Varhaiskasvatus ja esiopetus

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on laajuudeltaan kuusi opintopistettä, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


LUMATIKKA 2: Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Seuraava kurssitoteutus alkaa tammikuussa 2020 – ilmoittaudu nyt koulutukseen!

Lela asui meressä. Kerran kalakuningas antoi Lelalle taikajuomaa, ja Lela muuttui heti kalasta ihmiseksi! Hän nousi maan pinnalle ja kierteli ympäriinsä. Maalla hän kohtasi toinen toistaan ihmeellisempiä asioita! Lopulta Lela löysi itsensä päiväkodista, joka oli kaikkein ihmeellisin paikka…

Päiväkodissa oli taas tullut lelujen keräämisen hetki. Lapset olivat rakentaneet linnan käyttäen erivärisiä legoja ja puupalikoita. Lela keräsi siniset, punaiset ja keltaiset rakennusosat omiin laatikoihin. Niksu keräsi legot ja palikat omiin laatikoihinsa. Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen! Miten lelut voidaan kerätä monella tapaa? Joka päivä päiväkodista löytyi uusia ihmeellisiä asioita!

Kurssin sisältö

Varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille suunnatulla LUMATIKKA-kurssilla saat konkreettisia ideoita siitä, miten lasten matemaattista ajattelua voidaan kehittää esimerkiksi tällaisten arjen tilanteiden kautta. Kurssilla tutustutaan Lela-hahmon kautta varhaiskasvatukseen kuuluviin matemaattisiin sisältöihin, kuten suhteisiin, mittaamiseen, tilastointiin ja ohjelmointiin. Matematiikkaa eheytetään liikuntaan ja ympäristökasvatukseen ja esitellään lapsen ajattelun kehitykseen ja opetussuunnitelmiin pohjautuen.

Kurssilla käydään läpi uusimman tutkimustiedon valossa myös matematiikan opettamisen ikäkausipedagogiikkaa sekä matematiikan oppimisen tukemista. Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja lapsilähtöiseen, ilmiöpohjaiseen ja havainnollistavaan matematiikan perustaitojen opetukseen päiväkodin arjessa.

Kuva: Emilia Erfving
Lela ja Niksu Kuva: Emilia Erfving

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit; myös lastenhoitajat ja alan opiskelijat.
Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Kevään 2020 verkkokurssi

Kevään kurssialue aukeaa 13.1.2020. Kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamaan ajankohtana. Kaikki kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen päättyy 12.1.2020.

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Osaa hyödyntää erilaisia arjen tilanteita lasten matemaattisen ajattelun tukemisessa.
✓ Hahmottaa, miten matematiikka näyttäytyy varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja ajattelun kehityksen näkökulmasta.
✓ Tiedostaa varhaiskasvatuksen ja myöhempien matemaattisten taitojen välisen yhteyden.
✓ Tuntee keinoja pohjustaa ja tukea seuraavien matemaattisten teemojen oppimista: lukukäsite, mittaaminen, geometria, ajan käsite, ohjelmointi ja suhdekäsitteet.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa tukea alle kouluikäisten lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen pedagogisessa toiminnassa.
✓ Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Syksyn 2019 verkkokurssi

ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT MOOC-PALVELUSSA TÄSTÄ!

Kurssin verkko-opinnot voit aloittaa milloin tahansa ja edetä omassa aikataulussasi. Palauta kurssisuorituksesi 15.12.2019 mennessä. Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen verkko-opintoihin.

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Kurssin anti on ollut monipuolinen ja hyödyllinen. Sen myötä olen pohtinut matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita ja saanut omaan työhöni monta toteuttamiskelpoista hyvää, oivaltavaa ideaa ja tehtävää toteutettavaksi yhdessä lasten kanssa.”

esikoulun opettaja

“Suoritin viime keväänä kaikille opettajille yhteisen 3 op ja varhaiskasvatuksen 6 op paketin Lumatikkaa. Parhaillaan suoritan valinnaisia opintoja. Olen eskariope, ja viime vuotisten eskareitteni nykyinen opettaja lähestyi minua riemastuttavilla uutisilla! Hän kertoi, että hänen uransa aikana ei ole koskaan ekaluokan ensimmäinen matikankoe sujunut näin loistavasti. Viime kevään matikkinnostus kantaa siis hedelmää! Ekaluokan ope totesikin, että mitä ikinä teettekin siellä eskarissa niin jatkakaa samaan malliin. Kiitos siis teille loistavasta koulutuksesta!”

esikoulun opettaja

Aiheesta blogissamme

Kurssin toteuttajat


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.