Varhaiskasvatus ja esiopetus

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on 6 op laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Seuraavat kurssikerrat kesäkuussa ja syyskuussa 2019!

Lela asui meressä. Kerran kalakuningas antoi Lelalle taikajuomaa, ja Lela muuttui heti kalasta ihmiseksi! Hän nousi maan pinnalle ja kierteli ympäriinsä. Maalla hän kohtasi toinen toistaan ihmeellisempiä asioita! Lopulta Lela löysi itsensä päiväkodista, joka oli kaikkein ihmeellisin paikka…

Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen!

Päiväkodissa oli taas tullut lelujen keräämisen hetki. Lapset olivat rakentaneet linnan käyttäen erivärisiä legoja ja puupalikoita. Lela keräsi siniset, punaiset ja keltaiset rakennusosat omiin laatikoihin. Niksu keräsi legot ja palikat omiin laatikoihinsa. Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen! Miten lelut voidaan kerätä monella tapaa? Joka päivä päiväkodista löytyi uusia ihmeellisiä asioita!

Varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille suunnatulla LUMATIKKA-kurssilla saat konkreettisia ideoita siitä, miten lasten matemaattista ajattelua voidaan kehittää esimerkiksi tällaisten arjen tilanteiden kautta. Kurssilla tutustutaan Lela-hahmon kautta varhaiskasvatukseen kuuluviin matemaattisiin sisältöihin, kuten suhteisiin, mittaamiseen, tilastointiin ja ohjelmointiin. Matematiikkaa eheytetään liikuntaan ja ympäristökasvatukseen ja esitellään lapsen ajattelun kehitykseen ja opetussuunnitelmiin pohjautuen. Kurssilla käydään läpi uusimman tutkimustiedon valossa myös matematiikan opettamisen ikäkausipedagogiikkaa sekä matematiikan oppimisen tukemista.

Kuva: Emilia Erfving
Lela ja Niksu Kuva: Emilia Erfving
Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja lapsilähtöiseen, ilmiöpohjaiseen ja havainnollistavaan matematiikan perustaitojen opetukseen päiväkodin arjessa.

Kurssilla osallistuja

> Ymmärtää, miten erilaisia arjen tilanteita voidaan hyödyntää lasten matemaattisen ajattelun tukemisessa 
> Hahmottaa, miten matematiikka näyttäytyy varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja ajattelun kehityksen näkökulmasta
> Ymmärtää varhaiskasvatuksen ja myöhempien matemaattisten taitojen välisen yhteyden
> Oppii hyödyntämään tarinoita ja liikuntaa pedagogisesti lukukäsitteiden, mittaamisen, geometrian, ajan käsitteen, ohjelmoinnin ja suhdekäsitteiden opettamisen parissa

Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan (kevään 2019 kurssitoteutus).

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Kurssi toteutetaan kesällä ja syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Kurssi sisältää
> oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä
> opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia.

Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään kysynnän perusteella muutamalla paikkakunnalla kaksi lähipäivää (á 3 h), jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, viihtyä ja oppia yhdessä kurssin teemojen parissa. Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon, joten lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista.

Aikataulu, paikkakunnat ja ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen
Kurssin toteuttajat
KURSSIN verkkoympäristöön (kevät 2019)

Kirjautumisohjeet on lähetetty ilmoittautuneille sähköpostilla. Jos et ole saanut viestiä, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.