Anmälan till höstens kurser har öppnats!

Anmälan till höstens svenskspråkiga LUMATIKKA-kursversioner har öppnats! ANMÄL DIG TILL HÖSTENS KURSER HÄR! Du kan anmäla dig till en eller flera kurser med samma blankett. (Observera att anmälan till de finskspråkiga kursversionerna görs med en annan blankett. Se närmare information här: lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen)

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet.

Den här anmälan gäller följande kurser:

Klicka för större bild.

LUMATIKKA-programmet (15 sp) är ett fortbildningsprogram för undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik. Målet med utbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla utbildningsstadier. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är gratis för deltagarna vad beträffar innehåll. För programmet svarar LUMA-center Finland.