Småbarnsfostran och förskolan

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex (6) studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


Kommer på vårterminen 2019!

BESKRIVNING

På den årskursspecifika kursen får deltagarna en inblick i konkret och funktionell matematikundervisning med utgångspunkt i grunderna för planerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning. På kursen behandlas bl.a. matematiska förkunskaper, talbegreppet, geometri och spatialt tänkande.

MÅLGRUPP

Småbarnspedagoger och alla som arbetar med förskoleundervisning

MÅL

Kursen har som mål att erbjuda verktyg för en matematikundervisning där barnen lär sig grundläggande matematiska färdigheter utifrån vardagen på dagis och där man jobbar såväl barnorienterat, fenomenbaserat och med fokus på åskådliggörande.

GENOMFÖRANDE OCH OMFATTNING

Kursen omfattar ungefär 160 timmar (6 sp; en studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar).

Kursen omfattar:

> tre närstudiedagar (à 6 h)
> nätbaserade uppgifter
> egna undervisningsexperiment samt planering, rapportering och reflektioner (max 80 h).

Orter, tidtabell & anmälan
Förberedelser inför kursen
UTBILDARE

Ann-Catherine Henriksson

Ann-Catherine Henriksson
Utbildningsplanerare för pedagogik och
lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande (CLL)

Eva Staffans
universitetslärare i pedagogik med barn-
och specialpedagogisk inriktning vid Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.