Den för alla gemensamma delen

IdélampanLUMATIKKA-utbildningen startar med den för alla gemensamma delen (3 sp) som är början på en serie LUMATIKKA-kurser. Det rekommenderas att den gemensamma delen avläggs före andra delar av utbildningen.

LUMATIKKA 1: På matematikstigen från småbarnspedagogik till andra stadiet (3 sp)

Nästa kursomgången hösten 2019!

BESKRIVNING

Från flera håll har det uttryckts en viss oro för det växande behovet av expertis i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och skolsystemets förmåga att utbilda dessa experter under de kommande åren. Även eleverna inser vikten av matematik, men trots det tillhör den inte de populäraste läroämnena.

I den gemensamma delen i LUMATIKKA-programmet tar vi itu med dessa
utmaningar lösningsorienterat. Vi tror starkt på att en målinriktad problemorientering och en kunskapsökning hos alla elever med olika basfärdigheter är viktiga delfaktorer på vägen mot ett större matematikintresse!

Målgrupp

Undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik.

LUMATIKKA – den för alla gemensamma delen på hösten 2018.
MÅLSÄTTNINGAR

I den för alla gemensamma delen lär du dig

> hur du ännu mångsidigare kan utnyttja problemorientering i din undervisning
> hur du differentierar undervisningen och bättre kan ta hänsyn till enskilda elevers olika färdighetsnivåer
> hur du på nya sätt bättre kan utnyttja existerande läromaterial.

ARBETSFORMER OCH KURSOMFÅNG

Kursomfång i den gemensamma delen är tre studiepoeng (arbetsbördan är ungefär 81 timmar (1 sp motsvarar ca 27 timmars arbete).

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Kursen består av:

> webbmaterial, -diskussion och -uppgifter med anknytning till materialet
> ett eller två undervisningsexperiment, inklusive planering och rapportering.

Utöver nätstudier arrangerar vi en frivillig närstudiedag omkring teman för kursen i Helsingfors i oktober.

tidtabelL, Orter & Anmälan
FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
UTBILDARE

Laura Tuohilampi
Laura Tuohilampi

universitetslärare i matematikdidaktik vid Helsingfors universitet


länken till studieplattformen för kursen (VÅREN 2019)

Inloggningsinstruktioner skickas till deltagare per mejl. Om du har anmält dig men får ingen mejl, hör av dig till info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.