Materiaalit

Materiaalit

LUMATIKKA-hankkeen aikana vuosina 2018–2022 luotiin mittava ja laadukas kokoelma opetus- ja kasvatushenkilöstölle suunnattuja materiaaleja. Matematiikan ja pedagogiikan asiantuntijat suunnittelivat hankkeen sisällöt perustana viimeisimmät opetussuunnitelmat ja alan tutkimukset. Hankkeen edetessä sisältöjä muokattiin myös osallistujien kokemusten pohjalta.

Hankekauden aikana tuotetut oppijalähtöiset, toiminnalliset, konkreettiset ja innostavat koulutussisällöt on jaettu avoimesti saataville myös kurssialueiden ulkopuolelle. Näin haluamme edistää sitä, että opettajat ympäri Suomen saavat ja löytävät tukea opetuksen kehittämiseen sekä oppijoiden matemaattisten taitojen ja innostuksen vahvistamiseen. Tälle sivulle on koottu ne lähteet, joista materiaaleja löytää kurssialueiden lisäksi.

Video- ja audiotuotanto

Hankekauden kursseilla ollut videotuotanto on jaettu julkiseksi Youtube-kanavalla LUMATIKKA: youtube.com/@lumatikka. Itseä kiinnostavia videoita voi löytää esimerkiksi soittolistoja selaamalla. Soittolistat on luokiteltu LUMATIKAn kurssien sekä matematiikan opetusaiheiden mukaan. Lisäksi muutamia audiotallenteita ja podcast-jaksoja voi kuunnella LUMA-keskus Suomen SoundCloud-tililtä.

YouTube-logo

Kurssimateriaalikokoelmat

Hankkeessa kuvatuista asiantuntijavideoista ja kirjallisista kurssimateriaaleista on julkaistu laaja materiaalikokoelma Avointen oppimateriaalien kirjastoon.  Materiaalikokoemat on jaoteltu aihe- ja sisältöalueittain sekä opetusasteittain. Tutustu tarkemmin palveluun vietyihin kokoelmiin tämän sivun alakategoriasta Materiaalikokoelmat.

Avointen oppimateriaalien kirjaston logo

Tekstiaineistot

Blogiarkisto

Hankekaudella LUMATIKKA-hanketyöryhmän kirjoittamia blogitekstejä matematiikan opetuksen teemoista on tallennettu tämän sivun alakategoriaan Blogi.

Matematiikan opetuksen teemanumero

LUMATIKKA-hanketyöryhmä julkaisi vuonna 2022 kansainväliseen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen LUMAT-B-lehteen teemanumeron matematiikan opetukseen liittyvistä aiheista eri opetusasteilla. Teemanumeron tarkoituksena oli nostaa esille paitsi LUMATIKKA-ohjelman matematiikkainnostusta nostattavia hyviä käytänteitä sekä sisältöjä niin myös avartaa ohjelman vaikutusta suomalaisessa opettajankoulutuskentässä. Teemanumero pitää sisällään seuraavat aihe-alueet:

Kansikuva lehdestä. Taustalla silmälasipäinen innoissaan oleva poika, joka seisoo liitutaulun edessä. Taululla on matemaattisia merkintöjä. Kuvan päällä on LUMA-keskuksen, LUMATIKKA-hankkeeen ja Opetushallituksen logot sekä tekstinä LUMATIKKA-ohjelman matematiikan opetuksen teemanumero ja LUMAT-B / 7(2) 2022.
  • Pääkirjoitus: Johdatus matikkainnostusta nostattavaan LUMATIKKA-ohjelmaan
  • Leikkien kohti matematiikan oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Puhutko matikkaa? Kielentämisestä oivalluksia alaluokkien matikkaan
  • Boostia mielekkääseen matematiikan opetukseen yläluokilla ja toisella asteella
  • Matikkalasit silmille! Intoa oppimiseen läpi koko oppimispolun

Muut artikkelit ja opinnäytetyöt

Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen tekoälyn avulla: Tulevaisuusvisio matematiikan opetuksen täydennyskoulutuksesta

Oppia ikä kaikki : pitkittäistutkimus LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen ja työkokemuksen pituuden yhteydestä luokanopettajien mielekkääseen oppimiseen sekä opetustyön kehittämiseen

Meningsfullt lärande i digital kontext

Taloudellisen lukutaidon opetus yläkoulun matematiikan oppitunnilla

Top