Varhaiskasvatus ja esiopetus

LUMATIKKA 2: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matikkaa lapsilähtöisesti (6 op)

Ilmoittautuminen syksyn 2020 kurssitoteutukseen käynnissä!

Lela asui meressä. Kerran kalakuningas antoi Lelalle taikajuomaa, ja Lela muuttui heti kalasta ihmiseksi! Hän nousi maan pinnalle ja kierteli ympäriinsä. Maalla hän kohtasi toinen toistaan ihmeellisempiä asioita! Lopulta Lela löysi itsensä päiväkodista, joka oli kaikkein ihmeellisin paikka…

Päiväkodissa oli taas tullut lelujen keräämisen hetki. Lapset olivat rakentaneet linnan käyttäen erivärisiä legoja ja puupalikoita. Lela keräsi siniset, punaiset ja keltaiset rakennusosat omiin laatikoihin. Niksu keräsi legot ja palikat omiin laatikoihinsa. Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen! Miten lelut voidaan kerätä monella tapaa? Joka päivä päiväkodista löytyi uusia ihmeellisiä asioita!

Kurssin sisältö

Varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille suunnatulla LUMATIKKA-kurssilla saat konkreettisia ideoita siitä, miten lasten matemaattista ajattelua voidaan kehittää esimerkiksi tällaisten arjen tilanteiden kautta. Kurssilla tutustutaan Lela-hahmon kautta varhaiskasvatukseen kuuluviin matemaattisiin sisältöihin, kuten suhteisiin, mittaamiseen, tilastointiin ja ohjelmointiin. Matematiikkaa eheytetään liikuntaan ja ympäristökasvatukseen ja esitellään lapsen ajattelun kehitykseen ja opetussuunnitelmiin pohjautuen.

Kurssilla käydään läpi uusimman tutkimustiedon valossa myös matematiikan opettamisen ikäkausipedagogiikkaa sekä matematiikan oppimisen tukemista. Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja lapsilähtöiseen, ilmiöpohjaiseen ja havainnollistavaan matematiikan perustaitojen opetukseen päiväkodin arjessa.

Niksu kuusi sormea pystyssä. Lela symboli 6 piirretty paperille.
Lelan ja Niksun seikkailut kurssialueella on kuvittanut Emilia Erfving.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit; myös lastenhoitajat ja alan opiskelijat.
Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Aikataulu

Syksyn 2020 verkkokurssi

Ilmoittaudu kurssin verkko-opintoihin tällä lomakkeella 4.5. alkaen kurssin aloitukseen mennessä.

Kurssin oppimisympäristö avautuu osallistujille 31.8.2020. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä joko yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa opinnot haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa.

Ilmoittautuneille lähetetään kurssin alkaessa ohjeet kurssialueelle liittymiseen.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Osaa hyödyntää erilaisia arjen tilanteita lasten matemaattisen ajattelun tukemisessa.
✓ Hahmottaa, miten matematiikka näyttäytyy varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja ajattelun kehityksen näkökulmasta.
✓ Tiedostaa varhaiskasvatuksen ja myöhempien matemaattisten taitojen välisen yhteyden.
✓ Tuntee keinoja pohjustaa ja tukea seuraavien matemaattisten teemojen oppimista: lukukäsite, mittaaminen, geometria, ajan käsite, ohjelmointi ja suhdekäsitteet.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa tukea alle kouluikäisten lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen pedagogisessa toiminnassa.
✓ Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Kurssin anti on ollut monipuolinen ja hyödyllinen. Sen myötä olen pohtinut matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita ja saanut omaan työhöni monta toteuttamiskelpoista hyvää, oivaltavaa ideaa ja tehtävää toteutettavaksi yhdessä lasten kanssa.”

esikoulun opettaja

“Suoritin viime keväänä kaikille opettajille yhteisen 3 op ja varhaiskasvatuksen 6 op paketin Lumatikkaa. Parhaillaan suoritan valinnaisia opintoja. Olen eskariope, ja viime vuotisten eskareitteni nykyinen opettaja lähestyi minua riemastuttavilla uutisilla! Hän kertoi, että hänen uransa aikana ei ole koskaan ekaluokan ensimmäinen matikankoe sujunut näin loistavasti. Viime kevään matikkinnostus kantaa siis hedelmää! Ekaluokan ope totesikin, että mitä ikinä teettekin siellä eskarissa niin jatkakaa samaan malliin. Kiitos siis teille loistavasta koulutuksesta!”

esikoulun opettaja

Aiheesta blogissamme

Lelan matematiikkaseikkailu päiväkodissa (siirryt AOE.fi-kirjastoon)

Kurssin toteuttajat


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.