Matematik som verktyg i naturvetenskap

IdélampanI den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex studiepoäng av kurser som intresserar dig.


LUMATIKKA 3: Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Nästa kursomgång på hösterminen 2019!

Kursbeskrivning

Digitala hjälpmedel och datainsamling är en allt viktigare del av vardagen i vårt samhälle. Smarttelefonen samlar med hjälp av inbyggda sensorer in data om användaren och omvärlden. Denna information används exempelvis till att ange var du befinner dig eller för att uppskatta hur många steg du gått under en dag. Smarttelefonens datainsamlingsmöjligheter ger eleverna en smidig tillgång till verklighetsbaserat data som kan utnyttjas i matematikundervisningen, samtidigt som de utvecklar och stärker sin IKT-kompetens. Kom med och lär dig hur! Ingen specialutrustning behövs.

De matematiska områden som direkt berörs är funktioner och samband, grafisk representation och tolkning av data, samt matematisk modellering.

Som övergripande arbetssätt fokuserar vi på arbetsflödet från datainsamling, via dataanalys, till grafisk representation och tolkning. Som verktyg behöver du en smarttelefon (eller tablet) och ett kalkylprogram.

Målgrupp

> ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 och gymnasiet
> intresserade klasslärare i årskurs 5-6

Kursens mål

I kursen lär du dig att:

> arbeta undersökande och ämnesöverskridande med matematiken i fokus.
> använda digitala mätverktyg och sensorer för att samla in data som stöd för din matematikundervisning.
> behärska stegen från insamling till analys och presentation av mätdata.

OMFATTNING och FÖRVERKLIGANDE

2 sp (totalt 2 x 27 h = 54 h studier)

Kursen är nätbaserad med ett närstudietillfälle. Kursen består av följande moment:

> En närstudiedag (6 h)
> Nätbaserad förhandsuppgift och instuderingsmaterial (max 18 h).
> Avslutande kursuppgift knuten till den egna undervisningen och rapportering (max 30 h).

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

orter, tidtabell och anmälan
FÖRBEREDELSER INFÖR KURSEN
AnsvarigA för kursen

Ann-Sofi Härmälä-BraskenAnn-Sofi Härmälä-Brasken

universitetslärare i kemins didaktik vid Åbo Akademi

Berit Kurtén Berit Kurtén

akademilektor i kemins didaktik vid Åbo Akademi,
resursperson inom skolresurs.fi

Mats BraskénMats Braskén

universitetslärare i fysikens didaktik vid Åbo Akademi

Ray PörnRay Pörn

forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi


Alla rättigheter förbehålles.