Valfri del

IdélampanI den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex (6) studiepoäng av kurser som intresserar dig. Kurserna i den valfria delen är självständiga helheter och förutsätter inga förkunskaper från den gemensamma eller den årskursspecifika delen.


Aktuella valfria kurser

MATEMATIIKKA JA TAIDE (på finska)

 


På kommande under år 2019

Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Projektinlärning (2 sp) -kursbeskrivning på kommande