Projektlärande i matematik

Bild: Pixabay (StockSnap)

Intresserad av undersökande arbetssätt och projektlärande i matematik? Är du småbarnspedagog, förskole-, klass- eller ämneslärare i grundskola eller på andra stadiet? I november börjar en LUMATIKKA-kurs just för dig!

Det är frågan om en nätkurs med två frivilliga närstudiedagar i Helsingfors (7.11 & 4.12). Kursen ger dig nya verktyg och stöd för att utveckla din undervisning och planera för elevers matematiklärande genom projekthelheter. Läs mer om kursen och anmäl dig senast 24.10!