LUMATIKKA+ 2: Arviointi matematiikan opetuksen ytimessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (4 op)

Keltapohjainen kuva, jossa mm. numerot 1 ja 2, muotoja, ajatuskupla sekä suurennuslasi, jonka alla on tähti.

LUMATIKKA+ 2: Arviointi matematiikan opetuksen ytimessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa –kurssin kevään 2024 oppimisympäristöön DigiCampuksessa pääset tästä linkistä. Sinun ei tarvitse ennakkoilmoittautua erikseen kurssille. Kysymme yhteystietosi kurssin oppimisympäristössä. Ohjeet DigiCampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä löydät sivulta Verkkokoulutukset. Tältä sivulta löydät puolestaan tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta

Kurssin sisältö

Tervetuloa kurssille, jossa pääset syventymään lapsen matemaattisen ajattelun ja myönteisen matematiikkakuvan kehittymiseen. Kurssi tarjoaa konkreettisia keinoja varhaiskasvatuksen arjessa läsnä olevaan matematiikan havainnoimiseen ja pohtimiseen. Lisäksi se ohjaa arvioimaan lapsen matemaattista osaamista ja tunnistamaan mahdollisen tuen tarpeen varhaisessa vaiheessa.

Kurssilla tutustutaan matematiikan opettamisen ikäkausipedagogiikkaan ja esimatemaattisten taitojen monipuoliseen kehittämiseen uusimpiin opetussuunnitelmiin pohjautuen ja tuoreimman tutkimustiedon valossa. Olitpa kiinnostunut havainnollistavasta ja lapsilähtöisestä matematiikan maailmaan tutustuttamisesta tai matemaattisen osaamisen arviointiin liittyvän teoriatiedon käytäntöön sovittamisesta, tämä kurssi on juuri sinua varten!

1. Johdanto
2. Arviointi matematiikan opetuksessa
3. Matematiikan osaaminen
4. Matematiikan kielentäminen
5. Lukukäsite
6. Arjen matematiikkaa
7. Esimatemaattiset taidot
8. Ikäkausipedagogiikka
9. Geometria
10. Teoriatesti ja todistus
11. Opetuksen kehittäjä-kokeilu
12. Kurssin päätös ja todistus
13. Tekijät
Kurssiaiheet oppimisalustalla

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu aktiivisessa työsuhteessa oleville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetushenkilölle. Kurssin teoriaosuuksiin voi myös tutustua kuka tahansa varhaismatemaattisten taitojen opetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Kurssin lukukausi keväällä 2024 oli ma 12.2.– su 9.6. Uusi lukukausi on jälleen syksyllä ma 2.9.–su 1.12.2024 uudella oppimisalueella. Uusi oppimisalue avataan DigiCampukseen 26.8., jolloin sinne vievä linkki jaetaan myös tälle sivulle. Ohjatulla kaudella kursseilla on yhteinen suuntaa antava suoritusaikataulu, mutta silloin kaikkia tehtäviä voi silti tehdä ja palauttaa joustavassa aikataulussa aina kauden päättymiseen saakka.

Kurssi koostuu teoriaosiosta ja opetuksen kehittäjä -osiosta. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien teoriatestien tekemisen. Kurssin päätteeksi teoriaosioon kuuluu sähköinen tentti kurssin sisällöistä. Teoriaosio on kolmen opintopisteen laajuinen.

Opetuksen kehittäjä -osion tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kurssin päätteeksi opetuskokeilu, joka syventää teoreettista osaamistasi ja siirtää sitä käytännön tasolle. Opetuksen kehittäjä -osiossa palautat kirjallisen reflektoivan raportin toteutetusta kokeilusta. Opetuksen kehittäjä -osio on yhden opintopisteen laajuinen. Koko kurssi on siten neljä opintopistettä.

Teoriaosion voit suorittaa kokonaisuudessaan myös lukukausien välissä: esimerkiksi ennen syyslukukauden 2024 alkua kevään 2024 kurssialueella. Uusi ohjattu syyslukukausi alkaa kuitenkin uudelta kurssialueelta, jonne tulee siirtyä tehdäkseen käytännön osion. Syksyn alueelta löytyvä Jatkaja-ryhmä sopii sinulle, joka suoritit aiemman kauden oppimisympäristössä vain teoriaosaajan opinnot ja haluat viimeistellä kurssin loppuun uudella kaudella, suorittaen käytännön sovellutukset.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kevään 2024 suuntaa antavaan suoritusaikatauluun, joka on räätälöity opetuksen kehittäjille (syksyn 2024 aikataulut tulevat ennen sen kauden alkua). Kaikkia tehtäviä voi kuitenkin tehdä joustavasti kurssin ollessa käynnissä.

PäivämääräTehtävä
12.2.2024Kurssi avautuu osallistujille
Osat 1–2
12.-25.2.2024Opetussuunnitelmat -keskustelutehtävä – Arviointi matematiikan opetuksessa
Osa 3
26.2.-3.3.2024Haasteiden tunnistaminen -keskustelutehtävä – Matematiikan osaamisen rakentuminen
Osa 4
4.3.-7.4.2024Suunnittelutehtävä opetuskokeilun tueksi – Kielentävä, yhteisöllinen oppimiskulttuuri
Osat 5–12
8.-21.4.2024Opetuskokeilun suunnitelma
22.4.-5.5.2024Teoriaosaaja -testi
6.5.-9.6.2024Opetuskokeilun raportti
9.6.2024Viimeinen kurssitehtävien suoritus- ja palautuspäivä, kurssi päättyy

Tavoitteet

Teoriaosaajan tavoitteet

Teoriaosuuden suorittanut

 • ymmärtää matemaattisen osaamisen arvioinnin eri muotoja
 • tunnistaa keinoja mahdollisen tuen tarpeen varhaiseen arviointiin
 • ymmärtää uskomuksien ja asenteiden tärkeän roolin myönteisen matematiikkakuvan kehittymisessä
 • tunnistaa konkreettisia keinoja ja mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseksi arjessa
 • ymmärtää leikkien ja pelien merkitystä esimatemaattisten taitojen ja lukukäsityksen kehittymisessä

Opetuksen kehittäjän tavoitteet

Opetuksen kehittäjä -osuuden suorittanut osaa lisäksi

 • tukea alle kouluikäisten lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen pedagogisessa toiminnassa.
 • soveltaa matemaattisen osaamisen arvioinnin keinoja osana arjen matemaattista toimintaa
 • kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja työyhteisössä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Kurssivastaavat

Verkkokurssin kouluttaja

Eetu Mallat

Eetu Mallat
eetu.mallat@tuni.fi

Tampereen yliopisto / väitöskirjatutkija 
KM

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

 • Eetu Mallat
 • Riikka Qvintus
 • Nina Ågren
 • Juho Tiainen

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

 • Alisa Uusi-Kilponen
 • Eveliina Hietakymi
Top