Programmering

Idélampan

I den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex studiepoäng av kurser som intresserar dig.


Programmering (2 sp)

Nästa kursomgång på höstterminen 2019!

Närmare information uppdateras inom kort!

KURSBESKRIVNING

Grundläggande kunskaper i programmering gör datorn till ett effektivt problemlösningsredskap. I denna kurs behandlas programmeringens användning ur matematikens perspektiv. Under kursens två första veckor går vi igenom grunderna i python-programmering. Inledningsvis använder vi den interaktiva nätbaserade programmeringsmiljön Tie koodariksi (på finska). Kursen fortsätter sedan med att använda programmering för att lösa matematiska problem som är svåra eller omöjliga att lösa på traditionellt sätt. Kursen ger också exempel på hur programmering kan ge mervärde och nya möjligheter i skolmatematiken.

Målgrupp

Lärare i årskurserna 1-9 samt gymnasiet som vill lära sig grunderna i ett textbaserat programmeringsspråk. Det är en fördel om du har lite tidigare erfarenhet av programmering t.ex. blockprogrammering (Scratch, micro:bit eller motsvarande).

Kursens mål

Kursen ger deltagarna insikter i och en överblick av programmeringens betydelse i matematiken, samt exempel på uppgifter som kan användas under lektioner.

OMFATTNING och FÖRVERKLIGANDE

Kursen förverkligas som distanskurs och motsvarar en arbetsmängd på 2 sp (ca 50h). Kursen avklaras genom följande moment:

  • Korta, interaktiva programmeringsövningar i Tie koodariksi –miljön
  • Arbeta med och kommentera veckouppgifterna (en ny uppgift varje vecka)
tidtabell och anmälan
FÖRBEREDELSER INFÖR KURSEN
Ansvarig för kursen
Ray Pörn

Ray Pörn

forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi, ray.poern@abo.fi

Mats Braskén

Mats Braskén

universitetslärare i fysikens didaktik vid Åbo Akademi, mats.brasken@abo.fi


Alla rättigheter förbehålles.