Valfri del

IdélampanI den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex studiepoäng av kurser som intresserar dig. Kurserna i den valfria delen är självständiga helheter och förutsätter inga förkunskaper från den gemensamma eller den årskursspecifika delen.


Den valfria delen

Kurserna börjar på hösten 2019!

Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Projektinlärning (2 sp)

Programmering (2 sp)

Läs mera om de valfria kurserna som genomförs på finska.


Alla rättigheter förbehålles.