Projektlärande

LUMATIKKA 3: Projektlärande

Från den här länken kan du ta dig till kursen LUMATIKKA 3: Projektlärande på Digicampus. Instruktioner för hur du loggar in på Digicampus och registrerar dig på kurser samt tips för hur du studerar på kurserna hittar du på sidan Självstudiekurser via menyn ovan. På den här sidan hittar du en närmare beskrivning av kursinnehållet och -upplägget.

Beskrivning

Kursen lyfter fram hur projektlärande syns i läroplansgrunderna och granskar hur projektlärande kan planeras och utvecklas.  Färdigt material, den lokala miljön och näringslivet som stöd för projektlärande granskas. Kursen betonar undersökande arbetssätt som ett sätt att utveckla de lärandes engagemang och förbereda dem för vuxenlivet. Kursen begrundar hur projektlärande kan bedömas och bedömningens roll i lärandes kunskapsutveckling.

Kursinnehåll i kursens nätplattform Digicampus:
1. Välkommen på kursen!
2. Projektlärande och styrdokumenten för fostran och undervisning
3. Helhetsskapande undervisning som grund för projektlärande
4. Undersökande arbetssätt
5. Bedömning i och av projektarbete
6. Vad kan vi lära oss av genomförda projektarbeten?
7. Att planera för projektlärande
8. DIPLOM
9. Kursteam.
Kursinnehållet på kursplattformen Digicampus.

Målgrupp

Kursen riktar sig till den undervisande personalen från småbarnspedagogiken till andra stadiet, som i sitt arbete jobbar med matematik. Därutöver kan kursen vara av intresse för lärarstuderande. Dessutom kan vem som helst som intresserar sig för helhetsskapande matematikundervisning och projektlärande bekanta sig med kursmaterialet.

Kursupplägg

Du kan avlägga kursen när som helst och var som helst. Kursen består av två delar: en teoribaserad del för teoriexperter och en mer praktiskt orienterad del för undervisningsutvecklare. Teoridelen avlägger du genom att bekanta dig med kursmaterialet och genom att göra de tillhörande uppgifterna. Den praktiskt orienterade undervisningsutvecklare-kursdelen går i sin tur ut på att du i anslutning till varje kurstema genomför en liten laboration samt en större undersökningsuppgift, som fördjupar ditt teorikunnande och ger dig möjlighet att tillämpa det i praktiken. I undersökningsuppgiften kan du alternativt skapa en egen uppgift och testa den. Efter att du har avlagt båda kursdelarna får du ett diplom för slutförd kurs.

Ungefärlig tidsåtgång    Uppgift
5 tim.Projektlärande och styrdokumenten för fostran och undervisning
5 tim.Helhetsskapande undervisning som grund för projektlärande
5 tim.Undersökande arbetssätt
5 tim.Bedömning i och av projektarbete
5 tim.Vad kan vi lära oss av genomförda projektarbeten?
5 tim.Att planera för projektlärande
Ungefärlig uppskattning av omfattningen av studierna.

Teoriexperten

✓ förstår hur projektlärandet syns i läroplanen och hur man kan inkludera och utveckla projektlärandet i sitt eget arbete

✓ kan identifiera sätt att inkludera projektlärande i matematikundervisningen och känner till exempel som man kan använda som uppgifter i samband med projektlärande

✓ känner till principerna för bedömning i samband med projektlärande och förstår på vilket sätt bedömningen kan stödja lärandet.

Undervisningsutvecklaren

✓ känner till arbetsmomenten i projektbaserat arbetssätt och kan planera och genomföra lektioner utgående från idén bakom projektlärande

✓ förstår betydelsen av kreativa arbetssätt och av utvecklingen av ens eget arbete och ser dem båda som viktiga resurser i undervisnings- och fostringsarbetet 

✓ vet hur man kan utveckla sin egen undervisning utifrån forskningsresultat och personliga reflektioner.

Ett smakprov från kursen

Malin Ingves berättar om planering av projektlärande i Närpes högstadieskola.

Feedback från deltagare

“Det var ett intressant material som bidrog med en hel del nya tänkesätt och frågor!”

– lärare i småbarnspedagogik

Kursteamet

Det huvudsakliga
planeringsteamet

Melike Öz
Outi Haatainen
Elina Viro
Ann-Sofi Röj-Lindberg

Resten av planerings- och utbildareteamet

Malin Ingves
Ann-Catherine Henriksson
Eveliina Hietakymi
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top