Andra stadiet

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


Gymnasiet & yrkesutbildning

Inom ramen för den svenska LUMATIKKA-fortbildningen erbjuds de årskursspecifika kurserna endast för lärare i småbarnsfostran och förskolan samt grundskolan. Gymnasielärarna och lärarna på yrkesläroanstalter får gärna delta i den årskursspecifika kursen för lärarna i årskurserna 7–9. Det är dessutom möjligt att delta i den finska kursversionen av den årskursspecifika delen för gymnasiet och yrkesutbildningen.