Shapes in action

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden.


Shapes in Action (5 op)

Toteutetaan syys-lokakuussa 2018. Katso kurssin tarkempi aikataulu täältä.

Opetus järjestetään osana Aalto-yliopiston Matematiikan ja systeemitieteiden laitoksen opintoja. Kurssi ei vaadi taustatietoja alalta. Opetus ja materiaalit kurssilla ovat englanniksi. Kurssille voidaan ottaa 20 osallistujaa LUMATIKKA-ohjelmasta.

Kuvaus

Participants will learn to recognize and analyze symmetric patterns and structures observed in our environment and in their own professional practices. Topics discussed include planar, spherical and hyperbolic 2D symmetries, Kleinian groups, conformal dynamics, 3D geometries, manifolds, orbifolds and fractals. The content of the course sets up an ideal foundation for applications in digital technologies, such as CAD, 3D printing, game design and VR.

Lisätietoja kurssin sisällöstä Aalto-yliopiston kurssisivuilla.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja matematiikan aineenopettajille kaikilla asteilla samoin kuin kuvataide- ja käsityökasvattajille. Ihanteellisinta on, jos kurssille osallistuu tiede- ja taideaineiden opettajia, joilla on mahdollisuus ideoida yhteistyötä omassa koulussaan.

Tavoitteet

Saat ideoita opetukseesi viimeisimpään matematiikan tutkimukseen perustuen, valmiuksia integroida kuvataidetta ja matematiikkaa monialaiseen opetukseen sekä näkökulmia digitaalisten välineiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 135 h (laajuus 5 op; yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelua). Vastuuhenkilön kanssa erikseen sopimalla kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia.

Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> 12 luentoa (yht. 36 h) Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä
> kurssitehtävät ja niistä raportointi (noin 60 h)
> kokeilut omassa opetuksessa, sisältäen suunnittelun ja raportoinnin (noin 40 h)

Vastuuhenkilö

Kirsi PeltonenKirsi Peltonen

Aalto-korkeakoulusäätiö
kirsi.peltonen@aalto.fi