Andra stadiet

Gymnasiet & yrkesutbildning

Inom ramen för den svenska LUMATIKKA-fortbildningen erbjuds de årskursspecifika kurserna endast för lärare i småbarnspedagogiken och förskolan samt grundskolan. Gymnasielärarna och lärarna på yrkesläroanstalter får gärna delta i den årskursspecifika kursen för lärarna i årskurserna 7–9. Det är dessutom möjligt att delta i den finska kursversionen av den årskursspecifika delen för gymnasiet och yrkesutbildningen.