Tutkinto-opinnot

Tutkinto-opinnot

Ohjatulla hankekaudella opettajankoulutuksen kanssa luodun yhteistyön tuloksena LUMATIKKA-kursseja oli mahdollista hyväksyttää Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin opintosuoritusrekistereihin. Tästä perintönä osa LUMATIKKA-kursseista on saatu hieman muokattuina kokonaisuuksina kyseisten yliopistojen kasvatustieteellisten tiedekuntien opetussuunnitelmiin hankekauden päätyttyäkin. Kyseisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille tarjotaan siis jatkossakin LUMATIKKA-koulutusta, josta voi saada rekisteröityä opintopisteitä osaksi opintoja. Helsingin yliopiston LUMATIKKA-kurssit ovat myös suoritettavissa kurssimaksua vastaan Avoimen yliopiston kautta.

Huomioithan, että Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kurssit järjestetään kuitenkin erillisessä, yliopiston omassa, oppimisympäristössä. LUMA-keskus Suomen hallinnoimista Digicampus-itseopiskelukursseista EI voi saada opintopisteitä eikä suorituksia osaksi korkeakouluopintoja. LUMA-keskus ei vastaa tutkinto-opintoihin sisältyvistä kysymyksistä, vaan kyselyt tulee ohjata suoraan tutkinto-opintoja tarjoaville osastoille. Tämä koskee myös aikuiskoulutustukihakemuksia. 

Helsingin yliopiston LUMATIKKA-opinnot

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta tarjoaa osana kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelmaa viisi LUMATIKKA-kurssia, joista voi muodostaa 15 opintopisteen matematiikan opintokokonaisuuden osaksi valinnaisia opintoja.  Kurssit ovat tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan kyseinen opintojakso on suunnattu matematiikan opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneelle opetus- ja varhaiskasvatustoimen henkilöstölle sekä alan opiskelijoille. Ihanteellisinta on, jos opintojaksoa suorittaa samanaikaisesti useampi henkilö samasta työyhteisöstä. Erityisesti alan opiskelijoiden kannattaa huomioida, että opintojakson suorittaminen edellyttää opetuskokeilun toteuttamista käytännön opetustyössä, ja opiskelijan on huolehdittava itse sopivan kokeilupaikan hankkimisesta.

Tarjolla olevat kurssit (á 5 op) suomeksi ovat:

  • Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa oppijalähtöisesti
  • Luokkien 1–6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti
  • Matematiikkaa taiteen ja kehollisuuden kautta
  • Projektit ja ongelmanratkaisutaidot opetuksessa

Vastaavat ruotsinkieliset kurssit löydät på svenska -sivustoltamme.

Åbo Akademin LUMATIKKA-kurssi

Åbo Akademi tarjoaa osana kasvatustieteiden kandi- sekä monimuoto-ohjelmaa LUMATIKKA-kurssin Matematik inom småbarnspedagogik och förskola (á 5 op). Tutkinto-opiskelija voi sijoittaa kyseisen kurssin osaksi tutkintoa.  Kurssikielenä on ruotsi.

Top