Coronavirusets inverkan på LUMATIKKA-kurserna

microscopsbild av covid-19-virus

Meddelande till alla deltagare i LUMATIKKA-kurserna under VT 2020

LUMATIKKA-kurserna på våren 2020 avslutas den 24.5.  Om du under rådande omständigheter inte har möjlighet att förverkliga undervisningsaktiviteterna som ingår i kursen före detta datum kan du i stället följa ett anpassat upplägg. Du kan t.ex. ersätta rapporten av den genomförda aktiviteten med en utförligare plan. I denna plan beskriver du noggrant gruppen där aktiviteten genomförs, aktiviteten och lärandemålen, den utrustning och det utrymme ni kommer att använda er av samt en uppfattning av den tid som behövs för aktiviteten. Vi ser gärna att du genomför aktiviteten då det igen är möjligt men du behöver då inte sända in rapporten i efterhand. En annan möjlighet är att du planerar och rapporterar om en undervisningsaktivitet som du genomför på distans.

Om du inte har anmält dig på förhand till kursen är du då vänlig och fyller i den elektroniska blanketten för dina bakgrundsuppgifter. De insamlade uppgifterna är nödvändiga då vi vidarerapporterar fortbildningen till fortbildningens finansiär. Här länken till den elektroniska blanketten (välj På svenska uppe i balken).

Vi från LUMATIKKA-teamet önskar alla deltagare kraft och kämpaanda i dessa utmanande tider!

Börja avlägga vårens aktuella LUMATIKKA-nätkurser!

Missade du förhansanmälan till LUMATIKKA-kurser som ordnas på våren? Inga problem! Nu är alla vårens svenska kursversioner öppna för deltagare och du är välkommen med på kurserna genom självregistrering.

Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Innehållet består av tre delar – en gemensam del, en årskursspecifik del och en valfri del. Som deltagare kan du välja att delta i samtliga delar (tot. 15 sp) eller i någon av delarna. Du skräddarsyr en lärstig som passar just för dig!

Under våren 2020 är fortbildningsmodulerna helt nätbaserade. Du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Vi rekommenderar varmt att du tar minst en kollega med dig på fortbildningen. På så sätt kan ni diskutera tillsammans och också pröva på de olika verktygen på den egna enheten.

Länkar till studieplattformar under VT 2020

Så här registrerar du dig till kursplattformen!

1) Skapa ett anvädarnamn

Om du inte använt MOOC.helsinki.fi-tjänsten tidigare skapa ett användarnamn för plattformen. Om du däremot använt plattformen tidigare i anslutning till en annan nätkurs kan du använda samma användarnamn.

En del användare har fått bekräftelsemejlet om sitt nya användarnamn med en viss fördröjning, och ibland har mejlet istället gått direkt till brevlådan för skräppost. Vi rekommenderar att du första gången loggar dig in på plattformen på en dator, och inte på en mobilenhet.

2) Gå till kursplattformen

Alla LUMATIKKA-kurser som erbjuds på svenska på våren listas ovan. Klicka på länken till kursen du är intresserad av. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på Logga in.

Obs! Kursen LUMATIKKA 2: åk 7–9 och båda LUMATIKKA 3 kurserna gräver en kursnyckel. Kontakta info@lumatikka.luma.fi om du vill delta i dessa kurser!

3) Börja avlägga nätstudier

Klart! Alla kursprestationer bör vara avklarade senast 24.5 om du vill ha ett intyg.

Om du undrar över något kring utbildningen eller stöter på tekniska problem kan du kontakta oss per e-post info@lumatikka.luma.fi.

Har du inte tillräckligt med tid att avlägga kurser just nu?

Ett antal olika nätkurser börjar varje termin tills 2022! Prenumerera på påminnelser om anmälningstider direkt till din e-post.


LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket.

Anmälan till vårens LUMATIKKA-nätstudier har öppnats!

En liten flicka undrar svåra matematiska formler

Anmälan till vårens svenskspråkiga LUMATIKKA-kursversioner har öppnats! Förhandsanmälan slutar vid kursstart (10.2 / 2.3).

Anmäl dig till kurser på VT 2020 här!

Du kan anmäla dig till en eller flera kurser med samma blankett. (Observera att anmälan till de finskspråkiga kursversionerna görs med en annan blankett.)

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i vår kan avläggas i sin helhet på nätet. Du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Kursbeskrivningar:


LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket.

Projektlärande i matematik

Bild: Pixabay (StockSnap)

Intresserad av undersökande arbetssätt och projektlärande i matematik? Är du småbarnspedagog, förskole-, klass- eller ämneslärare i grundskola eller på andra stadiet? I november börjar en LUMATIKKA-kurs just för dig!

Det är frågan om en nätkurs med två frivilliga närstudiedagar i Helsingfors (7.11 & 4.12). Kursen ger dig nya verktyg och stöd för att utveckla din undervisning och planera för elevers matematiklärande genom projekthelheter. Läs mer om kursen och anmäl dig senast 24.10!

LUMATIKKA för högstadielärare

LUMATIKKA-kurserna fortsätter! Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9, nu har ni en fin chans att utveckla kunnandet inom matematik och få svar på t.ex. följande frågor:

  • Hur kan jag koppla matematiken till vardagen och samhället?
  • På vilket sätt kan jag uppmuntra eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang?
  • Hur skulle jag kunna integrera matematiken i ämnesövergripande projekt?

Du får även

  • verktyg till att differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
  • konkreta exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse för matematiklärande
  • nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial
  • möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik

Centrala temaområden på den här kursen är motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen. Ett centralt innehåll är också matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation. Idéer om ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället erbjuds. Användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen presenteras liksom fördjupning av algoritmiskt tänkande och ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

När och hur?

Du kan gå kursen helt på nätet 2.9-15.12.2019 eller så kan du välja att även delta i närstudietillfällen i Helsingfors 12.9, 10.10 och 13.11 kl. 13-16. Det är möjligt att avlägga kursen även om man skulle vara förhindrad att delta i närstudiedagarna.

Anmäl dig senast 1.9.2019 här!

Mer information

Kursbeskrivning

Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi tel. 02-2153295

LUMATIKKA för lågstadielärare

Nu har nedräkningen för höstens LUMATIKKA-kurser börjat! Det här är något för dig om du är lärare för åk 1-6 och skulle vilja bli bättre på t.ex:

-problemorienterad undervisning
-programmering för nybörjarundervisning
-att stöda eleven i att se kopplingen mellan matematik och vardagslivet
-utmana elever med stor inlärningspotential

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

Kursen kan genomföras helt på nätet eller så kan du komma med på närstudietillfällen i Vasa eller Helsingfors. Kursplattformen öppnas 2.9.2019.

Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi tel. 02-2153295

Läs mera om kursen | Tidtabell och anmälning