Ongelmanratkaisu 0-6

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden (6) opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.


Ongelmanratkaisu osaksi matematiikan opetusta esikoulussa ja alakoulussa (2 op)

Tulossa syksyllä 2019!

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on innostaa ongelmanratkaisuun ja sen opettamiseen (OPS 2014). Kurssilla saat käytännöllisiä ja konkreettisia keinoja ohjata ongelmanratkaisua ja käyttää ongelmanratkaisustrategioita.

Kurssi koostuu neljästä osasta, joissa jokaisessa käsitellään ongelmanratkaisusta tehtyä tutkimusta ja ohjataan käyttämään avoimia ongelmatehtäviä luokassa. Saat käytännönläheiset ohjeet ongelmanratkaisun ohjaamiseen luokassasi, ja saat vertaispalautetta kokeiluistasi. Lisäksi teet harjoitustehtäviä ja tutustut muutamiin aihetta käsitteleviin artikkeleihin.

Kurssin pohjana käytetään osin Luma Suomi -kehitysohjelman Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -hankkeen kokemuksia ja materiaaleja hyödyntäen opettajilta koottua palautetta.

Kohderyhmä

Esiopettajat, luokanopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 0-6

Laajuus ja toteutustapa

Kurssin kuormitus on noin 60 h (2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua)

Kurssi suoritetaan verkossa. Lisäksi kurssilla tehdään kokeiluja omassa opetuksessa.

Aikataulu
valmistaudu koulutukseen
Kouluttajat

Anu Laine
matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, dosentti
anu.laine@helsinki.fi

Sirpa Wass
matematiikan didaktiikan yliopisto-opettaja
sirpa.wass@helsinki.fi

Ruj Jovanovic-Hyvärinen
ruj.jovanivic-hyvarinen@helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.