Småbarnspedagogiken och förskolan

Idélampan

Den årskursspecifika delen på sex studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


 LUMATIKKA 2: Småbarnspedagogiken och förskolan (6 sp)

Lela bor i havet. En gång lät fiskkonungen Lela dricka en trolldryck, och Lela förvandlades från fisk till människa. Lela steg upp på land och gick omkring. På land fick hon se många nya saker, den ena förunderligare än den andra. Till sist hittade Lela fram till ett dagis, och det var ett riktigt spännande ställe! På dagiset var det igen dags att samla ihop alla leksakerna. Barnen hade byggt ett slott med lego- och träklossar i olika färger. Lela sorterade blå, röda och gula byggklossar i olika lådor. Nikce la å sin sida lego- och träklossarna i olika lådor. Du kan säkert gissa att allt var annorlunda på land än på havets botten – också hur man samlade ihop sina leksaker! På vilka olika sätt kan man sortera leksakerna? På dagis hittar man något nytt och spännande varje dag!

Illustration av berättelserna om Lela Emilia Erfving
BESKRIVNING

Kursen ger dig konkreta idéer om hur barnens matematiska tänkande kan utvecklas med hjälp av den här typen av vardagliga situationer. Kursdeltagarna ledsagas av figurerna Lela och Nikce genom olika läroinnehåll i matematik inom småbarnspedagogiken, såsom matematiska relationer, mätning, statistik och programmering. Matematiken integreras i gymnastik och miljöfostran och betraktas i ljuset av barnets kognitiva utveckling och de aktuella läroplanerna. Åldersanpassad pedagogik för matematikundervisning och olika stödformer för matematiklärande är teman som också behandlas på kursen utifrån de nyaste forskningsrönen.

MÅLGRUPP

Barnträdgårdslärare och socionomer

MÅL

Kursen har som mål att erbjuda verktyg för en matematikundervisning där barnen lär sig grundläggande matematiska färdigheter utifrån vardagen på dagis och där man jobbar såväl barnorienterat, fenomenbaserat och med fokus på åskådliggörande.

Kursdeltagarna kommer att

  1. förstå hur olika vardagliga situationer kan utnyttjas för att stöda barnens matematiska tänkande
  2. se hur matematiken kan betraktas i en kontext med grunderna för läroplanerna för småbarnspedagogiken och barnets kognitiva utveckling
  3. förstå sambandet mellan småbarnspedagogik och senare matematiska färdigheter
  4. lära sig utnyttja berättelser och rörelse som pedagogiskt stöd för att lära ut tal- och tidsuppfattning, mätning, geometri, programmering och matematiska relationer.
GENOMFÖRANDE OCH OMFATTNING

Omfattning av kursen är sex studiepoäng (omfattar ungefär 162 timmar arbete; 1 sp motsvarar ungefär 27 timmar). Studierna kan avläggas i sin helhet på nätet. Kursen består av två kompetensmärken:

> TEORIEXPERT: att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet (ca. 1,5 sp)
> UNDERVISNINGSUTVECKLARE: egna undervisningsexperiment som innehåller planering, rapportering och reflektioner (1,5 sp)

Avlägger du hela kursen tilldelas du båda märkena, och avlägger du halva kursen får du Teoriexpert-märket. Alla intresserade får avlägga kursdelen som berättigar till kompetensmärket Teoriexpert. Att avlägga Undervisningsutveckar-kompeternsmärket behöver man en undervisningsgrupp att göra experimentet med.

BÖRJA TA ITU MED KURSENS NÄTSTUDIER HÄR!

Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen. Stöter du på tekniska problem får du gärna ta kontakt med oss: info@lumatikka.luma.fi!

tidtabell & anmälan till Kursens närstudiedagar

Utöver distansstudier arrangerar vi tre närstudiedagar (á 3 h) som ger kursdeltagarna möjlighet att diskutera och umgås kring de intressanta temana på kursen. Små föreläsningar varvas med grupparbete och redovisningar av undervisningsexperiment. Studiematerialet på kursen är i sin helhet webbaserat. Det är möjligt att avlägga kursen även om man skulle vara förhindrad att delta.

Förberedelser inför kursen
UTBILDARE

Ann-Catherine Henriksson
Utbildningsplanerare för pedagogik och
lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande (CLL)

Johanna Hirvi
PeM med inriktning barnpedagogik
Timlärare vid Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik
Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.