Luokka-astekohtainen osa

 Luokka-astekohtaiset kurssimme  käsittelevät teemoja
  • havainnollistaminen, konkretia ja toiminnallisuus
  • ilmaisu ja kielentäminen / perustelu ja argumentointi
  • mallintaminen sekä innostavat ongelmat ja ilmiöt sekä
  • opetussuunnitelman perusteet ja arviointi.

Teemoista on valittu luokka-astekohtaisille kursseille kyseiselle asteelle keskeisimmät teemat, joiden avulla oppijoiden osaamisen kehittymistä voidaan parhaiten tukea ja innostusta lisätä!

Luokka-astekohtaiset kurssit toteutetaan kevätlukukaudella 2019 ja syyslukukaudella 2019. Tarkempia tietoja kurssien sisällöstä ja aikataulusta päivittyy näille sivuille syksyn 2018 aikana.


Varhaiskasvatus ja esiopetus   Alkuopetus  Luokat 3-6  Luokat 7-9  Lukio  Ammatillinen koulutus