Tietosuojaseloste

Kurssi-ilmoittautumisten tietosuojaseloste

Helsingin yliopisto ja LUMA-keskus Suomi -verkosto keräävät ilmoittautumislomakkeella osallistujien henkilö- ja ilmoittautumistiedot koulutuksen toteuttamiseksi. Tietoja säilytetään ilmoittautumisen päättymiseen saakka Lyyti-palvelussa ja sen jälkeen myös Helsingin yliopiston tietojärjestelmissä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterin ylläpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille (mm. Opetushallitus, koulutuksen toteuttavien korkeakoulujen kouluttajat, ravitsemuspalvelut) niiltä osin ja siinä määrin kuin ne ovat koulutuksen toteuttamisen ja raportoinnin kannalta välttämättömiä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterin ylläpitäjä näkee sen tarpeelliseksi tai rekisteröity pyytää tietonsa poistettavan. Rekisteri koostuu osallistujan itse antamista tiedoista. Lyyti-palvelu saattaa säilyttää tietoja EU:n ulkopuolella. Rekisteriä koskevat tiedustelut: info@lumatikka.luma.fi.

Dataskyddsbeskrivning gällande kursanmälan

Helsingfors universitet & LUMA Center Finland-nätverket samlar deltagarnas person- och registreringsuppgifter med anmälningsblanketten för att organisera utbildningen. Uppgifterna förvaras i Lyyti-tjänsten till slutet av anmälningstiden och därefter även i datasystemen vid Helsingfors universitet. Uppgifterna i registret hanteras omsorgsfullt och så att dataskyddet kan säkerställas. Registerföraren ser till att uppgifterna i registret hanteras konfidentiellt och endast av de personer till vars arbetsuppgifter det hör att hantera uppgifterna. Uppgifterna kan lämnas till tredje part (bl.a. Utbildningsstyrelse, utbildare vid högskolor som genomför utbildningen, näringstjänster) till den del som det anses vara nödvändigt för att genomföra och rapportera om utbildningen. Uppgifterna sparas i registret så länge som registerföraren anser det vara ändamålsenligt eller tills den registrerade ber om att bli borttagen från registret. Registret innehåller uppgifter som meddelats av den registrerade själv. Lyyti-tjänsten kan förvara uppgifter utanför EU. Förfrågningar om registret: info@lumatikka.luma.fi.