Struktur

IdélampanUtbildningen är tredelad. Delarna är (1) gemensam del för alla, (2) årskursspecifika del och (3) valfri del.  Vi önskar att deltagarna förbinder sig till att avlägga hela utbildningshelheten om 15 studiepoäng, men det är möjligt att avlägga även utvalda delar av helheten.

I projektskedet arbetar vi med blandade lärmiljöer, med omväxlande nät- och kontaktstudier. Efter att projektet avslutas finns de öppna nätkurserna (MOOC) kvar, och kan avläggas av intresserade. Läs mer: MOOC.

(1) gemensam del för alla (3 sp)

Första kursomgång: hösten 2018
> Vasa & Helsinki, Tampere, Oulu

Andra kursomgång: våren 2019
> Helsingfors, Rovaniemi, Kuopio, Turku, Helsinki; också på nätet

Tredje kursomgång: hösten 2019
> på nätet

(2) årskursspecifik del (6 sp)

Första kursomgång: våren 2019
> Vasa, Helsinki, Tampere, Oulu

Andra kursomgång: hösten 2019
> Helsingfors, Kuopio, Helsinki; också på nätet

(3) valfri del (6 sp)

Första kursomgång:  våren 2019 (kurser på finksa och engelska, Helsinki, Espoo, Tampere, Jyväskylä, också på nätet)

Andra kursomgång : hösten 2019 (kurser på svenska, finska och engelska, orter meddelas senare; också på nätet)


Alla rättigheter förbehålles.