Matematik som verktyg i naturvetenskap

LUMATIKKA 3: Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Förhandsanmälan till nästa kursstart i augusti 2021 öppnas snart!

Kursbeskrivning

Digitala hjälpmedel och datainsamling är en allt viktigare del av vardagen i vårt samhälle. Smarttelefonen samlar med hjälp av inbyggda sensorer in data om användaren och omvärlden. Denna information används exempelvis till att ange var du befinner dig eller för att uppskatta hur många steg du gått under en dag. Smarttelefonens datainsamlingsmöjligheter ger eleverna en smidig tillgång till verklighetsbaserat data som kan utnyttjas i matematikundervisningen, samtidigt som de utvecklar och stärker sin IKT-kompetens. Kom med och lär dig hur! Ingen specialutrustning behövs, förutom en smarttelefon eller surfplatta samt ett kalkylprogram.

De matematiska områden som direkt berörs är funktioner och samband, grafisk representation och tolkning av data, samt matematisk modellering. Som övergripande arbetssätt fokuserar vi på arbetsflödet från datainsamling, via dataanalys, till grafisk representation och tolkning.

Målgrupp

  • ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 och gymnasiet

Kursens mål

I kursen lär du dig att:

  • arbeta undersökande och ämnesöverskridande med matematiken i fokus.
  • använda digitala mätverktyg och sensorer för att samla in data som stöd för din matematikundervisning.
  • behärska stegen från insamling till analys och presentation av mätdata.

Tidtabell

Nätstudier på hösten 2021

Kursen öppnas för kursdeltagarna på studieplattformen 30.8.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 28.11.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Man kan anmäla sig till kursen i förväg via den elektroniska blanketten som kommer till den här sidan inom närtid.

Nätstudier på våren 2021

Kursplattformen har öppnats den 11.1.2021. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man följa det planerade kursschemat eller genomföra kursen helt i egen takt.
Om du tidigare inte har skapat ett eget lösen inom Helsingfors universitets MOOC-plattform kan du skapa ett eget lösen via den här länken.

Du borde få en bekräftelse på din anmälan till din e-postadress. Vi har märkt att det kan dröja ett tag innan meddelandet når din e-post och ibland kan meddelandet hamna in i skräpposten. Det lönar sig alltså att kolla där. Ifall inget meddelande kommer kan du kontakta oss via adressen info@lumatikka.luma.fi och be om hjälp.

Då du har ditt lösen, logga in med ditt lösenord till kursplatformen (länken nedan). Efter den första inloggningen på kursen blir kursen i fortsättning synlig för dig på MOOC-sidan https://mooc.helsinki.fi/ under rubriken Mina kurser.

Du kan gå till kursplattformen via den här länken.

Omfattning och genomförande

Kursen är nätbaserad. Kursen består av följande moment:

  • Nätbaserade uppgifter och instuderingsmaterial
  • Kursen innehåller en uppgift som går ut på att du tillämpar det du lärt dig i din egen undervisning. Om du inte har någon undervisningsgrupp att arbeta med just nu, kan du göra en lektionsplan som man kan tänka sig att använda i framtiden.
  • Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

Förberedelser inför kursen

Länken till förberedelsetips

Feedback från deltagare

Laborationerna var roliga att göra och passar bra in i undervisningen med tanke på läroplanen och det vi ska gå igenom.

ämneslärare i åk 7-9

Kurspersonal

Ansvarig för kursen

Mats Braskén

Mats Braskén
universitetslärare i fysikens didaktik vid Åbo Akademi

Utbildare

utbildare Sofia Karlsson

Sofia Karlsson
forskarassistent vid Åbo Akademi


Alla rättigheter förbehålles.