Den för alla gemensamma delen

IdélampanLUMATIKKA-utbildningen startar med den för alla gemensamma delen (3 sp) som är början på en serie LUMATIKKA-kurser. Det rekommenderas att den gemensamma delen avläggs före andra delar av utbildningen.

LUMATIKKA 1: På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

BESKRIVNING

Från flera håll har det uttryckts en viss oro för det växande behovet av expertis i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och skolsystemets förmåga att utbilda dessa experter under de kommande åren. Även eleverna inser vikten av matematik, men trots det tillhör den inte de populäraste läroämnena.

I den gemensamma delen i LUMATIKKA-programmet tar vi itu med dessa
utmaningar lösningsorienterat. Vi tror starkt på att en målinriktad problemorientering och en kunskapsökning hos alla elever med olika basfärdigheter är viktiga delfaktorer på vägen mot ett större matematikintresse!

Målgrupp

Undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik.

LUMATIKKA – den för alla gemensamma delen på hösten 2018.
MÅLSÄTTNINGAR

I den för alla gemensamma delen lär du dig

> hur du ännu mångsidigare kan utnyttja problemorientering i din undervisning
> hur du differentierar undervisningen och bättre kan ta hänsyn till enskilda elevers olika färdighetsnivåer
> hur du på nya sätt bättre kan utnyttja existerande läromaterial.

ARBETSFORMER OCH KURSOMFÅNG

Kursomfång i den gemensamma delen är tre studiepoeng (arbetsbördan är ungefär 81 timmar (1 sp motsvarar ca 27 timmars arbete).

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Kursen består av två kompetensmärken:

> TEORIEXPERT: webbmaterial, -diskussion och -uppgifter med anknytning till materialet (ca. 1,5 sp)
> UNDERVISNINGSUTVECKLARE: ett undervisningsexperiment, inklusive planering och rapportering (ca. 1,5 sp)

Avlägger du hela kursen tilldelas du båda märkena, och avlägger du halva kursen får du Teoriexpert-märket. Alla intresserade får avlägga kursdelen som berättigar till kompetensmärket Teoriexpert. Att avlägga Undervisningsutveckar-kompeternsmärket behöver man en undervisningsgrupp att göra experimentet med.

BÖRJA TA ITU MED KURSENS NÄTSTUDIER HÄR! 

Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen. Stöter du på tekniska problem får du gärna ta kontakt med oss: info@lumatikka.luma.fi!

tidtabelL & AnmälaN till närstudiedagen

Utöver nätstudier arrangerar vi en frivillig närstudiedag omkring teman för kursen i Helsingfors i oktober.

FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
UTBILDARE

Laura Tuohilampi
Laura Tuohilampi

universitetslärare i matematikdidaktik vid Helsingfors universitet

Ann-Sofi Röj-Lindberg

universitetslärare i matematikdidaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi i Vasa
lektor i matematik, fysik och kemi

Emma Sandelin

universitetslärare i matematikdidaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.
utbildad speciallärare, klasslärare, specialklasslärare och ämneslärare i matematik


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.