Tekijät

Tältä sivustolta löydät ne matematiikan ja pedagogiikan asiantuntijat, jotka ovat olleet mukana luomassa ja toteuttamassa koulutustamme pohjanaan viimeisimmät opetussuunnitelmat ja tutkimukset matemaattisten taitojen ja asenteiden kehittymisestä varhaislapsuudesta nuoruuteen. Ilman näiden tekijöiden panosta kurssit eivät näyttäisi siltä, miltä ne näyttävät eikä materiaaleja olisi saatu leviämään ympäri Suomen. Te osallistujat ette saisi myöskään yhtä laadukasta koulutusta kuin mitä meille tulleissa palautteissa kiitellään. Kiitos siis kaikille hankkeessa mukana olleille ja teille osallistujille, joita varten tätä teemme!

LUMATIKKA+ 2023–2025

Hankkeen johtaja

Hankkeen koordinointi ja markkinointi

Muut suunnittelu- ja ohjaajatiimin jäsenet

Muut ohjausryhmän jäsenet

Tukipalvelut

Kiitokset

LUMATIKKA 2018–2022

Hankkeen johtaja

Hankkeen koordinointi

Hankkeen ruotsinkielinen koordinointi

Tekninen toteutus

Muut suunnittelu- ja ohjaajatiimin jäsenet

Muut ohjaus- ja ydinryhmän henkilöt

Tukipalvelut

Kiitokset

Top