Struktur

Studiehelheten

Utbildningen är tredelad. Delarna är (1) en gemensam del för alla, (2) en årskursspecifik del och (3) en valfri del

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin (2018-2022), och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema. Vi rekommenderar att deltagare sprider sina studier under två eller tre terminer, men man kan avlägga alla kurser samtidigt om det är nödvändigt.

Det är möjligt att avlägga kurser i en fri ordning men den tillrådliga ordningen är:

LUMATIKKA 1

Gemensam kurs i allmän matematikdidaktik för alla deltagare (3 sp)

På matematiksstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet

LUMATIKKA 2

Välj en av kurserna i stadiespecifik matematikdidaktik (6 sp)

LUMATIKKA 3

Välj tre av kurserna i matematikens specialdidaktik (à 2 sp, tot. 6 sp)

Efter att projektet avslutas finns de öppna nätkurserna (MOOC) kvar, och kan avläggas av intresserade. Läs mer: MOOC.


Alla rättigheter förbehålles.