Anmälan till höstens kurser har öppnats!

Anmälan till höstens svenskspråkiga LUMATIKKA-kursversioner har öppnats! ANMÄL DIG TILL HÖSTENS KURSER HÄR! Du kan anmäla dig till en eller flera kurser med samma blankett. (Observera att anmälan till de finskspråkiga kursversionerna görs med en annan blankett. Se närmare information här: lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen)

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet.

Den här anmälan gäller följande kurser:

Klicka för större bild.

LUMATIKKA-programmet (15 sp) är ett fortbildningsprogram för undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik. Målet med utbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla utbildningsstadier. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är gratis för deltagarna vad beträffar innehåll. För programmet svarar LUMA-center Finland. 

Anmälan till LUMATIKKA-kurserna som ordnas våren 2019 har öppnats!

Gå in på lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen och var bland de första som reserverar sin plats på kurserna i LUMATIKKA-fortbildningen på våren 2019.

Anmälan gäller följande kurser:

> den för alla gemensamma delen
> den årskursspecifika delen
> ett antal valfria temakurser
(undervisningen är på finska eller engelska):

  • Rakennetaan matemaattisia esineitä
  • Projektit opetuksen polkimena
  • Crystal Flowers in Halls of Mirrors
  • Perhosvaikutus / Butterfly Effect
  • Spatial Structures
  • Algoritmisen ajattelun kehittäminen
  • Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa
  • Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Lumatikka – den för alla gemensamma delen, hösten 2018. Bild: Mika Koponen ©

Var med och påverka!

Vi söker efter några stycken orädda småbarnspedagoger och lärare som på video gärna vill berätta vad de förväntar sig av en fortbildning i matematik och vad som gör en fortbildning inspirerande! Videorna kommer att användas i marknadsföringen av LUMATIKKA-programmet.

Inspelningarna äger rum både 2.8 och 3.8 i Helsingfors och tar ungefär en timme. Deltagarna får en liten ersättning för sin medverkan.

Just nu söker vi framför allt en småbarnspedagog eller en förskollärare samt en lärare från en svensk skola. Är du den orädda typen vi söker och har mycket att säga om fortbildningar i matematik?

Ta gärna kontakt!
Ann-Catherine Henriksson
achenrik@abo.fi
046 920 2260

Youtubekanalen

LUMATIKKA-programmets Youtubekanal är öppen! (Observera material på finska.)

LUMATIKKA-tube