Valfri del

IdélampanI den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex studiepoäng av kurser som intresserar dig. Kurserna i den valfria delen är självständiga helheter och förutsätter inga förkunskaper från den gemensamma eller den årskursspecifika delen.


LUMATIKKA 3: Den valfria delen

Kurserna börjar på hösten 2019!

Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Projektlärande (2 sp)

Programmering (2 sp)

Läs mera om de valfria kurserna som genomförs på finska.


Alla rättigheter förbehålles.