Matematik som verktyg i naturvetenskap

LUMATIKKA 3: Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Kursstarten har flyttat fram till VT 2021

Sidan är under uppbyggnad! Uppdaterad info kommer innom kort!

Bekanta dig med andra valfria kurser!

Kursbeskrivning

Digitala hjälpmedel och datainsamling är en allt viktigare del av vardagen i vårt samhälle. Smarttelefonen samlar med hjälp av inbyggda sensorer in data om användaren och omvärlden. Denna information används exempelvis till att ange var du befinner dig eller för att uppskatta hur många steg du gått under en dag. Smarttelefonens datainsamlingsmöjligheter ger eleverna en smidig tillgång till verklighetsbaserat data som kan utnyttjas i matematikundervisningen, samtidigt som de utvecklar och stärker sin IKT-kompetens. Kom med och lär dig hur! Ingen specialutrustning behövs.

De matematiska områden som direkt berörs är funktioner och samband, grafisk representation och tolkning av data, samt matematisk modellering.

Som övergripande arbetssätt fokuserar vi på arbetsflödet från datainsamling, via dataanalys, till grafisk representation och tolkning. Som verktyg behöver du en smarttelefon (eller tablet) och ett kalkylprogram.

Målgrupp

  • ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 och gymnasiet
  • intresserade klasslärare i årskurs 5-6

Kursens mål

I kursen lär du dig att:

  • arbeta undersökande och ämnesöverskridande med matematiken i fokus.
  • använda digitala mätverktyg och sensorer för att samla in data som stöd för din matematikundervisning.
  • behärska stegen från insamling till analys och presentation av mätdata.

Omfattning och genomförande

Kursen är nätbaserad med ett närstudietillfälle. Kursen består av följande moment:

  • En närstudiedag (6 h)
  • Nätbaserad förhandsuppgift och instuderingsmaterial (max 18 h).
  • Avslutande kursuppgift knuten till den egna undervisningen och rapportering (max 30 h).

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

Förberedelser inför kursen

Ansvariga för kursen

Ray Pörn

Ray Pörn
forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Mats Braskén

Mats Braskén
universitetslärare i fysikens didaktik vid Åbo Akademi

Berit Kurtén

Berit Kurtén
akademilektor i kemins didaktik vid Åbo Akademi, resursperson inom skolresurs.fi

Ann-Sofi Härmälä-Brasken

Ann-Sofi Härmälä-Braskén
universitetslärare i kemins didaktik vid Åbo Akademi


Alla rättigheter förbehålles.