Matematiikkaa liikkuen

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden (6) opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.


Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Tulossa 2019!

Kuvaus

Kehollisuudella, liikkumisella ja ulkoilulla voidaan tuoda matematiikan tunneille lisää innostusta ja motivaatiota, sekä kokonaan uusia näkökulmia keskeisiin opintosuunnitelman teemoihin. Kurssi antaa muun muassa ideoita ja toimintamalleja matematiikan tuntien pitämiseen luokkahuoneen ulkopuolella. Mitä helposti toteutettavia mahdollisuuksia mobiiliteknologia tuo, ja miten oman liikkuvan oppitunnin voi suunnitella?

Tanssin ja kehollisen kokemuksen kautta avautuu myös paljon mahdollisuuksia matematiikassa tärkeään luovuuteen, sekä tuttujen matemaattisten käsitteiden katsomiseen uusista näkökulmista. Suoran yhtälö hahmottuu koordinaatistoon ryhmässä suunniteltavan koreografian avulla, lumihiutaletanssissa pääsee symmetrian kokemaan itse symmetrisen kuvion osana ja jaollisuuden salat avautuvat taputusleikissä, naurunremakan lomassa. Matematiikka hahmottuu syvällisemmin, kun keho ja mieli toimivat yhdessä.

KOHDERYHMÄ

Kurssi soveltuu kaikille matematiikkaa opettaville varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin

LAAJUUS ja toteutustapa

Kurssin kuormitus on noin 60 h (2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua). Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> Lähipäivä: toiminnallinen työpaja liikuntasalissa ja ulkona (6h)
> Verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät (max 12 h)
> Kokeilut omassa opetuksessa, sisältäen suunnittelun ja raportoinnin (max 32 h) 

Kouluttajat

Coming soon!

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi varhaiskasvattaja/opettaja.

Aikataulu ja paikkakunnat