Varhaiskasvatus ja esiopetus

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on laajuudeltaan kuusi opintopistettä, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


LUMATIKKA 2: Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Syksyn 2019 kurssi on käynnissä – tervetuloa koulutukseen!

Lela asui meressä. Kerran kalakuningas antoi Lelalle taikajuomaa, ja Lela muuttui heti kalasta ihmiseksi! Hän nousi maan pinnalle ja kierteli ympäriinsä. Maalla hän kohtasi toinen toistaan ihmeellisempiä asioita! Lopulta Lela löysi itsensä päiväkodista, joka oli kaikkein ihmeellisin paikka…

Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen!

Päiväkodissa oli taas tullut lelujen keräämisen hetki. Lapset olivat rakentaneet linnan käyttäen erivärisiä legoja ja puupalikoita. Lela keräsi siniset, punaiset ja keltaiset rakennusosat omiin laatikoihin. Niksu keräsi legot ja palikat omiin laatikoihinsa. Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen! Miten lelut voidaan kerätä monella tapaa? Joka päivä päiväkodista löytyi uusia ihmeellisiä asioita!

Varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille suunnatulla LUMATIKKA-kurssilla saat konkreettisia ideoita siitä, miten lasten matemaattista ajattelua voidaan kehittää esimerkiksi tällaisten arjen tilanteiden kautta. Kurssilla tutustutaan Lela-hahmon kautta varhaiskasvatukseen kuuluviin matemaattisiin sisältöihin, kuten suhteisiin, mittaamiseen, tilastointiin ja ohjelmointiin. Matematiikkaa eheytetään liikuntaan ja ympäristökasvatukseen ja esitellään lapsen ajattelun kehitykseen ja opetussuunnitelmiin pohjautuen. Kurssilla käydään läpi uusimman tutkimustiedon valossa myös matematiikan opettamisen ikäkausipedagogiikkaa sekä matematiikan oppimisen tukemista.

Kuva: Emilia Erfving
Lela ja Niksu Kuva: Emilia Erfving
Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja lapsilähtöiseen, ilmiöpohjaiseen ja havainnollistavaan matematiikan perustaitojen opetukseen päiväkodin arjessa.

Kurssilla osallistuja

> Ymmärtää, miten erilaisia arjen tilanteita voidaan hyödyntää lasten matemaattisen ajattelun tukemisessa 
> Hahmottaa, miten matematiikka näyttäytyy varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja ajattelun kehityksen näkökulmasta
> Ymmärtää varhaiskasvatuksen ja myöhempien matemaattisten taitojen välisen yhteyden
> Oppii hyödyntämään tarinoita ja liikuntaa pedagogisesti lukukäsitteiden, mittaamisen, geometrian, ajan käsitteen, ohjelmoinnin ja suhdekäsitteiden opettamisen parissa

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä). Kurssi toteutetaan syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Verkkokurssi sisältää kaksi osaamismerkkiä:
> teoriaosaaja: oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä (3 op)
> opetuksen kehittäjä: opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia (3 op)

Teoriaosaajan merkin voi suorittaa myös ilman opetusryhmää (esim. hoitovapaa, opiskelija, työtön). Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä (oma ryhmä tai sovittu sijaistus).

ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ!

Kurssin verkko-opintoihin ei tarvita erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun. Jos olet osallistunut palvelun kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi tunnusta.

Aikataulu ja ilmoittautumineN LÄHIPÄIVIIN

Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään Joensuussa ja Helsingissä kaksi lähipäivää (à 3 h), joissa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, viihtyä ja oppia yhdessä kurssin teemojen parissa. Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon, joten lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista. Ennakkoilmoittautuminen kuitenkin vaaditaan.

Valmistaudu koulutukseen
Kurssin toteuttajat

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.