Projektlärande

LUMATIKKA 3: Projektlärande (2 sp)

Förhandsanmälan till nästa kursstart i augusti 2021 öppnas snart!

Kursbeskrivning

Kursen lyfter fram hur projektlärande syns i läroplansgrunderna och granskar hur projektlärande kan planeras och utvecklas.  Färdigt material, den lokala miljön och näringslivet som stöd för projektlärande granskas. Kursen betonar undersökande arbetssätt som ett sätt att utveckla de lärandes engagemang och förbereda dem för vuxenlivet. Kursen begrundar hur projektlärande kan bedömas och bedömningens roll i lärandes kunskapsutveckling.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, förskolelärare, klasslärare och ämneslärare i grundskola och på andra stadie

Kursens mål

Kursens målsättning är att ge dig nya verktyg och stöd för att utveckla din undervisning och planera för elevers och studerandes matematiklärande genom projekthelheter. Avsikten är också att lära av andra kursdeltagares erfarenheter.  Du uppmuntras därför att dela med dig av dina tankar, planer och erfarenheter i kursens diskussionsfora.

Kursen består av följande moment:

  • Nätbaserat instuderingsmaterial
  • Planering och genomförande av ett projekt i egna klasser samt rapportering av erfarenheter från den egna praktiken

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

Tidtabell

Nätstudier på hösten 2021

Kursen öppnas för kursdeltagarna på studieplattformen 30.8.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 28.11.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Man kan anmäla sig till kursen i förväg via den elektroniska blanketten som kommer till den här sidan inom närtid.

Nätstudier på våren 2021

Kursplattformen har öppnats den 11.1.2021. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man följa det planerade kursschemat eller genomföra kursen helt i egen takt.
Om du tidigare inte har skapat ett eget lösen inom Helsingfors universitets MOOC-plattform kan du skapa ett eget lösen via den här länken.

Du borde få en bekräftelse på din anmälan till din e-postadress. Vi har märkt att det kan dröja ett tag innan meddelandet når din e-post och ibland kan meddelandet hamna in i skräpposten. Det lönar sig alltså att kolla där. Ifall inget meddelande kommer kan du kontakta oss via adressen info@lumatikka.luma.fi och be om hjälp.

Då du har ditt lösen, logga in med ditt lösenord till kursplatformen (länken nedan). Efter den första inloggningen på kursen blir kursen i fortsättning synlig för dig på MOOC-sidan https://mooc.helsinki.fi/ under rubriken Mina kurser.

Du kan gå till kursplattformen via den här länken.

Förberedelser inför kursen

Ansvarig för kursen

Ann-Sofi Röj-Lindberg

universitetslärare i matematikdidaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi i Vasa
lektor i matematik, fysik och kemi


Alla rättigheter förbehålles.