Aktuella LUMATIKKA-kurser på senhösten

Bild: Emilia Erfving

Här kommer ett sammandrag av höstens aktuella distans- och närstudier inom LUMATIKKA-fortbildning! Alla våra kurser är avgiftsfria för deltagare.

Fortlöpande öppna kurser

Deltagare kan börja och genomföra de här nätkurserna vid en lämplig tidpunkt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 15.12. Nätkursen kräver ingen kursnyckel eller anmälning utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-tjänsten.

Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar. Grupperna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

LUMATIKKA1: På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

LUMATIKKA2: Småbarnspedagogiken och förskolan (6 sp)

LUMATIKKA3: Programmering (2 sp)

Schemalagda kurser

De här kurserna kräver förhandsanmälning till både distansstudier och närstudier. Närmare information skickas inför kursstart.

LUMATIKKA2: Årskurserna 1-6 (6 sp)

LUMATIKKA2: Årskurserna 7-9 (6 sp)

LUMATIKKA3: Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

LUMATIKKA3: Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

LUMATIKKA 3: Projektlärande (2 sp)

Suomenkieliset kurssiversiot

Lue lisää syksyn suomenkielisistä kursseista


LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram (15 sp) för matematikundervisning och -inlärning. Programmet koordineras av LUMA-center Finland och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Målgruppen är undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet. Läs mera https://lumatikka.luma.fi/sv. Kontakt: info@lumatikka.luma.fi.