Pääsivu

LUMATIKKA-ohjelma (15 op) on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää kaikilla asteilla työskentelevien opettajien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Hankevaiheessa koulutus toteutetaan sulautettuna opetuksena, joka sisältää sekä verkossa että lähiopetuksessa suoritettavia osia. Hankkeen aikana rakennetaan täysin verkossa toteutettava kokonaisuus (MOOC), joka jää vapaasti suoritettavaksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Etsimme myös kuntakumppaneita! Lue lisää: Kunnille

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN


Osallistuin lumatikka-koulutuksen yhteiseen osioon, ja se motivoi miettimään omaa opetusta. Olen muutenkin yrittänyt muuttaa opetusta toiminnallisempaan ja konkreettisempaan suuntaan mutta sain vahvistusta sille ajatukselle, että kaiken tasoisten opiskelijoiden tulisi saada erilaisia kokemuksia matematiikasta. Eli, että esimerkiksi ongelmanratkaisutehtävät eivät ole vaan ns. matematiikassa pärjäävien etuoikeus vaan kaikilla tulisi olla mahdollisuus kehittää osaamistaan eri matematiikan osa-alueilla. Huomasin myös alkaneeni kurssin aikana pyytämään enemmän opiskelijoita puhumaan ratkaisuistaan vastausten sijaan.

Ammatillisen koulutuksen opettaja, Uusimaa

Kenelle

Toimijat

LUMATIKKA-ohjelman toteutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Ohjelman rahoittaa Opetushallitus.

luma keskus suomen logo

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Ohjelman toteutuksessa mukana olevat yhteistyöyliopistot ja -ammattikorkeakoulut:

Aalto-yliopiston logo

Helsingin yliopiston logo

Itä-Suomen yliopiston logo

Oulun yliopiston logo

Åbo akademin logo

Ohjelman puitteissa rakennettavan verkkokoulutuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

HY+ logo