Småbarnspedagogik och förskola

LUMATIKKA 2: Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum! (6 sp)

Förhandsanmälan till nästa kursstart i augusti öppnades 4.5!

Sidan är under uppbyggnad! Uppdaterad info kommer innom kort!

Lela bor i havet. En gång lät fiskkonungen Lela dricka en trolldryck, och Lela förvandlades från fisk till människa. Lela steg upp på land och gick omkring. På land fick hon se många nya saker, den ena förunderligare än den andra. Till sist hittade Lela fram till ett dagis, och det var ett riktigt spännande ställe! På dagiset var det igen dags att samla ihop alla leksakerna. Barnen hade byggt ett slott med lego- och träklossar i olika färger. Lela sorterade blå, röda och gula byggklossar i olika lådor. Nikce la å sin sida lego- och träklossarna i olika lådor. Du kan säkert gissa att allt var annorlunda på land än på havets botten – också hur man samlade ihop sina leksaker! På vilka olika sätt kan man sortera leksakerna? På dagis hittar man något nytt och spännande varje dag!

Beskrivning

Kursen ger dig konkreta idéer om hur barnens matematiska tänkande kan utvecklas med hjälp av den här typen av vardagliga situationer. Kursdeltagarna ledsagas av figurerna Lela och Nikce genom olika läroinnehåll i matematik inom småbarnspedagogiken, såsom matematiska relationer, mätning, statistik och programmering. Matematiken integreras i gymnastik och miljöfostran och betraktas i ljuset av barnets kognitiva utveckling och de aktuella läroplanerna. Åldersanpassad pedagogik för matematikundervisning och olika stödformer för matematiklärande är teman som också behandlas på kursen utifrån de nyaste forskningsrönen.

Nicke visar sex fingrar, Lela har skrivit siffran 6 på pappret.
Illustration av berättelserna om Lela Emilia Erfving.

Målgrupp

Lärare / socionomer inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Första delen av kursen lämpar sig emellertid bra också för alla andra (t.ex studerande) som intresserar sig för matematikfärdigheter hos barn som inte ännu börjat skolan.

Nätstudier på VT 2020

Börja avlägga kursens nätstudier här!

Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Du behöver inte anmäla dig utan vi samlar in deltagarnas uppgifter i slutet av kursen.

Om du inte använt Helsingfors Universitets MOOC-plattform tidigare skapa ett användarnamn för plattformen . Om du däremot använt plattformen tidigare i anslutning till en annan nätkurs kan du använda samma användarnamn.

Stöter du på tekniska problem får du gärna ta kontakt med oss: info@lumatikka.luma.fi!

Kursplattformen har öppnats den 10.2.2020. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 24.5.2020.

Målsättningar

Kursen har som mål att erbjuda verktyg för en matematikundervisning där barnen lär sig grundläggande matematiska färdigheter utifrån vardagen på dagis och där man jobbar såväl barnorienterat, fenomenbaserat och med fokus på åskådliggörande.

En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Avlägger du hela kursen tilldelas du båda märkena, och avlägger du halva kursen får du Teoriexpert-märket.

Alla intresserade får avlägga kursdelen som berättigar till kompetensmärket Teoriexpert. Att avlägga Undervisningsutveckar-kompeternsmärket behöver man en undervisningsgrupp att göra experimentet med.

P.g.a coronasituationen behöver deltagare inte genomföra experimentet under våren 2020 utan det räcker med att planera experimentet.

Den som tilldelas Teoriexpert-kompetensmärket

✓ har en förståelse för hur olika vardagliga situationer kan utnyttjas när man stöder barnens matematiska tänkande
✓ har fått en inblick i hur matematiken kan betraktas i ljuset av läroplanerna för småbarnspedagogik och barnens kognitiva utveckling
✓ är medveten om sambandet mellan småbarnspedagogiken och de senare matematiska färdigheterna hos ett barn
✓ känner till hur man kan bygga ett fundament till utvecklingen av och stöda lärandet av följande matematiska teman: taluppfattning, mätning, geometri, tidsbegreppet, programmering och matematiska relationer.

Den som tilldelas Undervisningsutvecklare-kompetensmärket:

✓ vet hur man stöder barn som inte ännu börjat skolan med utvecklingen av deras matematiska tänkande i den pedagogiska verksamheten i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen
✓ förstår vikten av kontinuerlig utveckling och ett undersökande arbetssätt för sitt eget arbete och ser dem som tillgångar i sitt undervisnings- och fostringsarbete
✓ vet hur man utvecklar sin egen undervisning utifrån forskningsresultat, personliga reflektioner och kollegiala diskussioner.

Förberedelser inför kursen

Feedback från deltagare

Kursen har varit mångsidig och till stor nytta. Den har fått mig att reflektera närmare över lärandet och undervisningen i matematik och gett mig flera goda genomförbara och insiktsfulla idéer och uppgifter jag kan jobba med tillsammans med barnen.

– förskollärare

Utbildare

Ann-Catherine Henriksson

Utbildningsplanerare för pedagogik och
lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande (CLL)

Johanna Hirvi

PeM med inriktning barnpedagogik
Timlärare vid Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik
Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.