Kontaktuppgifter

Vi vill gärna samarbeta med kommuner!
Läs mera

Kontakta oss: info@lumatikka.luma.fi!

Maija AkselaProgramchef

professor, forskningschef
Maija Aksela
Helsingfors universitet
maija.aksela@helsinki.fi
tfn 02 941 50516 / 050 514 1450

Twitter-logo

Ann-Catherine HenrikssonProjektets svenska utförande

utbildningsplanerare
Ann-Catherine Henriksson
Åbo Akademi
ann-catherine.henriksson@abo.fi
tfn 02 215 3295 / 046 920 2260

Eveliina Hietakymi-Sandberg Programkoordinering

projektplanerare
Eveliina Hietakymi
Helsingfors universitet
eveliina.hietakymi@helsinki.fi
tfn 02 941 50033 / 050 514 9190

Inkeri SundqvistKoordinering av nätstudierna inom programmet

sakkunnig i nätpedagogik
Inkeri Sundqvist
HY+
inkeri.sundqvist@helsinki.fi
tfn 02 941 54044 / 050 577 8775

Twitter-logo