Projektit opetuksen polkimena

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden (6) opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.


Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Verkkokurssi tulossa keväällä 2019!

Kuvaus

Projektioppiminen tuo matematiikan opetukseen lisäarvoa syventämällä ja laajentamalla oppijoiden tietoja ja taitoja. Projektien avulla oppijat pääsevät näkemään, mihin kaikkeen arjessa tarvitaan matematiikkaa. Opetuksesta tulee oppijalähtöistä ja oppijat ovat aktiivisia toimijoita oppimisprosessin aikana. Matematiikan opetus monipuolistuu, kun eheyttävä ja ilmiöpohjainen opetus sulautuvat luonnollisesti projektityöskentelyyn. Matematiikan lisäksi oppijat harjoittelevat muita työelämätaitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tällä kurssilla tutustut projektioppimiseen ja sen arviointiin matematiikan opetuksen näkökulmasta sekä laadit oman projektioppimiskokonaisuuden, josta saat vertaispalautetta. Kurssilla saat konkreettisia opetusmalleja ja materiaaleja oman opetuksen suunnittelun tueksi.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajilleluokanopettajille sekä matematiikan aineenopettajille kaikilla asteilla.

Laajuus Ja toteutustapa

Kurssin kuormitus on noin 60 h (2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua)

Kurssi suoritetaan verkossa. Lisäksi kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kokeilu omassa opetuksessa. Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> Verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät (12h)
> Oman projektioppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi (38h)
>Vertaispalautteen antaminen (4h)

Aikataulu ja ilmoittautuminen
VALMISTAUDU KOULUTUKSEEN
Kurssialueelle (kevät 2019)

Kurssiavain lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Jos et ole saanut infokirjettä, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.

Vastuuhenkilö

Melike Öz
Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto
melike.oz@helsinki.fi

MUUt KOULUTTAJAt

Elina Viro
Matematiikan tohtorikoulutettava
Tampereen yliopisto
elina.viro@tuni.fi

Kurssi toteutetaan yhteistyössä LUMA Suomi -kehittämisohjelman kanssa. Mikäli haluat lisäkoulutusta projektityöskentelyyn, tutustu LUMA Suomen koulutuskalenteriin.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.