Klasserna 7–9

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex (6) studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


Klasserna 7-9

På kommande under våren 2019!

Beskrivning

På den här kursen behandlas metoder och arbetssätt som fördjupar förståelsen av olika matematiska begrepp och deras inbördes relationer och uppmuntrar eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang.

Centrala temaområden är:

> motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen
> konkretiserande och undersökande arbetssätt samt olika hjälpmedel
> matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation
> ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället
> användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen
> fördjupning av algoritmiskt tänkande
> ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

Målgrupp

Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9 (eventuellt gymnasie- och yrkeslärare)

Mål

I kursen får du:

> exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse samt på konkreta sätt att integrera matematiken i ämnesövergripande projekt
> möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik
> verktyg så att du kan differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
> nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial

Omfattning och genomförande 

ca 160 h (motsvarande 6 sp; 1 sp motsvarar ca 27 h arbete)

Utbildningen är nätbaserad med fyra närstudiedagar. Utbildningen består av följande moment:

fyra närstudiedagar (totalt 24 h = 4 x 6 h)
> instudering av nätbaserat material (max 40 h)
> arbete med kursuppgifter och rapportering (max 40 h)
> prövning av idéer i egen undervisning med tillhörande planering och dokumentation (max 60 h)

tidtabell, Orter & anmälan
FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
till kursplattformen (våren 2019)

Instruktioner för inloggning har skickats per e-post till de anmälda. Om du inte har fått något meddelande kontakta info@lumatikka.luma.fi.

UTBILDARE

Kirsti Hemmi
Kirsti Hemmi

professor i matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi

Ray Pörn
Ray Pörn

forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Lars Burman
Lars Burman

lektor i matematikens och datateknikens didaktik vid Åbo Akademi

Laura Tuohilampi
Laura Tuohilampi

universitetslärare i matematikdidaktik vid Helsingfors universitet


Martina Aaltonen

postdoc-forskare i matematik vid Helsingfors universitet

Berit Kurtén

Berit Kurten

Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.