Nätkurserna som börjar i september

BIld: Emilia Erfving

Många LUMATIKKA-nätkurser börjar igen på måndag 2.9.2019. Anmäl dig senast sön 1.9!

Inloggningsinstruktionerna skickas till de anmälda på 2.9 förmiddag. Kontakt: info@lumatikka.luma.fi.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till kurserna som börjar i oktober och november. Tidtabell och anmälning.