Småbarnspedagogik och förskola

LUMATIKKA 2: Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum! (6 sp)

Lela bor i havet. En gång lät fiskkonungen Lela dricka en trolldryck, och Lela förvandlades från fisk till människa. Lela steg upp på land och gick omkring. På land fick hon se många nya saker, den ena förunderligare än den andra. Till sist hittade Lela fram till ett dagis, och det var ett riktigt spännande ställe! På dagiset var det igen dags att samla ihop alla leksakerna. Barnen hade byggt ett slott med lego- och träklossar i olika färger. Lela sorterade blå, röda och gula byggklossar i olika lådor. Nicke la å sin sida lego- och träklossarna i olika lådor. Du kan säkert gissa att allt var annorlunda på land än på havets botten – också hur man samlade ihop sina leksaker! På vilka olika sätt kan man sortera leksakerna? På dagis hittar man något nytt och spännande varje dag!

Beskrivning

Kursen ger dig konkreta idéer om hur barnens matematiska tänkande kan utvecklas med hjälp av den här typen av vardagliga situationer. Kursdeltagarna ledsagas av figurerna Lela och Nicke genom olika läroinnehåll i matematik inom småbarnspedagogiken, såsom matematiska relationer, mätning, statistik och programmering. Matematiken integreras i gymnastik och miljöfostran och betraktas i ljuset av barnets kognitiva utveckling och de aktuella läroplanerna. Åldersanpassad pedagogik för matematikundervisning och olika stödformer för matematiklärande är teman som också behandlas på kursen utifrån de nyaste forskningsrönen.

Nicke visar sex fingrar, Lela har skrivit siffran 6 på pappret.
Illustration av berättelserna om Lela Emilia Erfving.

Målgrupp

Lärare / socionomer inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Första delen av kursen lämpar sig emellertid bra också för alla andra (t.ex studerande) som intresserar sig för matematikfärdigheter hos barn som inte ännu börjat skolan.

Nätstudier på hösten 2020

Kursplattformen har öppnats den 31.8.2020. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 29.11.2020.

Om man vill delta i kursen, liera i kursplattformen här.

Målsättningar

Kursen har som mål att erbjuda verktyg för en matematikundervisning där barnen lär sig grundläggande matematiska färdigheter utifrån vardagen på dagis och där man jobbar såväl barnorienterat, fenomenbaserat och med fokus på åskådliggörande.

En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Avlägger du hela kursen tilldelas du båda märkena, och avlägger du halva kursen får du Teoriexpert-märket.

Alla intresserade får avlägga kursdelen som berättigar till kompetensmärket Teoriexpert. Att avlägga Undervisningsutveckar-kompeternsmärket behöver man en undervisningsgrupp att göra experimentet med.

Den som tilldelas Teoriexpert-kompetensmärket

✓ har en förståelse för hur olika vardagliga situationer kan utnyttjas när man stöder barnens matematiska tänkande
✓ har fått en inblick i hur matematiken kan betraktas i ljuset av läroplanerna för småbarnspedagogik och barnens kognitiva utveckling
✓ är medveten om sambandet mellan småbarnspedagogiken och de senare matematiska färdigheterna hos ett barn
✓ känner till hur man kan bygga ett fundament till utvecklingen av och stöda lärandet av följande matematiska teman: taluppfattning, mätning, geometri, tidsbegreppet, programmering och matematiska relationer.

Den som tilldelas Undervisningsutvecklare-kompetensmärket:

✓ vet hur man stöder barn som inte ännu börjat skolan med utvecklingen av deras matematiska tänkande i den pedagogiska verksamheten i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen
✓ förstår vikten av kontinuerlig utveckling och ett undersökande arbetssätt för sitt eget arbete och ser dem som tillgångar i sitt undervisnings- och fostringsarbete
✓ vet hur man utvecklar sin egen undervisning utifrån forskningsresultat, personliga reflektioner och kollegiala diskussioner.

Förberedelser inför kursen

Feedback från deltagare

Kursen har varit mångsidig och till stor nytta. Den har fått mig att reflektera närmare över lärandet och undervisningen i matematik och gett mig flera goda genomförbara och insiktsfulla idéer och uppgifter jag kan jobba med tillsammans med barnen.

– förskollärare

Utbildare

Ann-Catherine Henriksson

Utbildningsplanerare för pedagogik och
lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande (CLL)

Johanna Hirvi

PeM med inriktning barnpedagogik
Timlärare vid Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik
Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.