Tekijät

Tekijät

LUMATIKKA on LUMA-keskus Suomen toteuttama ja Opetushallituksen vuosina 2018–2022 rahoittama matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma. Koulutuskokonaisuuden sisällöt rakennettiin matematiikan ja pedagogiikan asiantuntijoiden voimin pohjanaan viimeisimmät opetussuunnitelmat ja tutkimukset matemaattisten taitojen ja asenteiden kehittymisestä varhaislapsuudesta nuoruuteen. Verkkokurssien sisältöjä ja toiminnallisuuksia kehitettiin hankkeen edetessä entistä toimivimmiksi lähipäiväosallistujien kokemusten, verkko-osallistujilta saadun palautteen sekä kouluttajien parannusehdotusten perusteella. Täydennyskoulutuksen kohderyhmä laajentui vuonna 2020 myös opettajankoulutukseen saatuaan jalansijan opettajaopiskelijoiden yliopisto-ohjelmasta.

Hankekauden aikana oppijalähtöiset, toiminnalliset, konkreettiset ja innostavat koulutussisällöt tavoittivat tuhansia opettajia ympäri Suomea tukien matemaattisten taitojen vahvistamista, matematiikasta innostumista sekä opetuksen kehittämistä. Hankekauden jälkeenkin materiaalit jatkavat opettajien tukemista ollen avoimesti saatavilla verkossa. Tältä sivulta löydät kaikki ne opetusalan ammattilaiset, jotka ovat olleet luomassa ja toteuttamassa LUMATIKKA-hanketta. Ilman heidän panostaan kurssit eivät näyttäisi siltä, miltä ne näyttävät eivätkä osallistujat olisi saaneet yhtä laadukasta koulutusta, mitä palautteissaan ovat kiitelleet. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille ja myös teille osallistujille, joita varten tätä olemme tehneet!

Hankkeen johtaja

Hankkeen koordinointi

Hankkeen ruotsinkielinen koordinointi

Tekninen toteutus

Suunnittelu- ja ohjaajatiimi

Muut ohjaus- ja ydinryhmän henkilöt

Kuvitus ja käännöstyöt

Kiitokset

Top