Anmälningen öppen till den för alla gemensamma delen

Denna anmälan gäller den för alla gemensamma delen (3 sp) i
LUMATIKKA-utbildningen som genomförs på hösten 2018.

Välkommen till utbildningen!

Lämna ett svar