Kontaktuppgifter

Vi vill gärna samarbeta med kommuner!
Läs mera

Kontakta oss: info@lumatikka.luma.fi!

Maija Aksela

Programchef

professor, forskningschef
Maija Aksela
Helsingfors universitet
maija.aksela@helsinki.fi
tfn 02 941 50516 / 050 514 1450

Ann-Catherine Henriksson

Projektets svenska utförande

utbildningsplanerare
Ann-Catherine Henriksson
Åbo Akademi
ann-catherine.henriksson@abo.fi
tfn 02 215 3295 / 046 920 2260

Eveliina Hietakymi-Sandberg

Programkoordinering

projektplanerare
Eveliina Hietakymi
Helsingfors universitet
eveliina.hietakymi@helsinki.fi

Programkoordinering

projektplanerare
Susanna Toikka
Helsingfors universitet
susanna.toikka@helsinki.fi

Kristiina Kosola

Koordinering av nätstudierna inom programmet

sakkunnig i nätpedagogik
Kristiina Kosola (fr.o.m 10.8.2020)
HY+
kristiina.kosola@helsinki.fi