Pääsivu

LUMATIKKA-ohjelma (15 op) on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää kaikilla asteilla työskentelevien opettajien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Hankevaiheessa koulutus toteutetaan sulautettuna opetuksena, joka sisältää sekä verkossa että lähiopetuksessa suoritettavia osia. Hankkeen aikana rakennetaan täysin verkossa toteutettava kokonaisuus (MOOC), joka jää vapaasti suoritettavaksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Etsimme myös kuntakumppaneita! Lue lisää: Kunnille

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Kenelle

Toimijat

Ohjelman toteutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi. Ohjelmassa mukana olevat yliopistot ja ammattikorkeakoulut:

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto
Åbo Akademi

Ohjelman puitteissa rakennettavan verkkokoulutuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.