Ohjelmointi

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden (6) opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.


Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Tulossa kevätlukukaudella 2019 ja syyslukukaudella 2019!

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on näyttää, miten ohjelmointitaito auttaa ratkaisemaan matematiikan ongelmia, jotka olisivat vaikeita tai kokonaan saavuttamattomissa perinteisin menetelmin.

Ohjelmoinnin perusteiden osaaminen tekee tietokoneesta tehokkaan ongelmanratkaisun työvälineen. Tietokoneen etuna on sen huima laskentanopeus, minkä ansiosta ohjelmoija voi automatisoida matemaattisen ilmiön tutkimisen. Kurssilla tutustutaan käytännön esimerkkien kautta siihen, miten ohjelmointi tuo lisää mahdollisuuksia koulun matematiikan aiheisiin.

KOHDERYHMÄ

Kurssi on suunnattu yläkoulun ja lukion matematiikan opettajille ja erityisopettajille.

TAVOITTEET

Saat kurssilla yleiskuvan siitä, mikä on ohjelmoinnin merkitys matematiikassa, sekä esimerkkejä tehtävistä, joita voit hyödyntää oppitunneilla.

LAAJUUS ja toteutustapa

Kurssin kuormitus on noin 60 h (2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Kurssi suoritetaan verkossa. Lisäksi voit osallistua vapaaehtoiseen aloitustapaamiseen. Kurssitehtävät (mm. ohjelmointia) on oltava palautettuna kurssin loppumisajankohtaan mennessä, mutta muutoin aikataulu on kurssilaisten itsensä valittavissa.

Kouluttajat

Antti Laaksonen
Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
ahslaaks@cs.helsinki.fi

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi varhaiskasvattaja/opettaja.

Aikataulu ja paikkakunnat