Projektlärande

LUMATIKKA 3: Projektlärande (2 sp)

Kursbeskrivning

Kursen lyfter fram hur projektlärande syns i läroplansgrunderna och granskar hur projektlärande kan planeras och utvecklas.  Färdigt material, den lokala miljön och näringslivet som stöd för projektlärande granskas. Kursen betonar undersökande arbetssätt som ett sätt att utveckla de lärandes engagemang och förbereda dem för vuxenlivet. Kursen begrundar hur projektlärande kan bedömas och bedömningens roll i lärandes kunskapsutveckling.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, förskolelärare, klasslärare och ämneslärare i grundskola och på andra stadie

Kursens mål

Kursens målsättning är att ge dig nya verktyg och stöd för att utveckla din undervisning och planera för elevers och studerandes matematiklärande genom projekthelheter. Avsikten är också att lära av andra kursdeltagares erfarenheter.  Du uppmuntras därför att dela med dig av dina tankar, planer och erfarenheter i kursens diskussionsfora.

Nätstudier på hösten 2020

Kursplattformen har öppnats den 31.8.2020. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 29.11.2020.

Om man vill delta i kursen kan du göra din anmälan  här.

Anmälningen till kursen sker i två steg:

Kursen består av följande moment:

  • Nätbaserat instuderingsmaterial
  • Planering och genomförande av ett projekt i egna klasser samt rapportering av erfarenheter från den egna praktiken

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

Förberedelser inför kursen

Ansvarig för kursen

Ann-Sofi Röj-Lindberg

universitetslärare i matematikdidaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi i Vasa
lektor i matematik, fysik och kemi


Alla rättigheter förbehålles.