Förberedelser

Så här får du ut mest av utbildningen!
Nätstudieplattform
Tekniska förutsättningar
Om upphovsrätten

 


Så här får du ut mest av utbildningen!

Utmana en kollega!

Möjligheten till idéutbyte med en kollega kan berika hela din upplevelse av utbildningen! Du får ut mera av kurserna om du, även utanför närstudierna, har en kollega som också är med på utbildningen som bollplank. Då behöver du inte heller jobba på ensam utan kan bekanta dig med materialet tillsammans med någon annan. Vi rekommenderar starkt att det är flera småbarnspedagoger eller lärare från samma enhet som deltar i utbildningen.

planera

Reservera tillräckligt med tid även för distansstudierna utanför närstudiedagarna. Var också beredd på att det i början kan kännas krävande att jobba med studieplattformen på nätet. Det tar sin tid innan man lärt sig hitta rätt knappar – men det blir lättare redan efter ett par gånger!

ge inte upp

Utmaningen med framför allt de kurser som i sin helhet avläggs på nätet är att endast en liten del av kursdeltagarna avlägger hela kursen. Det Uinns säkert Ulera orsaker till det, men ofta reserverar kursdeltagarna inte tillräckligt med tid för nätstudierna – men inlärningen kräver sin tid även på nätkurser! Reservera alltså tid för studierna.

Den tid du lägger på att studera och att delta i aktiviteterna avspeglar sig sannolikt också på hur mycket du får ut av kursen!

 


Nätstudieplattform

I LUMATIKKA-utbildningen används Helsingfors universitets elektroniska, Moodle-baserade studieplattform. Du hittar den på adressen https://mooc.helsinki.fi/

För att kunna börja använda studieplattformen behöver du ett användarnamn som du kan skapa själv. Dessutom behöver du också lägga till dig som studerande på rätt kurs. Till det behöver du en kursnyckel som du får per e-post i början av kursen.

OBS! När du har skapat ett användarnamn på plattformen får du ett bekräftelsemeddelande per e-post om din första inloggning. Ibland kan det dröja en stund innan bekräftelsemeddelandet kommer fram – ha alltså lite tålamod.

Instruktioner för hur man skapar ett användarnamn (mooc.helsinki.fi)

 


Tekniska förutsättningar

Du behöver:
  1. en dator och en internetanslutning
  2. högtalare eller hörlurar för att kunna titta på videor
  3. tillgång till textbehandlings- och presentationsprogram (t.ex. PowerPoint eller GoogleSlides) samt möjlighet att ladda ner och öppna pdf-filer på din egen dator.
  4. På de kurser som innehåller arbete i smågrupper på nätet behöver du ha tillgång till åtminstone en mikrofon, men gärna också en webbkamera. 
  5. Beroende på kurs kan du dessutom behöva ha möjlighet att ta foton eller videor (t.ex. med egen smarttelefon).
Följande webbläsare är kompatibla med studieplattformen

Chrome
Firefox
Safari (version 8 och senare)
Edge
Internet Explorer (version 11 och senare)

På mobilenheter

MobileSafari
Google Chrome

OBS! Vi rekommenderar att du använder en stationär eller en bärbar dator när du loggar in på studieplattformen för första gången!

Studieplattformen fungerar relativt bra via webbläsaren på mobila enheter. Det finns också en mobilapp av plattformen (Moodle Mobile). Appen kan kopplas till rätt Moodle-plattform genom att kopiera studieplattformens URL-adress (https://mooc.helsinki.fi) till första fältet i appen. Efter det är det möjligt att koppla sitt eget användarkonto till appen. Appen har dessvärre tills vidare något begränsad funktionalitet, och därför kan webbläsarversionen vara ett bättre val även på mobilenheter.

 


Om upphovsrätten

Kursmaterialet som producerats för MOOC kommer att vara fritt tillgängligt även efter att själva projektet avslutats. Observera att om du vill publicera foto- och videomaterial eller andra alster, som dina elever har producerat under undervisningsexperiment som har en nära koppling till kursen, är du entydigt ansvarig för att du fått alla behövliga tillstånd för publiceringen av både elever och deras försörjare.

Dessutom uppmuntrar vi kursdeltagarna att förse material som de själv producerat under kursen till exempel med CC-licenser, så att materialet kommer även andra småbarnspedagoger och lärare till nytta både under och efter projektet. Mera information om licenserna.