(2) Luokka-astekohtainen osa

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


 

Luokka-astekohtaiset kurssimme  käsittelevät teemoja

> havainnollistaminen, konkretia ja toiminnallisuus
> ilmaisu ja kielentäminen / perustelu ja argumentointi
> mallintaminen sekä innostavat ongelmat ja ilmiöt sekä
> opetussuunnitelman perusteet ja arviointi.

Teemoista on valittu luokka-astekohtaisille kursseille kyseiselle asteelle keskeisimmät teemat, joiden avulla oppijoiden osaamisen kehittymistä voidaan parhaiten tukea ja innostusta lisätä!

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus   Alkuopetus  Luokat 3-6  Luokat 7-9  Lukio  Ammatillinen koulutus

 


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.