LUMATIKKA+ 3: Helhetsskapande matematikundervisning (3 sp)

Från den här länken kan du ta dig till vårens 2024 kursen LUMATIKKA+ 3: Helhetsskapande matematikundervisning på Digicampus. Du behöver inte föranmäla dig separat till kursen. Vi kommer att be om dina kontaktuppgifter i kursens lärmiljö. Instruktioner för hur du loggar in på DigiCampus och registrerar dig på kurser samt tips för hur du studerar på kurserna hittar du på sidan Nätstudiekurser. På den här sidan hittar du en närmare beskrivning av kursinnehållet och -upplägget.

Kursinnehåll

Har du funderat på hur du skulle kunna utveckla matematikundervisningen för att åstadkomma en större enhetlighet i de lärandes upplevelser och samtidigt fokusera väsentligt matematikinnehåll? I kursen Helhetsskapande matematikundervisning kommer du att möta arbetssätt och aktiviteter som överbryggar läroämnesgränserna genom vardags- och arbetslivsanknuten matematik, projektlärande, samt genom att knyta matematik till rörelse och konst.

1. Introduktion
2. En helhetsskapande ansats
3. Projektlärande
4. Vardagsmatematik
5. Matematik i rörelse
6. Konst och estetik
7. Matemtik i arbetslivet
8. Teoritest och -intyg
9. Undervisningsexperiment
10. Kursavslutning och intyg
11. Projektansvariga
Kursinnehåll på DigiCampus

Målgrupp

Kursen är riktad till anställda inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Dessutom kan vem som helst som intresserar sig för helhetsskapande matematikundervisning ta del av kursens teoretiska avsnitt.

Genomförande

Vårens 2024 LUMATIKKA+ -termin påbörjades 12.2 och avslutades 9.6.2024. Ny höstens 2024 termin påbörjas 2.9 och avslutas 1.12.2024 på ett nytt lärområde. Det nya lärområdet öppnas på DigiCampus den 26.8., och länken dit delas också på denna sida. För att få ut så mycket som möjligt av kollegiala diskussioner och andra kursprestationer rekommenderar vi att du håller dig till det gemensamma, men flexibla, kursschemat. Om du av en eller annan orsak inte kan följa det rekommenderade kursschemat, kan du avlägga kursen i egen takt – men du ska ändå se till att kursuppgifterna är inlämnade senast 1.12.

Kursen består av sju teoribaserade avsnitt för teoriexperter och ett tillämpande avsnitt för den som vill gå vidare till undervisningsutvecklare och slutföra hela kursen. De sju teoriavsnitten avlägger du genom att bekanta dig med kursmaterialet (videoföreläsningar, texter) och genom att göra det tillhörande test. Teoridelen motsvarar två studiepoäng.

Det tillämpande avsnittet går i sin tur ut på att du i slutet av kursen ska genomföra ett undervisningsexperiment, som fördjupar ditt teorikunnande och ger dig möjlighet att tillämpa ditt kunnande i praktiken – för det är ju det undervisningen i grund och botten handlar om! Undervisningsexperimentet kan du genomföra i egen undervisningsgrupp, eller i samarbete med en kollega. Tillämpningsdelen motsvarar en studiepoäng. Hela kursen motsvarar således tre studiepoäng. Efter att du har avlagt alla de obligatoriska kursuppgifterna får du ett kursintyg. Bakom kurssymbolen Intyg hittar du mer detaljerad information om de prestationer som krävs för att bli teoriexpert respektive undervisningsutvecklare.

Teoridelen kan emellertid avläggas också före en ny höstens kursstart på kurssidorna för föregående kursomgång. Efter att en ny kursomgång har inletts är det också möjligt att gå med i deltagargruppen Påbyggnadsstudent. Den deltagargruppen lämpar sig för dem som under en tidigare kursomgång avlagt teoridelen av en kurs och som under en pågående kursomgång har för avsikt att slutföra kursen, även de praktiskt orienterade delarna.

För att studierna ska gå framåt så smidigt som möjligt rekommenderar vi att du håller dig till följande vårens 2024 ungefärliga schema på kursen (höstens 2024 schema kommer före terminen):

DatumUppgift
12.2.2024Kursen inleds. Avsnitt 1.  
19.2.2024-
17.3.2024
Avsnitt 2: Helhetsskapande matematikundervisning
Avsnitt 3:  Projektlärande 
18.3.2024-
14.4.2024
Avsnitt 4: Vardagsmatematik
Avsnitt 5: Rörelse i matematiken
15.4.2024-
12.5.2024
Avsnitt 6: Konst och estetik
Avsnitt 7: Matematik i arbetslivet. 
Avsnitt 8: Teoritest
13.5.2024-
9.6.2024
Avsnitt 9: Undervisningsexperimentet planeras, genomförs och rapporteras 
9.6.2024Deadline för att avlägga och rapportera kursuppgifter. Kursen avslutas.

Mål

Teoriexperten

 • känner till en mångfald av arbetssätt och aktiviteter som överbryggar gränserna mellan matematikens och andra läroämnens begreppsvärldar samt mellan matematik, rörelse och konst
 • känner till hur matematik representeras i olika slags verksamhetsmiljöer inom vardagslivet och arbetslivet
 • förstår fördelarna med att åstadkomma en större enhetlighet i de lärandes upplevelser och samtidigt fokusera väsentligt matematikinnehåll.

Undervisningsutvecklaren

 • känner till en mångfald av arbetssätt och aktiviteter som överbryggar gränserna mellan matematikens och andra läroämnens begreppsvärldar samt mellan matematik, rörelse och konst och kan tillämpa ett urval av dessa i sin matematikundervisning.
 • känner till hur matematik representeras i olika slags verksamhetsmiljöer inom vardagslivet och arbetslivet och ser dessa som tillgångar i sitt undervisnings- och fostransarbete.
 • förstår fördelarna med att åstadkomma en större enhetlighet i de lärandes upplevelser och samtidigt fokusera väsentligt matematikinnehåll och kan utveckla sin undervisning utgående från forskning och personliga reflektioner.

Kursansvariga

Kursinstruktören

Ann-Sofi Röj Lindberg.

Ann-Sofi Röj-Lindberg
ann-sofi.roj-lindberg@abo.fi

Åbo Akademi / Docent pedagogik (matematikdidaktik)

De som jobbat med kursen

Det huvudsakliga
planeringsteamet

 • Kim Berts 
 • Mats Braskén 
 • Hanna Hankaniemi 
 • Outi Kurri 
 • Saara Lehto
 • Aida Ohtonen 
 • Ann-Sofi Röj-Lindberg

Resten av planerings- och utbildarteamet

 • Alisa Uusi-Kilponen
Top