Vårens LUMATIKKA-kurser

Gick du miste om vårens LUMATIKKA-kurser? Ingen fara! Trots att kurserna officiellt avslutades 18.4 har du under resten av våren och under sommaren möjlighet att på egen hand bekanta dig med materialet på kursområdena för vårens kurser. Det erbjuds ingen handledning på kurserna under den perioden, och det registreras inte heller några studieprestationer eller -poäng.

På kursen, som är indelad i en teoridel och en praktiskt inriktad del om undervisningsutveckling, är det möjligt att på egen hand avlägga teoridelen under sommaren och anmäla sig till höstens kursomgång för att då fortsätta direkt med delen kring undervisningsutveckling. På listan nedan är dessa kurser markerade med kommentaren “teoriaosaaja” / “teoriexpert”.

Instruktionerna för registrering på kursplattformen samt direktlänkarna till alla kurser hittar du på listan nedan. Du kan registrera dig till kurserna via självregistreringen.

Nästa kursomgång med handledning erbjuds under perioden 30.8–28.11.2021. Du kan anmäla dig till kursen under anmälningstiden 23.4–23.8 på anmälningssidan.

Så här skapar du ett användarnamn och registrerar dig på kursplattformen

1.      Om du inte ännu har ett användarnamn för MOOC-plattformen vid Helsingfors universitet kan du skapa ett på den här sidan.

2.      Om du redan har ett användarnamn för MOOC-plattformen eller om du har tillgång till inloggningsuppgifter inom HAKA-inloggningssystemet, kan du använda dem för att registrera dig på kursplattformen.
Obs. att registreringsbekräftelsen som skickas per e-post kan komma fram med en viss fördröjning eller hamna i skräppostlådan. Om du inte ser ut ha fått bekräftelsen kan du vara i kontakt med utbildningsprogrammets administration på adressen info@lumatikka.luma.fi eller direkt med administrationen för MOOC-plattformen på adressen moodle@helsinki.fi.

3.      Klicka dig in på kursen, som du är intresserad av, via länken på listan nedan. Kursen är synlig på MOOC-plattformen på sidan ”Mina kurser”i fliken 2021 efter första inloggningen.

Länkar till LUMATIKKA-kurser

LUMATIKKA 1

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (teoriaosaaja)
På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (teoriexpert)

LUMATIKKA 2

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa lapsilähtöisesti (teoriaosaaja)
Matematik inom småbarnspedagogik och förskola (teoriexpert)

Luokkien 1-6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (teoriaosaaja)
Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1-6 (teoriexpert)

Luokkien 7-9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (teoriaosaaja)
Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 7-9

Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijalähtöisesti

Lukiomatematiikkaa mielekkäästi ja opiskelijakeskeisesti (teoriaosaaja)

LUMATIKKA 3

Algoritmisen ajattelun kehittäminen

Matematiikka ja taide

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Projektit opetuksen polkimena (teoriaosaaja)
Projektlärande

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa
Programming

Matematik som verktyg i naturvetenskap


Det avgiftsfria fortbildningsprogrammet om matematikundervisning, LUMATIKKA, genomförs varje läsår till och med slutet av år 2022. Fortbildningen riktar sig till lärare inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och andra stadiet. I kursutbudet ingår det kurser på både finska och svenska. LUMATIKKA-programmet är ett projekt som genomförs av LUMA-center Finland-nätverket och som finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Mera information: lumatikka.luma.fi/sv | info@lumatikka.luma.fi