Valinnainen osa

AJANKOHTAISET VALINNAISET KURSSIT

MATEMATIIKKA JA TAIDE

Ensimmäiset kurssit tajolla jo syksyllä 2018! Lisätiedot ja ilmoittautuminen


MYÖHEMMIN TOTEUTETTAVAT VALINNAISET KURSSIT

Valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

Voit osallistua useimmille valinnaisille kursseille, vaikka et olisi suorittanut osia 1 ja 2. (Jos näiden osien suorittamista edellytetään, siitä mainitaan kurssikuvauksessa.)

Tarjoamme valinnaiskursseja teemoista

  •  innostavat työtavat
  • matematiikka ja teknologia
  • matematiikka ja taiteet
  • matematiikka ja luonnontieteet.

Suurin osa valinnaiskursseista toteutetaan vuoden 2019 aikana. Lisätietoa kursseista saat klikkaamalla kuvan hotspoteja!

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN