För kommuner

Utöver enskilda deltagare vill vi gärna samarbeta med kommuner!

Vi erbjuder samarbetskommunerna möjligheten att påverka både utbildningens innehåll och närstudiernas undervisningstider. (Utbildningen är alltid tillgänglig för alla målgrupper och innehåller även delar som avläggs på nätet.)

Vi hoppas att samarbetskommunen kan ansvara för att en viss mängd småbarnspedagoger eller lärare förbinder sig till utbildningen.

Ann-Catherine HenrikssonTa kontakt med oss!

utbildningsplanerare Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi
ann-cathherine.henriksson@abo.fi
tfn 02 215 3295 / 046 920 2260