Struktur

Idélampan

Utbildningen är tredelad. Delarna är (1) gemensam del för alla, (2) årskursspecifika del och (3) valfri del.  Vi önskar att deltagarna förbinder sig till att avlägga hela utbildningshelheten om 15 studiepoäng, men det är möjligt att avlägga även utvalda delar av helheten.

I projektskedet arbetar vi med blandade lärmiljöer, med omväxlande nät- och kontaktstudier. Efter att projektet avslutas finns de öppna nätkurserna (MOOC) kvar, och kan avläggas av intresserade. Läs mer: MOOC.

(1) gemensam del för alla (3 sp)

Första kursomgång: hösten 2018
> med hjälp av blandade lärmiljöer Vasa (på svenska) & sulautettuna opiskeluna Helsinki (suomeksi), Tampere (suomeksi), Oulu (suomeksi)

Andra kursomgång: våren 2019
> med hjälp av blandade lärmiljöer Helsingfors (på svenska) & Helsinki (suomeksi)

> i sin helhet på nätet (på svenska) & täysin verkossa (suomeksi)

Tredje kursomgång: hösten 2019
> i sin helhet på nätet (på svenska) & täysin verkossa (suomeksi)

> sulautettuna opiskeluna Helsinki (suomeksi), Joensuu (suomeksi)

(2) årskursspecifik del (6 sp)

Första kursomgång: våren 2019
> med hjälp av blandade lärmiljöer Vasa (på svenska) & sulautettuna opiskeluna Helsinki (suomeksi), Tampere (suomeksi), Oulu (suomeksi)

Andra kursomgång: hösten 2019
> med hjälp av blanadade lärmiljöer Helsingfors (på svenska) & sulautettuna opiskeluna Joensuu (suomeksi), Kuopio (suomeksi), Helsinki (suomeksi)

> i sin helhet på nätet (på svenska) & täysin verkossa (suomeksi)

(3) valfri del (6 sp)

Första kursomgång:  våren 2019

>kurskurser på finska och engelska, Helsinki, Espoo, Tampere, Jyväskylä, även webbkurser)

Andra kursomgång : hösten 2019

>kurser på svenska, finska och engelska, orter meddelas senare; även webbkurser


Alla rättigheter förbehålles.