Programmering

LUMATIKKA 3: Programmering (2 sp)

Nästa kursstart i augusti 2021. Anmäl dig till kursen här senast 23.8!

Kursbeskrivning

Grundläggande kunskaper i programmering gör datorn till ett effektivt problemlösningsredskap. I denna kurs behandlas programmeringens användning ur matematikens perspektiv. Under kursens två första veckor går vi igenom grunderna i python-programmering. Inledningsvis använder vi den interaktiva nätbaserade programmeringsmiljön Tie koodariksi (‘Vägen mot kodarlivet’). Kursen fortsätter sedan med att använda programmering för att lösa matematiska problem som är svåra eller omöjliga att lösa på traditionellt sätt. Kursen ger också exempel på hur programmering kan ge mervärde och nya möjligheter i skolmatematiken.

Målgrupp

Lärare i årskurserna 7-9 samt gymnasiet som vill lära sig grunderna i ett textbaserat programmeringsspråk. Det är en fördel om du har lite tidigare erfarenhet av programmering t.ex. blockprogrammering (Scratch, micro:bit eller motsvarande).

Kursens mål

Kursen ger deltagarna insikter i och en överblick av programmeringens betydelse i matematiken, samt exempel på uppgifter som kan användas under lektioner.

Kursen består av följande delmoment. Kursdeltagarna ska:

  • bekanta sig med programmering med hjälp av övningarna på 
    Tie koodariksi 
    (‘Vägen mot kodarlivet’)-portalen 
  • arbeta med och kommentera veckouppgifterna på kursplattformen.
  • skapa egna programmeringsuppgifter med lämpligt matematikinnehåll

Tidtabell

Nätstudierna under hösten 2021 (30.8–28.11.2021)

Kursen inleds 30.8, och kursuppgifter kan lämnas in ända till 28.11. Därefter bedömer utbildarna deltagarnas kursprestationer. Var beredd på att göra eventuella kompletteringar i dina inlämnade uppgiftssvar upp till ett par veckor efter sista inlämningsdagen.

Kursen är avsedd att avläggas vid sidan av arbetet under en period på 12 veckor. För att få så mycket som möjligt utav kollegiala diskussioner och andra kursprestationer rekommenderas det att deltagarna håller sig till det gemensamma, men flexibla, kursschemat. Om du av en eller annan orsak inte kan följa det rekommenderade kursschemat, kan du avlägga kursen i din egen takt – men du ska ändå se till att kursuppgifterna är inlämnade senast 28.11.

Förhandsanmälan till kurserna görs med den här elektroniska blanketten. Inloggningsuppgifterna för MOOC-kursplattformen skickas till dem som anmält sig per e-post ungefär en vecka före kursstart. Förhandsanmälan pågår under perioden 23.4–23.8.2021.

Nätstudier på våren 2021

Kursen avslutades 18.4.2021. Vårens kursinnehåll finns fritt tillgängligt för alla intresserade att avlägga som självstudier. Det är inte möjligt att fördela kursintyg under sommartiden.

Om du tidigare inte har skapat ett eget lösen inom Helsingfors universitets MOOC-plattform kan du skapa ett eget lösen via den här länken.

Du borde få en bekräftelse på din anmälan till din e-postadress. Vi har märkt att det kan dröja ett tag innan meddelandet når din e-post och ibland kan meddelandet hamna in i skräpposten. Det lönar sig alltså att kolla där. Ifall inget meddelande kommer kan du kontakta oss via adressen info@lumatikka.luma.fi och be om hjälp.

Då du har ditt lösen, logga in med ditt lösenord till kursplatformen (länken nedan). Efter den första inloggningen på kursen blir kursen i fortsättning synlig för dig på MOOC-sidan https://mooc.helsinki.fi/ under rubriken Mina kurser / fliken 2021.

Du kan gå till kursplattformen via den här länken.

Förberedelser inför kursen

Länken till förberedelsetips

Feedback från deltagare

Kursen har varit givande för mig och jag har tyckt om arbetssättet att varje vecka få nya uppgifter. Kursen väckte intresse för att lära sig mer om programmering.

gymnasielärare i matematik

Kurspersonal

Utbildare

utbildare Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

forskarassistent vid Åbo Akademi

Ansvariga för kursen

Mats Braskén

Mats Braskén

universitetslärare i fysikens didaktik vid Åbo Akademi

Ray Pörn

Ray Pörn

forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi


Alla rättigheter förbehålles.