LUMATIKKA för högstadielärare

LUMATIKKA-kurserna fortsätter! Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9, nu har ni en fin chans att utveckla kunnandet inom matematik och få svar på t.ex. följande frågor:

 • Hur kan jag koppla matematiken till vardagen och samhället?
 • På vilket sätt kan jag uppmuntra eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang?
 • Hur skulle jag kunna integrera matematiken i ämnesövergripande projekt?

Du får även

 • verktyg till att differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
 • konkreta exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse för matematiklärande
 • nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial
 • möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik

Centrala temaområden på den här kursen är motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen. Ett centralt innehåll är också matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation. Idéer om ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället erbjuds. Användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen presenteras liksom fördjupning av algoritmiskt tänkande och ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

När och hur?

Du kan gå kursen helt på nätet 2.9-15.12.2019 eller så kan du välja att även delta i närstudietillfällen i Helsingfors 12.9, 10.10 och 13.11 kl. 13-16. Det är möjligt att avlägga kursen även om man skulle vara förhindrad att delta i närstudiedagarna.

Anmäl dig senast 1.9.2019 här!

Mer information

Kursbeskrivning

Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi tel. 02-2153295

LUMATIKKA för lärare på åk 1-6

Nu har nedräkningen för höstens LUMATIKKA-kurser börjat! Det här är något för dig om du är lärare för åk 1-6 och skulle vilja bli bättre på t.ex:

-problemorienterad undervisning
-programmering för nybörjarundervisning
-att stöda eleven i att se kopplingen mellan matematik och vardagslivet
-utmana elever med stor inlärningspotential

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

Kursen kan genomföras helt på nätet eller så kan du komma med på närstudietillfällen i Vasa eller Helsingfors. Kursplattformen öppnas 2.9.2019.

Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi tel. 02-2153295

Läs mera om kursen | Tidtabell och anmälning

Anmälan till höstens kurser har öppnats!

Anmälan till höstens svenskspråkiga LUMATIKKA-kursversioner har öppnats! ANMÄL DIG TILL HÖSTENS KURSER HÄR! Du kan anmäla dig till en eller flera kurser med samma blankett. (Observera att anmälan till de finskspråkiga kursversionerna görs med en annan blankett. Se närmare information här: lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen)

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet.

Den här anmälan gäller följande kurser:

Klicka för större bild.

LUMATIKKA-programmet (15 sp) är ett fortbildningsprogram för undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik. Målet med utbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla utbildningsstadier. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är gratis för deltagarna vad beträffar innehåll. För programmet svarar LUMA-center Finland. 

Anmälan till LUMATIKKA-kurserna som ordnas våren 2019 har öppnats!

Gå in på lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen och var bland de första som reserverar sin plats på kurserna i LUMATIKKA-fortbildningen på våren 2019.

Anmälan gäller följande kurser:

> den för alla gemensamma delen
> den årskursspecifika delen
> ett antal valfria temakurser
(undervisningen är på finska eller engelska):

 • Rakennetaan matemaattisia esineitä
 • Projektit opetuksen polkimena
 • Crystal Flowers in Halls of Mirrors
 • Perhosvaikutus / Butterfly Effect
 • Spatial Structures
 • Algoritmisen ajattelun kehittäminen
 • Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa
 • Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Lumatikka – den för alla gemensamma delen, hösten 2018. Bild: Mika Koponen ©

Var med och påverka!

Vi söker efter några stycken orädda småbarnspedagoger och lärare som på video gärna vill berätta vad de förväntar sig av en fortbildning i matematik och vad som gör en fortbildning inspirerande! Videorna kommer att användas i marknadsföringen av LUMATIKKA-programmet.

Inspelningarna äger rum både 2.8 och 3.8 i Helsingfors och tar ungefär en timme. Deltagarna får en liten ersättning för sin medverkan.

Just nu söker vi framför allt en småbarnspedagog eller en förskollärare samt en lärare från en svensk skola. Är du den orädda typen vi söker och har mycket att säga om fortbildningar i matematik?

Ta gärna kontakt!
Ann-Catherine Henriksson
achenrik@abo.fi
046 920 2260

Youtubekanalen

LUMATIKKA-programmets Youtubekanal är öppen! (Observera material på finska.)

LUMATIKKA-tube