Algoritminen ajattelu

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden (6) opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.


Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Tulossa 2019!

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Erilaisten kokemusten kautta oppilaille kehittyy keinoja ottaa haltuun uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita. Tällä kurssilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen, unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

KOHDERYHMÄ

Kurssi on suunnattu esiopetuksen ja alakoulun opettajille ja erityisopettajille.

TAVOITTEET

Tulossa…

LAAJUUS JA TOTEUTUSTAPA

Kurssin kuormitus on noin 60 h (2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Kurssi suoritetaan verkossa. Lisäksi voit osallistua vapaaehtoisiin tapaamisiin.

Kouluttajat

Virpi Sumu
Opetusavustaja
Helsingin yliopisto
virpi.sumu@helsinki.fi

 

 

 

 

Lea Kutvonen
Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
lea.kutvonen@helsinki.fi

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi varhaiskasvattaja/opettaja.

Aikataulu ja paikkakunnat

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.