Automaattinen arviointi

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan 6 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


LUMATIKKA 3: Automaattisesti arvioitavat tehtävät – STACK (2 op)

Syksyn 2019 kurssitoteutus peruttu vähäisen osallistujamäärän takia.

kuvaus

STACK on lyhenne sanoista: System for Teaching and Assessment using a Computer algebra Kernel. Moodlen STACK-kysymystyyppi on matemaattisiin tehtäviin suunniteltu avoimen lähdekoodin e-opetusjärjestelmä. Se tarjoaa edistyksellisen arviointitavan käytettäväksi matematiikassa ja sitä sivuavissa tieteenaloissa. STACK-tehtävätyyppi korostaa tietokonealgebraan tukeutuvaa opetuksenaikaista motivoivaa ja ohjaavaa arviointia. Eräs opiskelijoiden arvostama piirre järjestelmässä on, että se antaa välittömästi palautetta. Useimmiten STACK-tehtävät ovat parametrisoituja eli eri opiskelijat saavat tehtäviinsä hieman eri alkuarvot.

Tässä koulutuksessa käymme läpi STACK-tehtävien laadinnan perustapauksia. STACK-kysymysten laadinta vaatii jonkin verran teknistä osaamista, koska se käyttää tietokonealgebrajärjestelmä Maximaa ja matemaattisen tekstin kirjoittamiseen tarkoitettua LaTeXia. Näiden osaaminen ei ole vaatimuksena kurssille osallistumiseen. Perustehtävissä tarvittavat rakenteet esitellään kurssilla esimerkkitehtävien kautta.

Kohderyhmä

Toisen asteen matematiikan opettajat

Laajuus ja toteutustapa

Kurssin laajuus on kaksi opintopistettä (kuormitus on noin 54 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Kurssi sisältää verkkotyöskentelyä Digma (Moodle) -oppimisympäristössä sekä osallistumisen koulutustapaamiseen joko Helsingissä 25.10. tai Tampereella 1.11.

Aikataulu ja ilmoittautuminen
valmistaudu koulutukseen

Ilmoittautuneet saavat kirjautumisohjeet sähköpostitse Digma-verkkoalustalle kurssin alkaessa 7.10. Kirjaudu Digmaan ohjeen mukaan. Katso Digmassa oleva STACK-tehtävien esittelyvideo. Suunnittele lähiopetuspäivälle matematiikan tehtäviä, jotka haluat toteuttaa koulutuksessa STACK-tehtävinä vihjeineen ja malliratkaisuineen.

Lisää ohjeita valmistautumiseen.

Kouluttajat
Kirsi-Maria Rinneheimo

Kirsi-Maria Rinneheimo

Matematiikan lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, kirsi-maria.rinneheimo@tuni.fi

Ulla Miekkala

Ulla Miekkala

Matematiikan yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, ulla.miekkala@tuni.fi

Matti Pauna

Matematiikan yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, matti.pauna@helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.