Spatial structures

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden.


Spatial Structures (1–5 op)

Toteutetaan maalis-toukokuussa 2019.

Opetus järjestetään osana Aalto-yliopiston Matematiikan ja systeemitieteiden laitoksen opintoja. Kurssi ei vaadi taustatietoja alalta. Opetus ja materiaalit kurssilla ovat englanniksi. Kurssille voidaan ottaa 10 osallistujaa LUMATIKKA-ohjelmasta.

Kuvaus

During this intuitive introduction to various geometric and topological phenomena, we set up a systematic approach to relevant spatial practices in visual arts and take on even some provocative and surprising concepts. The lectures, workshops and exercises involve fundamental structures in spaces of varying dimensionality, and how they may appear through visual work.

Lisätietoja kurssin sisällöstä Aalto-yliopiston kurssisivuilla.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja matematiikan aineenopettajille kaikilla asteilla samoin kuin kuvataide- ja käsityökasvattajille. Ihanteellisinta on, jos kurssille osallistuu tiede- ja taideaineiden opettajia, joilla on mahdollisuus ideoida yhteistyötä omassa koulussaan.

Tavoitteet

Saat ideoita opetukseesi viimeisimpään matematiikan tutkimukseen perustuen sekä valmiuksia integroida kuvataidetta ja matematiikkaa monialaiseen opetukseen. Saat myös näkökulmia digitaalisten välineiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 135 h (laajuus 5 op; yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelua). Kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia.

> 11 kontaktiopetuskertaa (yht. 44 h) Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä
> itsenäinen työskentely (noin 90 h).

Vastuuhenkilö

Kirsi PeltonenKirsi Peltonen

Aalto-korkeakoulusäätiö
kirsi.peltonen@aalto.fi