Struktur

Idélampan

Utbildningen är tredelad. Delarna är (1) gemensam del för alla, (2) årskursspecifika del och (3) valfri del.  Vi önskar att deltagarna förbinder sig till att avlägga hela utbildningshelheten om 15 studiepoäng, men det är möjligt att avlägga även utvalda delar av helheten.

I projektskedet arbetar vi med blandade lärmiljöer, med omväxlande nät- och kontaktstudier. Från och med hösten 2019 är det möjligt att avlägga utbildningen i sin helhet på nätet. Desutom arrangeras närstudiedagar i sammanhang med vissa kurser fortfarande. Deltagande i närstudiedagar är frivilligt. Efter att projektet avslutas finns de öppna nätkurserna (MOOC) kvar, och kan avläggas av intresserade. Läs mer: MOOC.

Klicka för större bild.

Ett sammandrag av hösten 2019

(1) gemensam del för alla (3 sp)
  • Man kan avlägga kursen i sitt eget tempo på nätet under hösten (även på finska).
  • Närstudietillfällen arrangeras i Helsingfors (även på finska i Helsingfors och Joensuu).
(2) årskursspecifik del (6 sp)
  • Man kan avlägga kursen i sitt eget tempo på nätet under hösten (även på finska).
  • Närstudietillfällen arrangeras i Vasa, Åbo och Helsingfors (även på finska i Helsingfors och Joensuu).
(3) valfri del (6 sp)
  • Ett rikligt utbud på nätkurser på svenska och finska. Kurstart i september eller i oktober.
  • Närstudietillfällen arrangeras i Vasa (även på finska i Tammerfors, Esbo, Helsingfors).

Alla rättigheter förbehålles.