Puhutko matikkaa? Kielentämisestä oivalluksia alaluokkien matikkaan
  • Boostia mielekkääseen matematiikan opetukseen yläluokilla ja toisella asteella
  • Matikkalasit silmille! Intoa oppimiseen läpi koko oppimispolun
Kansikuva lehdestä. Taustalla silmälasipäinen innoissaan oleva poika, joka seisoo liitutaulun edessä. Taululla on matemaattisia merkintöjä. Kuvan päällä on LUMA-keskuksen, LUMATIKKA-hankkeeen ja Opetushallituksen logot sekä tekstinä LUMATIKKA-ohjelman matematiikan opetuksen teemanumero ja LUMAT-B / 7(2) 2022.

Muut artikkelit ja opinnäytetyöt

Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen tekoälyn avulla: Tulevaisuusvisio matematiikan opetuksen täydennyskoulutuksesta

Oppia ikä kaikki : pitkittäistutkimus LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen ja työkokemuksen pituuden yhteydestä luokanopettajien mielekkääseen oppimiseen sekä opetustyön kehittämiseen

Meningsfullt lärande i digital kontext

Taloudellisen lukutaidon opetus yläkoulun matematiikan oppitunnilla

Top