Projektlärande

LUMATIKKA 3: Projektlärande (2 sp)

Nästa kursstart i mars 2020 – anmäl dig till kursen nu!

Kursbeskrivning

Kursen lyfter fram hur projektlärande syns i läroplansgrunderna och granskar hur projektlärande kan planeras och utvecklas.  Färdigt material, den lokala miljön och näringslivet som stöd för projektlärande granskas. Kursen betonar undersökande arbetssätt som ett sätt att utveckla de lärandes engagemang och förbereda dem för vuxenlivet. Kursen begrundar hur projektlärande kan bedömas och bedömningens roll i lärandes kunskapsutveckling.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, förskolelärare, klasslärare och ämneslärare i grundskola och på andra stadie

Kursens mål

Kursens målsättning är att ge dig nya verktyg och stöd för att utveckla din undervisning och planera för elevers och studerandes matematiklärande genom projekthelheter. Avsikten är också att lära av andra kursdeltagares erfarenheter.  Du uppmuntras därför att dela med dig av dina tankar, planer och erfarenheter i kursens diskussionsfora.

Nätstudier på VT 2020

Anmäl dig till kursens nätstudier här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Kursplattformen öppnas den 2.3.2020. Det är möjligt att få vägledning på kursen och ett kursintyg tills 24.5.2020.

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen. Stöter du på tekniska problem får du gärna ta kontakt med oss: info@lumatikka.luma.fi!

Kursen består av följande moment:

  • Nätbaserat instuderingsmaterial
  • Planering och genomförande av ett projekt i egna klasser samt rapportering av erfarenheter från den egna praktiken

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

Förberedelser inför kursen

Ansvarig för kursen

Ann-Sofi Röj-Lindberg

universitetslärare i matematikdidaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi i Vasa
lektor i matematik, fysik och kemi


Alla rättigheter förbehålles.