Ammatillinen koulutus

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on laajuudeltaan kuusi opintopistettä, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


LUMATIKKA 2: Ammatillinen koulutus (6 op)

Seuraava kurssikerta syyslukukaudella 2019!

Kuvaus

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettaville suunnatussa kurssissa keskitymme käytännönläheisiin menetelmiin ja välineisiin, jotka auttavat sinua kehittämään omaa opetustasi! Keskeisiä teemoja ovat oppijalähtöisyys ja tuki kaiken tasoisille oppijoille, havainnollistaminen ja konkretia sekä digitaaliset työvälineet ja ohjelmistot.

Kohderyhmä

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettavat opettajat, myös erityisopettajat.

Tavoitteet

> Saat työkaluja matematiikan opetuksen eriyttämiseen ja monen tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen.
> Saat uusia näkökulmia ja ideoita keskeisten matematiikan sisältöjen havainnollistamiseen.
> Opit hyödyntämään digitaalisia työvälineitä ja ohjemistoja entistä monipuolisemmin matematiikan opetuksessa.
> Saat uusia näkökulmia matematiikan integroinnista opiskelijan omaan ammattialaan.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä). Kurssin voi suorittaa kokonaisuudessaan tai erillisinä moduuleina (kukin 1 op). Kurssi toteutetaan syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Verkkokurssi sisältää kuusi osaamismerkkiä:
teoriaosaaja: oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä
(tuki 1 op, konkretia 1 op, digivälineet 1 op)
opetuksen kehittäjä: opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia
(tuki 1 op, konkretia 1 op, digivälineet 1 op)

Teoriaosaajan merkit voi suorittaa myös ilman opetusryhmää (esim. hoitovapaa, opiskelija, työtön). Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä (oma tai sovittu sijaistus).

Kurssiin ei liity lähitapaamisia syksyllä 2019.

Aikataulu ja Ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen
Kouluttajat

Hanna Kinnari-Korpela

Hanna Kinnari-Korpela
Matematiikan lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kirsi-Maria Rinneheimo

Kirsi-Maria Rinneheimo
Matematiikan lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Ulla Miekkala

Ulla Miekkala
matematiikan yliopettaja
Tampereen ammattikorkeakoulu

Eero Talonen
Ammatillisen opettajankoulutuksen lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu

Kari Mikkola
Lehtori
Oulun seudun ammattiopisto

Kurssiympäristöön (kevät 2019)

Kirjautumisohjeet  lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille. Ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, jos et ole saanut ohjeita.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.