MOOC

Massive Open Online Course eller MOOC har tidigare avsett massiva öppna nätkurser med tusentals deltagare, men numera används termen om många olika typer av nätkurser.

Nätkurserna som vi bygger upp i LUMATIKKA riktar sig i första hand till lärare och småbarnsfostrare, men i princip kan vem som helst delta i den nätundervisning som hör till programmet. Efter att projektet avslutas finns de öppna nätkurserna kvar, och kan fortsättningsvis avläggas av alla intresserade. Kurserna ligger på Helsingfors universitets MOOC-plattform, där vem som helst kan registrera sig som användare.

I projektskedet 2018–2019 arbetar vi med blandade lärmiljöer, med omväxlande nät- och kontaktstudier. Kontaktundervisningen är avsedd endast för småbarnsfostrare och lärare som hör till målgruppen.