LUMATIKKA 3: Programmering

Från den här länken kan du ta dig till kursen LUMATIKKA 3: Programmering på Digicampus. Instruktioner för hur du loggar in på Digicampus och registrerar dig på kurser samt tips för hur du studerar på kurserna hittar du på sidan Självstudiekurser via menyn ovan. På den här sidan hittar du en närmare beskrivning av kursinnehållet och -upplägget.

Beskrivning

Grundläggande kunskaper i programmering gör datorn till ett effektivt problemlösningsredskap. I denna kurs behandlas programmeringens användning ur matematikens perspektiv. Under kursen går vi igenom grunderna i python-programmering. Inledningsvis använder vi den interaktiva nätbaserade programmeringsmiljön Tie koodariksi (’Vägen mot kodarlivet’). Kursen fortsätter sedan med att använda programmering för att lösa matematiska problem som är svåra eller omöjliga att lösa på traditionellt sätt. Kursen ger också exempel på hur programmering kan ge mervärde och nya möjligheter i skolmatematiken.

Kursdeltagarna ska:

  • bekanta sig med programmering med hjälp av övningarna på 
    Tie koodariksi 
    (’Vägen mot kodarlivet’)-portalen 
  • arbeta med uppgifterna på kursplattformen
  • skapa egna programmeringsuppgifter med lämpligt matematikinnehåll
Kursinnehåll i kursens nätplattform Digicampus:
1. Välkommen på kursen!
2. Grunderna i Python-programmering
3. Rå styrka
4. Programmering som problemlösningsverktyg i matematik, del 1
5. Artificiell intelligens
6. Simulering
7. Bitar och data
8. Programmering som problemlösningsverktyg i matematik, del 2
9. DIPLOM
10. Kursteam.
Kursinnehållet på kursplattformen Digicampus.

Målgrupp

Kursen och kursmaterialet riktar sig till matematiklärare i årskurserna 7–9 och gymnasiet. Även klasslärare i årskurserna 5–6 kan delta i kursen för att utveckla sin yrkeskompetens, om de tar hänsyn till kursens huvudsakliga målgrupp. Därutöver kan kursen vara av intresse för lärarstuderande. Dessutom kan vem som helst som intresserar sig för undervisningen om programmering bekanta sig med kursmaterialet.

Kursupplägg

Du kan avlägga kursen när som helst och var som helst. Kursen består av två delar: en teoribaserad del för teoriexperter och en mer praktiskt orienterad del för undervisningsutvecklare. Teoridelen avlägger du genom att bekanta dig med kursmaterialet och genom att göra de tillhörande programmeringsövningarna. Den praktiskt orienterade undervisningsutvecklare-kursdelen går i sin tur ut på att du kring varje kurstema ska genomföra ett kort undervisningspass, som fördjupar ditt teorikunnande och ger dig möjlighet att tillämpa det i praktiken. Undervisningspassen kan du genomföra antingen i din egen eller en kollegas undervisningsgrupp eller bekantas barn. Efter att du har avlagt båda kursdelarna får du ett diplom för slutförd kurs. 

Ungefärlig tidsåtgång     Uppgift
20 tim.Bekanta dig med kursens teoridel och gör Tie koodariksi-uppgifterna, uppgifterna i anslutning till kursmaterialet och reflektionsuppgifterna.
10 tim.Planera och genomför undervisningspass.
Ungefärlig uppskattning av omfattningen av studierna.

Teoriexperten

✓ bekantat sig med grunderna i Python-programmeringsspråket med hjälp av portalen Tie koodariksi (’Vägen mot kodarlivet’)

✓ har en översikt över vad programmering har för betydelse i matematiken

✓ känner till exempel på programmeringsuppgifter, som hen också kan dra nytta av i sin undervisning.

Undervisningsutvecklaren

✓ kan inkludera programmering i sin undervisning✓ ser utvecklingen av ens eget arbete och kreativa arbetssätt som viktiga resurser i undervisnings- och fostringsarbetet

✓ vet hur man kan utveckla sin egen undervisning utifrån forskingsresultat och personliga reflektioner.

Ett smakprov från kursen

Kommer du på rätvinkliga trianglar där längden på varje sida är ett heltal? Videon har svensk textning.

Feedback från deltagare

Kursen har varit givande för mig och jag har tyckt om arbetssättet att varje vecka få nya uppgifter. Kursen väckte intresse för att lära sig mer om programmering.

gymnasielärare i matematik

Kursteamet

Det huvudsakliga
planeringsteamet

Antti Laaksonen
Veera Lupunen
Inkeri Sundqvist

Resten av planerings- och utbildareteamet

Ray Pörn
Mats Braskén
Sofia Karlsson
Ann-Catherine Henriksson
Eveliina Hietakymi
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top