Läs mera om våra aktuella kurser på den finska bloggen

Den finskspråkiga LUMATIKKA-bloggen hittar du här. Vi önskar dig inspirerande lässtunder och hoppas att du hittar nya synvinklar till din undervisning!