LUMATIKKA för högstadielärare

LUMATIKKA-kurserna fortsätter! Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9, nu har ni en fin chans att utveckla kunnandet inom matematik och få svar på t.ex. följande frågor:

  • Hur kan jag koppla matematiken till vardagen och samhället?
  • På vilket sätt kan jag uppmuntra eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang?
  • Hur skulle jag kunna integrera matematiken i ämnesövergripande projekt?

Du får även

  • verktyg till att differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
  • konkreta exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse för matematiklärande
  • nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial
  • möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik

Centrala temaområden på den här kursen är motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen. Ett centralt innehåll är också matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation. Idéer om ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället erbjuds. Användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen presenteras liksom fördjupning av algoritmiskt tänkande och ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

När och hur?

Du kan gå kursen helt på nätet 2.9-15.12.2019 eller så kan du välja att även delta i närstudietillfällen i Helsingfors 12.9, 10.10 och 13.11 kl. 13-16. Det är möjligt att avlägga kursen även om man skulle vara förhindrad att delta i närstudiedagarna.

Anmäl dig senast 1.9.2019 här!

Mer information

Kursbeskrivning

Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi tel. 02-2153295