Projektlärande

Idélampan

I den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex studiepoäng av kurser som intresserar dig.


LUMATIKKA 3: Projektlärande (2 sp)

Kursstart i november 2019!

Kursbeskrivning

Uppdateras inom kort.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, förskolelärare, klasslärare och ämneslärare i grundskola och på andra stadie

Kursens mål

Uppdateras inom kort.

OMFATTNING och FÖRVERKLIGANDE

2 sp (totalt 2 x 27 h = 54 h studier)

Kursen är nätbaserad med två närstudietillfällen. Kursen består av följande moment:

> Nätbaserat instuderingsmaterial (max 18 h).
> Två närstudiedagar (2 x 3 h)
> Planering och genomförande av ett projekt i egna klasser samt rapportering av erfarenheter från den egna praktiken (30 h).

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

ORTER, TIDTABELL & ANMÄLAN
Förberedelser inför kursen
Ansvarig för kursen

Ann-Sofi Röj-Lindberg

universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi


Alla rättigheter förbehålles.